2.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/57


Oprava obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2016/2249 ze dne 3. listopadu 2016 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2016/34)

( Úřední věstník Evropské unie L 347 ze dne 20. prosince 2016 )

Strana 43, článek 13:

místo:

„2.   Odchylně od čl. 3 písm. b), čl. 9 odst. 4, čl. 15 odst. 1 a čl. 17 odst. 2 lze při oceňování syntetických nástrojů použít tento alternativní postup:“,

má být:

„2.   Odchylně od čl. 3 odst. 2, čl. 9 odst. 4, čl. 15 odst. 1 a čl. 17 odst. 2 lze při oceňování syntetických nástrojů použít tento alternativní postup:“.