5.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 3/19


Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel

( Úřední věstník Evropské unie L 152 ze dne 11. června 2019 )

Strana 54, článek 13, název:

místo:

Přeshraniční provoz nebo provoz bez registrace“,

má být:

Přeshraniční provoz nebo provoz mimo stát registrace“.

Strana 55, čl. 14 odst. 7 druhý pododstavec první věta:

místo:

„Státní příslušnost a registrační značka bezpilotního letadla se stanoví v souladu s přílohou 7 ICAO.“,

má být:

„Značka státní příslušnosti a rejstříková značka bezpilotního letadla se stanoví v souladu s přílohou 7 ICAO.“

Strana 56, čl. 16 odst. 4 první věta:

místo:

„Členské státy mohou klubům a sdružením leteckých modelářů umožnit, aby svým jménem zaregistrovaly své členy v registračních systémech zřízených v souladu s článkem 14.“,

má být:

„Členské státy mohou klubům a sdružením leteckých modelářů umožnit, aby své členy zaregistrovaly jejich jménem v registračních systémech zřízených v souladu s článkem 14.“