21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 18/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/84

ze dne 21. ledna 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) 2018/1542 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2018/1542 ze dne 15. října 2018 o omezujících opatřeních proti šíření a používání chemických zbraní (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 15. října 2018 přijala Rada nařízení (EU) 2018/1542.

(2)

Vzhledem k tomu, že šíření a používání chemických zbraní nadále představují hrozbu, by mělo být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů v příloze I nařízení (EU) 2018/1542 doplněno devět osob a jeden subjekt.

(3)

Příloha I nařízení (EU) 2018/1542 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2018/1542 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. ledna 2019.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 259, 16.10.2018, s. 12.


PŘÍLOHA

Na seznam uvedený v příloze I nařízení (EU) 2018/1542 se doplňují tyto osoby a subjekt:

„A.   FYZICKÉ OSOBY

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Tariq YASMINA

také znám jako: Tarq Yasmina Image

pohlaví: mužské;

hodnost: plukovník;

státní příslušnost: Sýrie

Tariq Yasmina plní funkci styčného důstojníka mezi Střediskem pro vědecká studia a výzkum (Scientific Studies and Research Centre, SSRC) a prezidentským palácem, a jako takový je zapojen do používání a příprav používání chemických zbraní syrským režimem.

21.1.2019

2.

Khaled NASRI

také znám jako: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri; Image

Image

pohlaví: mužské;

funkce: vedoucí Institutu 1000 v rámci střediska SSRC;

státní příslušnost: Sýrie

Khaled Nasri je ředitel Institutu 1000, oddělení Střediska pro vědecká studia a výzkum (Scientific Studies and Research Centre, SSRC) odpovědného za vývoj a výrobu počítačových a elektronických systémů pro syrský program chemických zbraní.

21.1.2019

3.

Walid ZUGHAIB

také znám jako: Zughib, Zgha'ib, Zughayb; Image

titul/funkce: doktor, vedoucí Institutu 2000 v rámci střediska SSRC;

pohlaví: mužské;

státní příslušnost: Sýrie

Walid Zughaib je ředitelem Institutu 2000, oddělení Střediska pro vědecká studia a výzkum (Scientific Studies and Research Centre, SSRC) odpovědného za vývoj a výrobu mechanických součástí syrského programu chemických zbraní.

21.1.2019

4.

Firas AHMED

také znám jako: Ahmad; Image

hodnost/funkce: plukovník, vedoucí bezpečnostní kanceláře v Institutu 1000 v rámci střediska SSRC;

pohlaví: mužské;

datum narození: 21. ledna 1967;

státní příslušnost: Sýrie

Firas Ahmed je ředitelem bezpečnostní kanceláře Institutu 1000, oddělení Střediska pro vědecká studia a výzkum (Scientific Studies and Research Centre, SSRC) odpovědného za vývoj a výrobu počítačových a elektronických systémů pro syrský program chemických zbraní. Podílel se na převádění a utajování materiálu souvisejícího s chemickými zbraněmi po přistoupení Sýrie k Úmluvě o chemických zbraních.

21.1.2019

5.

Said SAID

také znám jako: Saeed, Sa'id Sa'id, Image

titul/funkce: doktor, člen Institutu 3000 (také znám jako Institut 6000, také znám jako Institut 5000) v rámci střediska SSRC;

pohlaví: mužské;

datum narození: 11. prosince 1955

Said Said je členem Institutu 3000, též známého jako Institut 6000, též známého jako Institut 5000, oddělení Střediska pro vědecká studia a výzkum (SSRC) odpovědného za vývoj a výrobu syrských chemických zbraní.

21.1.2019

6.

Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA

Анатолий Владимирович ЧЕПИГА, také znám jako Ruslan BOSHIROV

pohlaví: mužské;

data narození: 5. dubna 1979, 12. dubna 1978;

místa narození: Nikolajevka, Amurská oblast, Rusko; Dušanbe, Tádžikistán

Důstojník GRU Anatolij Čepiga (také znám jako Ruslan Boširov) měl v držení, přepravil a následně během víkendu dne 4. března 2018 v Salisbury použil toxickou nervovou látku („novičok“). Dne 5. září 2018 Ruslana Boširova státní zastupitelství Spojeného království obvinilo ze spolčení za účelem vraždy Sergeje Skripala, z pokusu o vraždu Sergeje Skripala, Julie Skripalové a Nicka Baileyho, z použití a držení novičoku a ze způsobení vážného úmyslného ublížení na zdraví Julii Skripalové a Nicku Baileymu.

21.1.2019

7.

Alexander Yevgeniyevich MISHKIN

Александр Евгеньевич МИШКИН, také znám jako Alexander PETROV;

pohlaví: mužské;

datum narození: 13. července 1979;

místa narození: Lojga, Rusko; Kotlas, Rusko

Důstojník GRU Alexandr Miškin (také znám jako Alexandr Petrov) měl v držení, přepravil a následně během víkendu dne 4. března 2018 v Salisbury použil toxickou nervovou látku („novičok“). Dne 5. září 2018 Alexandra Petrova státní zastupitelství Spojeného království obvinilo ze spolčení za účelem vraždy Sergeje Skripala, z pokusu o vraždu Sergeje Skripala, Julie Skripalové a Nicka Baileyho, z použití a držení novičoku a ze způsobení vážného úmyslného ublížení na zdraví Julii Skripalové a Nicku Baileymu.

21.1.2019

8.

Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV

Владимир Степанович АЛЕКСЕЕВ;

pohlaví: mužské;

funkce: první náměstek ředitele GRU (hlavní zpravodajské služby)

Vladimir Stěpanovič Alexejev je prvním náměstkem ředitele GRU (také známa jako GU). Vzhledem k postavení ve vedoucí funkci GRU je Alexejev odpovědný za držení, přepravu a použití toxické nervové látky „novičok“ v Salisbury během víkendu dne 4. března 2018 příslušníky GRU.

21.1.2019

9.

Igor Olegovich KOSTYUKOV

Игорь Олегович КОСТЮКОВ;

pohlaví: mužské;

funkce: první náměstek ředitele GRU (hlavní zpravodajské služby)

Vzhledem k postavení ve vedoucí funkci v předmětné době, jakožto první náměstek ředitele hlavní zpravodajské služby (GRU) (také známa jako GU), je Igor Olegovič Kosťukov odpovědný za držení, přepravu a použití toxické nervové látky „novičok“ v Salisbury během víkendu dne 4. března 2018 příslušníky GRU.

21.1.2019

B.   PRÁVNICKÉ OSOBY, SUBJEKTY A ORGÁNY

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Středisko pro vědecká studia a výzkum (Scientific Studies and Research Centre, SSRC)

též známo jako Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun;

Adresa:

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damašek

Středisko pro vědecká studia a výzkum (SSRC) je hlavním subjektem syrského režimu pro vývoj chemických zbraní.

Středisko SSRC je odpovědné za vývoj a výrobu chemických zbraní, jakož i raket k jejich odpalování, a je činné na řadě míst v Sýrii.

21.1.2019“