20.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/28


Oprava doporučení Komise (EU) 2020/403 ze dne 13. března 2020 o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19

( Úřední věstník Evropské unie L 791 I ze dne 16. března 2020 )

Strana 4, 21. bod odůvodnění:

místo:

„Podle čl. 26 odst. 4 a bodu 7 písm. f) přílohy V nařízení (EU) 2016/425“,

má být:

„Podle čl. 24 odst. 6 a bodu 4 písm. f) přílohy V nařízení (EU) 2016/425“.