15.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 73/117


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2019/416

ze dne 14. března 2019,

kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP (1).

(2)

Vzhledem k použití síly Ruskou federací, které vedlo dne 25. listopadu 2018 k zadržení příslušníků ukrajinských sil a zajištění plavidel v Kerčském průlivu, což představuje porušení mezinárodního práva, jakož i svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny, se Rada domnívá, že na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP by mělo být doplněno osm osob.

(3)

Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. března 2019.

Za Radu

předseda

G. CIAMBA


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).


PŘÍLOHA

Na seznam osob obsažený v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se doplňují tyto osoby:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„176.

Sergey Nikolayevich STANKEVICH

(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 27.1.1963

Vedoucí ředitelství pro hranice při Federální bezpečnostní službě Ruské federace pro „Republiku Krym a město Sevastopol“, kontradmirál. V této funkci byl odpovědný za akce námořní flotily pobřežní stráže Ruské federace vedené 25. listopadu 2018 proti Ukrajině, jež bránila přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

177.

Andrey Borisovich SHEIN

(Андрей Борисович ШЕИН)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 10.6.1971

Zástupce vedoucího ředitelství pro hranice – vedoucí oddělení pobřežní stráže při Federální bezpečnostní službě Ruské federace pro „Republiku Krym a město Sevastopol“. V této funkci se účastnil operací proti ukrajinským lodím a jejich posádkám během akcí Ruské federace vedených 25. listopadu 2018 proti Ukrajině, jež bránila přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

Oleksii Mykhailovych SALIAIEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ, Олексій Михайлович САЛЯЄВ)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 22.8.1978

Velící důstojník hlídkové lodě „Don“ (označení 353) náležející pohraniční stráži Federální bezpečnostní služby Ruské federace. Velel plavidlu, které se aktivně účastnilo akcí Ruské federace vedených dne 25. listopadu 2018 proti ukrajinským lodím a jejich posádkám a najíždělo do remorkéru ukrajinského námořnictva „Jany Kapu“. Tyto akce bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

179.

Andrei SHIPITSIN / SHYPITSIN

(Андрей ШИПИЦИН / ШИПІЦИН)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 25.12.1969

Velící důstojník hlídkové lodě „Izumrud“ náležející pohraniční stráži Federální bezpečnostní služby Ruské federace. Velel plavidlu, které se aktivně účastnilo akcí Ruské federace vedených 25. listopadu 2018 proti ukrajinským lodím a jejich posádkám, které bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

180.

Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN / Oleksii Volodymyrovich SHATOKHIN

(Алексей Владимирович ШАТОХИН / Олексій Володимирович ШАТОХІН)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 26.1.1971

Vedoucí útvaru kerčského kontrolního stanoviště pro „Republiku Krym a město Sevastopol“ při Federální bezpečnostní službě Ruské federace. Podílel se na operacích proti ukrajinským lodím během akcí Ruské federace vedených 25. listopadu 2018 proti ukrajinským lodím a jejich posádkám, které bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

181.

Ruslan Alexandrovich ROMASHKІN

(Руслан Александрович РОМАШКИН)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 15.6.1976

Vedoucí útvaru kontrolního stanoviště pro „Republiku Krym a město Sevastopol“ při Federální bezpečnostní službě Ruské federace. V této funkci odpovídal za koordinaci akcí sil Ruské federace vedených 25. listopadu 2018 proti ukrajinským plavidlům a jejich posádkám, které bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ; Сергій Олексійович ЩЕРБАКОВ)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 2.11.1986

Velící důstojník protiponorkové lodě „Suzdalec“ náležející černomořské flotile Ruské federace. Velel plavidlu, které se účastnilo akcí Ruské federace vedených 25. listopadu 2018 proti ukrajinským lodím a jejich posádkám a aktivně se podílel na blokádě remorkéru „Jany Kapu“ a zajištění dělového člunu „Nikopol“. Tyto akce bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Pohlaví: mužské

Datum narození: 22.8.1961

Místo narození: Ussurijsk, Přímořský kraj, Ruská federace

Velitel Jižního vojenského okruhu ruských ozbrojených sil, generálplukovník odpovědný za vojenské síly v regionu včetně protiprávně anektovaného Krymu a Sevastopolu. V této funkci byl odpovědný za akce černomořské flotily a dalších vojenských sil Ruské federace vedené 25. listopadu 2018 proti Ukrajině, které bránily přístupu ukrajinských plavidel k jejich pobřeží v Azovském moři, čímž došlo k narušení územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, jakož i bezpečnosti Ukrajiny prostřednictvím znemožnění pohybů a operability plavidel ukrajinského námořnictva.

Tyto akce rovněž podpořily konsolidaci protiprávní anexe Krymského poloostrova k Ruské federaci.

15.3.2019“