25.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 145/2


Rozhodnutí Soudního dvora

ze dne 9. března 2016

o úředních svátcích a soudních prázdninách

(2016/C 145/02)

SOUDNÍ DVŮR,

s ohledem na čl. 24 odst. 2, 4 a 6 jednacího řádu,

vzhledem k tomu, že podle tohoto ustanovení je třeba sestavit seznam úředních svátků a stanovit dny soudních prázdnin,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Seznam úředních svátků ve smyslu čl. 24 odst. 4 a 6 jednacího řádu je následující:

Nový rok,

Velikonoční pondělí,

1. květen,

Nanebevstoupení Páně,

Svatodušní pondělí,

23. červen,

15. srpen,

1. listopad,

25. prosinec,

26. prosinec.

Článek 2

Na období od 1. listopadu 2016 do 31. října 2017 jsou dny soudních prázdnin ve smyslu čl. 24 odst. 2 a 6 jednacího řádu stanoveny takto:

Vánoce 2016: od pondělí 19. prosince 2016 do neděle 8. ledna 2017 včetně,

Velikonoce 2017: od pondělí 10. dubna 2017 do neděle 23. dubna 2017 včetně,

léto 2017: od pátku 21. července 2017 do neděle 3. září 2017 včetně.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost v den svého zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 9. března 2016.

Vedoucí soudní kanceláře

A. CALOT ESCOBAR

Předseda

K. LENAERTS