17.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 84/53


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2017

(2017/C 84/11)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

 

Hlava 1 – Celkem

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

160 100

100 100

100 100,—

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

1 589 454

594 828,—

 

Hlava 2 – Celkem

160 100

1 689 554

694 928,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

88,03

 

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

78 678,07

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

 

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

 

CELKOVÝ SOUČET

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

19 000

36 000

22 132,05

1 5

STÁŽE

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0,—

 

Hlava 1 – Celkem

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

633 260

614 900

585 730,87

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

542 800

542 800

633 607,84

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

36 150

13 400

19 937,21

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

54 500

43 500

32 083,84

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

108 600

135 350

112 321,92

 

Hlava 2 – Celkem

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI

8 014 690

 

 

3 1

PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

102 500

 

 

3 2

KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE

3 985 735

3 844 749,21

3 3

BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PREVENCE A VÝZKUMU

2 732 000

2 660 052,20

 

Hlava 3 – Celkem

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 6

PROGRAM NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍ POMOCI (PROGRAM IPA III) PRO ZÁPADNÍ BALKÁN A TURECKO

29 750,63

4 7

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ

138 059

159 865,77

4 9

NOVÝ PROGRAM NPP II

p.m.

410 000

0,—

 

Hlava 4 – Celkem

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0,—

 

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

 

CELKOVÝ SOUČET

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Přehled stavu zaměstnanců

Zařazení a třída

2015

2016

2017

31.12.2015

Schváleno

31.12.2016

Schváleno

Schváleno

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

AD 5

Celkem AD

23

24

23

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

AST 1

 

Celkem AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Celkem AST /SC

 

 

 

 

 

Celkový součet

40

42

39

41

40

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v roce 2016 (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

Pracovní místa pro smluvní personál

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

Celkem FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

Celkem

25

25

25