23.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 315/1


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 21. září 2020

o jmenování členů a náhradníků Poradního výboru pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení

(2020/C 315 I/01)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (1), a zejména na článek 75 uvedeného nařízení,

s ohledem na kandidátské listiny předložené Radě vládami členských států,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 883/2004 byl zřízen Poradní výbor pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „poradní výbor“).

(2)

V nařízení (ES) č. 883/2004 není vymezeno funkční období členů a náhradníků poradního výboru. Rada by proto ve svém rozhodnutí o jmenování členů a náhradníků výboru měla stanovit jejich funkční období. Aby se zabránilo zbytečné administrativní zátěži, mělo by toto funkční období být dostatečně dlouhé a mělo by zohledni skutečnost, že poradní výbory tohoto typu se běžně scházejí pouze jednou či dvakrát ročně. Příliš častým obměnám všech členů výboru se lze vyhnout stanovením pětiletého funkčního období,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na období od 20. října 2020 do 19. října 2025 jsou jmenováni tito členové a náhradníci Poradního výboru pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení:

I.   ZÁSTUPCI VLÁDY

Země

Členové

Náhradníci

Belgie

pan Marc MORSA

pan Philippe DERAEVE

Bulharsko

paní Gergana YANKOVA

pan Nikolay ALEKSIEV

Česko

pan Jiří BAUER

paní Gabriela PIKOROVÁ

Dánsko

paní Marie-Louise OUTZENOVÁ

pan Jan STRØBÆK

Německo

paní Moira KETTNEROVÁ

paní Birgit MIHMOVÁ

Estonsko

paní Leili EENLOVÁ

paní Agne NETTAN-SEPPOVÁ

Irsko

paní Mary O'SULLIVANOVÁ

paní Dearbháil NIC GIOLLA MHICÍLOVÁ

Řecko

paní Anna RIZOUOVÁ

paní Theodora KARACHRISTOUOVÁ

Chorvatsko

paní Blaženka KAMENJAŠEVIĆOVÁ

pan Tihomil JURICA BADER

Španělsko

paní Ainhoa LÓPEZOVÁ DE GOICOECHEA URZAINQUI

paní Vega TRUFERO RODRÍGUEZOVÁ

Francie

pan François BRILLANCEAU

paní Emmanuelle ELDAROVÁ

Itálie

 

 

Kypr

 

 

Lotyšsko

paní Daina FROMHOLDEOVÁ

paní Marika PETROVIČOVÁ

Litva

paní Mariana ŽIUKIENĖ

paní Audronė ASTRAUSKIENĖ

Lucembursko

paní Carine PIGEONOVÁ

paní Anne RECHOVÁ

Maďarsko

paní Ildikó PÁKOZDIOVÁ

pan András Dániel LOPUSSNY

Malta

paní Alexia VELLOVÁ

paní Fiona CILIA PULISOVÁ

Nizozemsko

pan Wiebren van DIJK

paní Liesbeth GERRETSENOVÁ

Rakousko

pan Manfred PÖLTL

pan Heinz WITTMANN

Polsko

pan Robert WÓJCIK

paní Elżbieta TOMASZEWSKA

Portugalsko

paní Maria Cristina DE ABREU LOBO FERREIROVÁ

paní Elisabete Maria SOUSA DA SILVEIROVÁ

Rumunsko

paní Adriana STOINEOVÁ

pan Costin ILIUȚĂ

Slovinsko

paní Nuša MAJHENCOVÁ

paní Metka LOGAROVÁ

Slovensko

pan Jaroslav KOVÁČ

paní Lucia MAHĎÁKOVÁ

Finsko

paní Henna HUHTAMAKIOVÁ

paní Susanna GRIMM-VIKMANOVÁ

Švédsko

paní Anna SVÄRDOVÁ

paní Kristin PAULSSONOVÁ

II.   ZÁSTUPCI ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ

Země

Členové

Náhradníci

Belgie

paní Nathalie DIESBECQOVÁ

paní Anne PANNEELSOVÁ

Bulharsko

paní Assia GONEVA

pan Valeri APOSTOLOV

Česko

pan Vít SAMEK

paní Hana POPELKOVÁ

Dánsko

paní Heidi RØNNEOVÁ

pan Torben DAMSGAARD JENSEN

Německo

pan Robert NAZAREK

pan Bertold BRÜCHER

Estonsko

paní Kaja TOOMSALUOVÁ

 

Irsko

pan Eoin RONAYNE

 

Řecko

paní Stamati TRIASOVÁ

pan Spiridon CHRYSANTHOPOULOS

Chorvatsko

paní Marina KASUNIĆ PERISOVÁ

paní Sunčica BRNARDIĆOVÁ

Španělsko

pan Carlos BRAVO FERNÁNDEZ

paní Ana María CORRAL JUANOVÁ

Francie

pan Romain LASSERRE

paní Virginie AUBINOVÁ

Itálie

 

 

Kypr

 

 

Lotyšsko

paní Linda ROMELE

pan Mārtiņš SVIRSKIS

Litva

paní Virginija LABUNSKAITĖ

paní Jurga SUBAČIŪTE-ŽEMAITIENĖ

Lucembursko

pan Christophe KNEBELER

pan Carlos PEREIRA

Maďarsko

paní Ágnes CSERVÁ

paní András PÁSZTÓY

Malta

pan Chris ATTARD

pan Kevin CAMILLERI

Nizozemsko

paní Caroline RIETBERGENOVÁ

paní Tessa KONINGOVÁ

Rakousko

paní Sophia MARCIANOVÁ

paní Dinah DJALINOUS-GLATZOVÁ

Polsko

pan Jan POLACZEK

paní Katarzyna DUDOVÁ

Portugalsko

pan Tiago João KALIDÁS BARRETO RODRIGUES DOS SANTOS

pan Fernando MARQUES

Rumunsko

pan Dumitru FORNEA

pan Radmilo FELIX

Slovinsko

pan Aljoša ČEČ

paní Irena ILEŠIČ ČUJOVIČOVÁ

Slovensko

paní Mária SVOREŇOVÁ

paní Jana BERINCOVÁ

Finsko

paní Tuuli GLANTZOVÁ

pan Samppa KOSKELA

Švédsko

paní Joa BERGOLDOVÁ

pan Michael DUBOIS

III.   ZÁSTUPCI ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

Země

Členové

Náhradníci

Belgie

paní Annick HELLEBUYCKOVÁ

paní Hilde THYSOVÁ

Bulharsko

pan Rumen RADEV

paní Rumyana GEORGIEVA

Česko

pan Luděk MAZUCH

paní Marie ZVOLSKÁ

Dánsko

paní Helene TANDERUPOVÁ

pan Jens TROLDBORG

Německo

pan Stefan MONDORF

pan Michael STIEFEL

Estonsko

paní Victoria METSOVÁ

paní Mare HIIESALUOVÁ

Irsko

paní Kara McGANNOVÁ

paní Pauline O'HAROVÁ

Řecko

 

 

Chorvatsko

paní Marijana FILIPIĆOVÁ

paní Nuša ŽUNECOVÁ

Španělsko

paní Olimpia del AGUILA CAZORLOVÁ

paní Miriam PINTO LOMEÑOVÁ

Francie

paní Emilie MARTINEZOVÁ

pan Christophe SOUPIZET

Itálie

 

 

Kypr

 

 

Lotyšsko

paní Ilona KIUKUCĀNE

paní Inese STEPIŅA

Litva

paní Ineta RIZGELĖ

paní Monika GABALYTĖ

Lucembursko

pan François ENGELS

paní Michèle MARQUESOVÁ

Maďarsko

paní Julianna VARGAOVÁ

pan Péter VIDA

Malta

 

 

Nizozemsko

paní Anneloes GOOSSENSOVÁ

pan Ruud BLAAKMAN

Rakousko

paní Caroline GRAF-SCHIMEKOVÁ

paní Anna SCHWAMBERGEROVÁ

Polsko

paní Joanna JASIEWICZOVÁ

pan Piotr PALUTKIEWICZ

Portugalsko

paní Cristina NAGY MORAISOVÁ

pan Nuno BERNARDO

Rumunsko

paní Roxana PRODANOVÁ

paní Diana PASATOVÁ

Slovinsko

paní Nataša CVETEKOVÁ

paní Nina SCORTEGAGNA KAVČNIKOVÁ

Slovensko

pan Andrej LASZ

pan Peter MOLNÁR

Finsko

pan Mikko RÄSÄNEN

pan Vesa RANTAHALVARI

Švédsko

paní Catharina BÄCKOVÁ

paní Lena WIDMANOVÁ

Článek 2

Členy, kteří zatím nebyli navrženi, jmenuje Rada později.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 21. září 2020.

Za Radu

předsedkyně

J. KLOECKNER


(1)  Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1.