8.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 117/17


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/694

ze dne 7. května 2018,

kterým se provádí rozhodnutí 2014/932/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/932/SZBP ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu (1), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. prosince 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/932/SZBP.

(2)

Dne 23. dubna 2018 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) údaje týkající se jedné osoby, na kterou se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha rozhodnutí 2014/932/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2014/932/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 7. května 2018.

Za Radu

předsedkyně

E. ZAHARIEVA


(1)  Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 147.


PŘÍLOHA

Údaje týkající se níže uvedené osoby se nahrazují těmito údaji:

„3.

Ali Abdullah Saleh (další jméno: Ali Abdallah Salih).

Původní zápis: Image

Funkce: a) předseda jemenské strany Všeobecný lidový kongres; b) bývalý prezident Jemenské republiky. Datum narození: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Místo narození: a) Bayt al-Ahmar, provincie San'á, Jemen; b) San'á, Jemen; c) San'á, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Státní příslušnost: Jemen. Pas č.: 00016161 (Jemen). Národní identifikační číslo: 01010744444. Další informace: Pohlaví: muž. Občanský stav: údajně zemřel. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Datum určení OSN: 7.11.2014 (pozměněno 20.11.2014, 23.4.2018).

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ali Abdullah Saleh (Alí Abdulláh Sálih) byl určen pro účely sankcí dne 7. listopadu 2014 podle bodů 11 a 15 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2140 (2014) jako osoba, jež splňuje kritéria určení stanovená v bodech 17 a 18 uvedené rezoluce.

Alí Abdulláh Sálih je zapojen do činností ohrožujících mír, bezpečnost či stabilitu Jemenu, jako jsou činnosti, které brání provádění dohody ze dne 23. listopadu 2011, jež byla uzavřena mezi jemenskou vládou a její opozicí a stanoví pokojné předání moci v Jemenu, a které brání politickému procesu v Jemenu.

Na základě dohody ze dne 23. listopadu 2011, kterou podpořila Rada pro spolupráci v Zálivu, odstoupil Alí Abdulláh Sálih po více než 30 letech z funkce prezidenta Jemenu.

Od podzimu roku 2012 se Alí Abdulláh Sálih údajně stal jedním z hlavních stoupenců násilných akcí Hútíů v severním Jemenu.

Střety na jihu Jemenu v únoru 2013 byly výsledkem spojeného úsilí Sáliha, AQAP a separatisty působícího na jihu Aliho Salima al-Bayda, jehož cílem bylo vyvolat problémy před konferencí o národním dialogu konanou v Jemenu dne 18. března 2013. V poslední době, od září roku 2014, Sálih destabilizuje Jemen tím, že využívá jiné osoby k oslabování ústřední vlády a k vytváření nestability do takové míry, aby hrozil převrat. Podle zprávy skupiny odborníků OSN pro Jemen ze září roku 2014 tvrdily oslovené osoby, že Sálih podporuje násilné akce některých Jemenců tím, že jim poskytuje finanční prostředky a politickou podporu, a tím, že zajišťuje, aby členové Všeobecného lidového kongresu nadále přispívali různými prostředky k destabilizaci Jemenu.“