10.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/38


Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/1605 ze dne 25. října 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2015/1755 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi

( Úřední věstník Evropské unie L 268 ze dne 26. října 2018 )

Strana 19, příloha, tabulka, druhý sloupec „Jméno“:

místo:

„Mathias/Joseph NIYONZIMA“,

má být:

„Mathias-Joseph NIYONZIMA“.