8.8.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/34


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1372

ze dne 7. srpna 2015,

kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech, pokud jde o položky pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu

(oznámeno pod číslem C(2015) 5715)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (3), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU (4) stanoví veterinární opatření pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech. V příloze uvedeného rozhodnutí je uvedeno vymezení a výčet některých oblastí těchto členských států s rozlišením podle úrovně rizika na základě epizootologické situace. Uvedený výčet zahrnuje některé oblasti Estonska, Itálie, Lotyšska, Litvy a Polska.

(2)

V červenci a srpnu 2015 nahlásilo Estonsko jeden případ afrického moru prasat u prasat divokých a tři ohniska u prasat domácích v oblastech uvedených na seznamu v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. K případu výskytu u prasat divokých došlo v oblasti uvedené v části I zmíněné přílohy. Dvě ohniska u prasat domácích se vyskytla v oblastech uvedených v části II a další ohnisko se vyskytlo v oblasti uvedené v části III zmíněné přílohy.

(3)

V červenci a srpnu 2015 nahlásilo Lotyšsko případy afrického moru prasat u prasat divokých v oblastech uvedených na seznamu v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. K těmto případům výskytu došlo v oblastech uvedených v části I zmíněné přílohy.

(4)

V červenci 2015 nahlásila Litva jedno ohnisko afrického moru prasat u prasat domácích v oblastech uvedených na seznamu v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU. Toto ohnisko se vyskytlo v oblasti uvedené v části II zmíněné přílohy.

(5)

Při posuzování rizik vyplývajících z veterinární situace v případě afrického moru prasat v Estonsku, Lotyšsku a Litvě by měl být brán v potaz vývoj současné epizootologické situace v Unii, pokud jde o tuto nákazu. Aby bylo možné zaměřit veterinární opatření pro tlumení a předejít dalšímu šíření afrického moru prasat a zároveň i zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a aby se zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je třeba změnit seznam Unie obsahující oblasti podléhající veterinárním opatřením pro tlumení stanovený v příloze prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU tak, aby odrážel současnou veterinární situaci, pokud jde o uvedenou nákazu v dotčených členských státech.

(6)

Prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU by proto mělo být změněno, pokud jde o oblasti v Estonsku, Litvě a Lotyšsku uvedené v částech I, II a III.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. srpna 2015.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

ČÁST I

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Kallaste linn,

Kunda linn,

Mustvee linn,

Pärnu linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Harju maakond,

Lääne maakond,

Alatskivi vald,

Are vald,

Audru vald,

Haaslava vald,

Halinga vald,

Haljala vald,

Kadrina vald,

Kambja vald,

Kasepää vald,

Koonga vald,

Laekvere vald,

Lavassaare vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Paikuse vald,

Pala vald,

Palamuse vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Saare vald,

Sauga vald,

Sindi vald,

Sõmeru vald,

Surju vald,

Tabivere vald,

Tahkuranna vald,

Tapa vald,

Tartu vald,

Tootsi vald,

Tori vald,

Tõstamaa vald,

Vara vald,

Varbla vald,

Vihula vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võnnu vald.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

v Krimuldas novads: Krimuldas pagasts,

v Priekuļu novads: pagasti Priekuļu a Veselavas,

Amatas novads,

Cēsu novads,

Ikšķiles novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Ķeguma novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Mālpils novads,

Neretas novads,

v Ogres novads: pagasti Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes a Mazozolu,

Ropažu novads,

Salas novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

v Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės seniūnija, Veliuonos seniūnija, Seredžiaus seniūnija a Juodaičių seniūnija,

v Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių seniūnija, Rozalimo seniūnija a Pakruojo seniūnija,

v Panevežys rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnija, Upytės seniūnija, Naujamiesčio seniūnija a Smilgių seniūnija,

v Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos seniūnija, Pagojukų seniūnija a Šiluvos seniūnija,

v Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių seniūnija, Kriūkų seniūnija, Lekėčių seniūnija, Lukšių seniūnija, Griškabūdžio seniūnija, Barzdų seniūnija, Žvirgždaičių seniūnija, Sintautų seniūnija, Kudirkos Naumiesčio seniūnija, Slavikų seniūnija a Šakių seniūnija,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

v regionu województwo podlaskie:

gminy Augustów s městem Augustów, Nowinka, Sztabin a Bargłów Kościelny v územně-správní jednotce powiat augustowski,

gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże a část gminy Zabłudów (jihozápadní část gminy vymezená silnicí č. 19 a následně silnicí č. 685) v územně-správní jednotce powiat białostocki,

gminy Czyże, Hajnówka s městem Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele a Czeremcha v územně-správní jednotce powiat hajnowski,

gminy Grodzisk, Dziadkowice a Milejczyce v územně-správní jednotce powiat siemiatycki,

gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie s městem Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo a Ciechanowiec v územně-správní jednotce powiat wysokomazowiecki,

gminy Krasnopol a Puńsk v územně-správní jednotce powiat sejneński,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki a Raczki v územně-správní jednotce powiat suwalski,

gmina Rutki v územně-správní jednotce powiat zambrowski,

gminy Suchowola a Korycin v územně-správní jednotce powiat sokólski,

powiat bielski,

powiat miasta Białystok,

powiat miasta Suwałki,

powiat moniecki.

ČÁST II

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Vändra linn,

Viljandi linn,

Võru linn,

IDA-Viru maakond,

Põlva maakond,

Rapla maakond,

část Suure-Jaani vald nacházející se západně od silnice č. 49,

část Viiratsi vald nacházející se západně od území vymezeného západním úsekem silnice č. 92 až po křižovatku se silnicí č. 155, poté silnicí č. 155 až po křižovatku se silnicí č. 24156, poté silnicí č. 24156 až po řeku Verilaske a dále řekou Verilaske až k místu, kde dosáhne jižní hranice této oblasti,

Abja vald,

Häädemeeste vald,

Haanja vald,

Halliste vald,

Karksi vald,

Kõpu vald,

Lasva vald,

Meremäe vald,

Misso vald,

Pärsti vald,

Saarde vald,

část Tamsalu vald nacházející se severovýchodně od železniční trati Tallinn–Tartu,

Vändra vald,

Vastseliina vald,

Võru vald.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

Alūksnes novads,

Apes novads,

Balvi novads,

v Krimuldas novads: Lēdurgas pagasts,

v Ogres novads: pagasti Krapes, Madlienas a Menģeles,

v Priekuļu novads: pagasti Liepas a Mārsnēnu,

Smiltenes novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Baltinavas novads,

Cesvaines novads,

Ērgļu novads,

Gulbenes novads,

Ilūkstes novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jēkabpils novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krustpils novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Mazsalacas novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Raunas novads,

Rugāju novads,

Salacgrīvas novads,

Skrīveru novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Viļakas novads,

Jēkabpils republikas pilsēta,

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

v Anykščiai rajono savivaldybė: Andrioniškis seniūnija, Anykščiai seniūnija, Debeikiai seniūnija, Kavarskas seniūnija, Kurkliai seniūnija, Skiemonys seniūnija, Traupis seniūnija, Troškūnai seniūnija, Viešintos seniūnija a část Svėdasai seniūnija nacházející se jižně od silnice č. 118,

v Kupiškis rajono savivaldybė: Alizava seniūnija, Kupiškis seniūnija, Noriūnai seniūnija a Subačius seniūnija,

v Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio seniūnija, Miežiškių seniūnija, Paįstrio seniūnija, Panevėžio seniūnija, Ramygalos seniūnija, Raguvos seniūnija, Vadoklių seniūnija a Velžio seniūnija,

Alytus apskritis,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

v Jonava rajono savivaldybė: Šilų seniūnija, Bukonių seniūnija a v Žeimių seniūnija kaimas Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

v Kaišiadorys rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Kruonio seniūnija, Nemaitonių seniūnija, Paparčių seniūnija, Žąslių seniūnija, Žiežmarių seniūnija, Žiežmarių apylinkės seniūnija a část Rumšiškių seniūnija nacházející se jižně od silnice N. A1,

v Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos seniūnija, Alšėnų seniūnija, Babtų seniūnija, Batniavos seniūnija, Čekiškės seniūnija, Domeikavos seniūnija, Ežerėlio seniūnija, Garliavos seniūnija, Garliavos apylinkių seniūnija, Kačerginės seniūnija, Kulautuvos seniūnija, Linksmakalnio seniūnija, Raudondvario seniūnija, Ringaudų seniūnija, Rokų seniūnija, Samylų seniūnija, Taurakiemio seniūnija, Užliedžių seniūnija, Vilkijos seniūnija, Vilkijos apylinkių seniūnija a Zapyškio seniūnija,

v Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių seniūnija, Pernaravos seniūnija, Krakių seniūnija, Dotnuvos seniūnija, Gudžiūnų seniūnija, Surviliškio seniūnija, Vilainių seniūnija, Truskavos seniūnija, Šėtos seniūnija, Kėdainių miesto seniūnija,

Prienai rajono savivaldybė,

Šalčininkai rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Vilnius rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Elektrėnai savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

v regionu województwo podlaskie:

gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków a část gminy Zabłudów (severovýchodní část gminy vymezená silnicí č. 19 a následně silnicí č. 685) v územně-správní jednotce powiat białostocki,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór a Sidra v územně-správní jednotce powiat sokólski,

gminy Giby a Sejny s městem Sejny v územně-správní jednotce powiat sejneński,

gminy Lipsk a Płaska v územně-správní jednotce powiat augustowski,

gminy Narew, Narewka a Białowieża v územně-správní jednotce powiat hajnowski.

ČÁST III

1.   Estonsko

Tyto oblasti v Estonsku:

Põltsamaa linn,

Võhma linn,

Jõgeva linn,

Elva linn,

Järva maakond,

Valga maakond,

část Suure-Jaani vald nacházející se východně od silnice č. 49,

část Viiratsi vald nacházející se západně od území vymezeného západním úsekem silnice č. 92 až po křižovatku se silnicí č. 155, poté silnicí č. 155 až po křižovatku se silnicí č. 24156, poté silnicí č. 24156 až po řeku Verilaske a dále řekou Verilaske až k místu, kde dosáhne jižní hranice této oblasti,

část Tamsalu vald nacházející se jihozápadně od železniční trati Tallinn–Tartu,

Rakke vald,

Väike-Maarja vald,

Jõgeva vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Saarepeedi vald,

Paistu vald,

Pajusi vald,

Tarvastu vald,

Torma vald,

Antsla vald,

Konguta vald,

Laeva vald,

Mõniste vald,

Nõo vald,

Põltsamaa vald,

Puhja vald,

Puurmani vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Rõuge vald,

Sõmerpalu vald,

Tähtvere vald,

Ülenurme vald,

Urvaste vald,

Varstu vald.

2.   Lotyšsko

Tyto oblasti v Lotyšsku:

Aglonas novads,

Beverīinas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Daugavpils republikas pilsēta,

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litva

Tyto oblasti v Litvě:

v Anykščiai rajono savivaldybė: část Svėdasai seniūnija nacházející se severně od silnice č. 118,

v Kupiškis rajono savivaldybė: Šimonys seniūnija a Skapiškis seniūnija,

Ignalina rajono savivaldybė,

v Jonava rajono savivaldybė: Upninkų seniūnija, Ruklos seniūnija, Dumsių seniūnija, Užusalių seniūnija, Kulvos seniūnija a v Žeimiai seniūnija kaimas Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai a Žeimių miestelis,

Jonava miesto savivaldybė,

v Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos seniūnija, Lapių seniūnija, Karmėlavos seniūnija a Neveronių seniūnija,

v Kaišiadorys rajono savivaldybė: Palomenės seniūnija, Pravieniškių seniūnija a část Rumšiškių seniūnija nacházející se severně od silnice N. A1,

v Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių seniūnija,

Moletai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Švencionys rajono savivaldybė,

Utena rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Visaginas savivaldybė.

4.   Polsko

Tyto oblasti v Polsku:

v regionu województwo podlaskie:

gminy Gródek a Michałowo v územně-správní jednotce powiat białostocki,

gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka a Szudziałowo v územně-správní jednotce powiat sokólski.

ČÁST IV

Itálie

Tyto oblasti v Itálii:

 

všechny oblasti Sardinie.“