2.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/35


Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie

( Úřední věstník Evropské unie L 343 ze dne 29. prosince 2015 )

Strana 109, obsah, „Příloha 22-13 – Prohlášení na faktuře“ se vypouští.

Strana 514, Příloha 22-13 se vypouští v celém rozsahu.