18.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/156


Oprava rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1835 ze dne 12. října 2015, kterým se vymezuje statut, sídlo a způsob fungování Evropské obranné agentury

( Úřední věstník Evropské unie L 266 ze dne 13. října 2015 )

Strana 73 a 74: Příloha II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Rozhodnutí 2011/411/SZBP

Toto rozhodnutí

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

Čl. 4 odst. 4

Článek 5

Článek 5

Čl. 5 odst. 3 písm. g) až i)

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Čl. 9 odst. 1 písm. b)

Čl. 9 odst. 1 písm. c)

Čl. 9 odst. 1 písm. b)

Čl. 9 odst. 1 písm. c)

Čl. 9 odst. 1 písm. p)

Čl. 9 odst. 1 písm. r)

Čl. 9 odst. 1 písm. p) a q)

Článek 10

Článek 10

Čl. 10 odst. 2

Čl. 10 odst. 2

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 3

Čl. 10 odst. 4

Čl. 10 odst. 3 písm. e)

Čl. 10 odst. 3 písm. f)

Čl. 10 odst. 4 písm. e)

Čl. 10 odst. 3 písm. g)

Čl. 10 odst. 4 písm. f)

Čl. 10 odst. 3 písm. h)

Čl. 10 odst. 4 písm. g)

Čl. 10 odst. 3 písm. i)

Čl. 10 odst. 4 písm. h)

Čl. 10 odst. 3 písm. j)

Čl. 10 odst. 4 písm. i)

Čl. 10 odst. 3 písm. k)

Čl. 10 odst. 4 písm. j)

Čl. 10 odst. 4

Čl. 10 odst. 5

Čl. 10 odst. 5

Čl. 10 odst. 6

Čl. 10 odst. 6

Čl. 10 odst. 7

Článek 11

Článek 11

Čl. 11 odst. 4 písm. a) a b)

Čl. 11 odst. 5

Čl. 11 odst. 4

Čl. 11 odst. 6

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Čl. 13 odst. 2

Čl. 13 odst. 2

Čl. 13 odst. 3

Čl. 13 odst. 3

Čl. 13 odst. 4

Čl. 13 odst. 4

Čl. 13 odst. 5

Čl. 13 odst. 5

Čl. 13 odst. 6

Čl. 13 odst. 6

Čl. 13 odst. 7

Čl. 13 odst. 7

Čl. 13 odst. 8

Čl. 13 odst. 8

Čl. 13 odst. 9

Čl. 13 odst. 9

Čl. 13 odst. 10

Čl. 13 odst. 10

Čl. 13 odst. 11

Článek 14

Článek 14

Čl. 14 odst. 3

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Článek 16

Článek 17

Článek 17

Článek 18

Článek 18

Čl. 18 odst. 3

Čl. 18 odst. 3

Článek 19

Článek 19

Článek 20

Článek 20

Článek 21

Článek 21

Článek 22

Článek 22

Článek 23

Čl. 22 odst. 4

Čl. 24 odst. 4 druhá věta

Článek 23

Článek 24

Čl. 23 odst. 2

Čl. 24 odst. 4 první věta

Článek 25

Článek 24

Článek 26

Čl. 24 odst. 6 až 8

Čl. 24 odst. 6

Článek 25

Článek 27

Čl. 27 odst. 3

Článek 26

Článek 28

Článek 27

Článek 29

Článek 28

Článek 30

Článek 31

Článek 29

Článek 32

Článek 30

Článek 33

Článek 31

Článek 34

Článek 32

Článek 35“.