12.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 407/9


Oprava přehledu příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2018

( Úřední věstník Evropské unie C 108 ze dne 22. března 2018 )

(2018/C 407/08)

Strana 109, kapitola 1 1, ve sloupci „Prostředky 2018“:

místo:

„3 923 000“,

má být:

„3 239 000“.

Strana 109, řádek „Hlava 1 – Celkem“, ve sloupci „Prostředky 2018“:

místo:

„4 607 000“,

má být:

„3 923 000“.

Strana 110, řádek „Celkový součet“, ve sloupci „Prostředky 2018“:

místo:

„9 900 720“,

má být:

„9 216 720“.