6.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/46


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2018/332

ze dne 5. března 2018,

kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013 o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice (1), a zejména na článek 2c uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. prosince 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/798/SZBP.

(2)

Dne 16. února 2018 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) informace týkající se jedné osoby, na niž se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha rozhodnutí 2013/798/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2013/798/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 5. března 2018.

Za Radu

předseda

N. DIMOV


(1)  Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 51.


PŘÍLOHA

V příloze rozhodnutí 2013/798/SZBP se v části „A. Osoby“ údaje týkající se níže uvedené osoby nahrazují těmito údaji:

„1.

François Yangouvonda BOZIZÉ (také znám jako: a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (narozen 16. prosince 1948 v Izu, Jižní Súdán))

Funkce: a) bývalý prezident Středoafrické republiky; b) profesor

Datum narození: a) 14. října 1946; b) 16. prosince 1948

Místo narození: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Jižní Súdán

Státní příslušnost: a) Středoafrická republika; b) Jižní Súdán

Číslo pasu: D00002264, vydaný dne 11. června 2013 (vydalo ministerstvo zahraničních věcí v Džubě, Jižní Súdán; platný do 11. června 2017; diplomatický pas vydaný na jméno Samuel Peter Mudde)

Národní identifikační číslo: M4800002143743 (osobní číslo na pasu)

Adresa: Uganda

Datum zařazení na seznam OSN: 9. května 2014

Další informace: Matka se jmenuje Martine Kofiová. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – INTERPOLU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

François Yangouvonda Bozizé byl zařazen na seznam 9. května 2014 na základě bodu 36 rezoluce č. 2134 (2014) jako osoba „zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti“.

Další informace

Ve spojení se svými stoupenci podněcoval Bozizé k útoku, k němuž došlo 5. prosince 2013 v Bangui. Od té doby se nadále pokouší vést destabilizační operace s cílem udržet napětí v hlavním městě Středoafrické republiky. Před útěkem ze Středoafrické republiky 24. března 2013 Bozizé údajně založil skupinu milicí Antibalaka. V jednom komuniké Bozizé své milice nabádal, aby pokračovaly v krutých činech namířených vůči stávajícímu režimu a islamistům. Bozizé údajně poskytoval finanční a materiální podporu příslušníkům milicí, kteří usilují o destabilizaci probíhající transformace a o návrat Bozizého k moci. Většina členů milicí Antibalaka pochází z řad středoafrických ozbrojených sil, které se po státním převratu rozptýlily do venkovských oblastí a které Bozizé následně reorganizoval. Bozizé a jeho stoupenci ovládají více než polovinu jednotek skupiny Antibalaka.

Síly věrné Bozizému byly vyzbrojeny útočnými puškami, minomety a raketomety a ve stále vyšší míře jsou zapojeny do odvetných útoků proti muslimskému obyvatelstvu Středoafrické republiky. Po útoku sil Antibalaka v Bangui 5. prosince 2013, při němž zahynulo více než 700 osob, se situace ve Středoafrické republice rychle zhoršila.“