25.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 221/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 810/2014

ze dne 25. července 2014,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 269/2014.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace se Rada domnívá, že by na seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 296/2014 měly být zařazeny další fyzické a právnické osoby.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 269/2014 by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na seznam obsažený v příloze I nařízení (EU) č. 269/2014 se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2014.

Za Radu

předseda

S. GOZI


(1)  Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6.


PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 1

I.   Jednotlivci

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Mikhail Efimovich FRADKOV

Михаил Ефимович Фрадков

Datum a místo narození: 1.9.1950, Kurumoch, Kuibyshev region (Kujbyševská oblast)

Stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace; ředitel Zahraniční zpravodajské služby Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

2.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

Николай Платонович Патрушев

Datum a místo narození: 11.7.1951, Leningrad (St Petersburg (Petrohrad))

Stálý člen a tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

3.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

Александр Васильевич Бортников

Datum a místo narození: 15.11.1951, Perm

Stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace; ředitel Federální bezpečnostní služby (FSB). Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

4.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

Рашид Гумарович Нургалиев

Datum a místo narození: 8.10.1956, Zhetikara, Kazakh Soviet Socialist Republic (Kazašská sovětská socialistická republika)

Stálý člen a zástupce tajemníka Bezpečnostní rady Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

5.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

Борис Вячеславович Грызлов

Datum a místo narození: 15.12.1950, Vladivostok

Stálý člen Bezpečnostní rady Ruské federace. Jakožto člen Bezpečnostní rady, která poskytuje poradenství ohledně záležitostí týkajících se národní bezpečnosti a tyto záležitosti koordinuje, se podílel na vytváření politiky ruské vlády ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

6.

Sergei Orestovoch BESEDA

Сергей Орестович Беседа

1954

Velitel pátého odboru Federální bezpečnostní služby Ruské federace (FSB).

Jakožto vyšší důstojník FSB stojí v čele odboru odpovědného za dohled nad zpravodajskými operacemi a mezinárodními aktivitami.

25.7.2014

7.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

Михаил Владимирович Дегтярёв

Datum a místo narození: 10.7.1981, Kuibyshev (Kujbyšev) (Samara )

Člen Státní dumy.

Dne 23.5.2014 oznámil inauguraci „faktického velvyslanectví“ neuznané takzvané „Doněcké lidové republiky“ v Moskvě, přispívá k narušování nebo ohrožování územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

25.7.2014

8.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

Рамзан Ахматович Кадыров

Datum a místo narození: 5.10.1976, Tsentaroy.

Prezident Čečenské republiky. Kadyrov učinil prohlášení na podporu nezákonné anexe Krymu a na podporu ozbrojeného povstání na Ukrajině. Mimo jiné dne 14. června 2014 prohlásil, že „učiní vše na pomoc při obnově Krymu“. V této souvislosti mu úřadující nejvyšší představitel Autonomní republiky Krym udělil medaili „za osvobození Krymu“ za podporu, kterou poskytl při nezákonné anexi Krymu. Kromě toho dne 1. června 2014 uvedl, že je na požádání připraven vyslat na Ukrajinu 74 000 čečenských dobrovolníků.

25.7.2014

9.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Ткачёв

Datum a místo narození: 23.12.1960, Vyselki

Gubernátor Krasnodarského kraje.

Úřadující nejvyšší představitel Autonomní republiky Krym mu udělil medaili „za osvobození Krymu“ za podporu, kterou poskytl při nezákonné anexi Krymu. Při této příležitosti úřadující nejvyšší představitel Autonomní republiky Krym uvedl, že Tkachyov byl jedním z prvních, kdo vyjádřil novému „vedení“ Krymu podporu.

25.7.2014

10.

Pavel GUBAREV

Павел Юрьевич Губарев

Datum a místo narození: 10.2.1983, Sievierodonetsk (Severodoněck)

Jeden ze samozvaných vůdců takzvané „Doněcké lidové republiky“. Požádal o ruskou intervenci na východní Ukrajině, a to i prostřednictvím rozmístění ruských mírových sil. Má vazby na Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Gubarev je odpovědný za nábor osob pro ozbrojené síly separatistů.

Je odpovědný za převzetí regionální vládní budovy v Doněcku proruskými silami a prohlásil se za „lidového gubernátora“.

Přestože byl zatčen za ohrožování územní celistvosti Ukrajiny a následně propuštěn, i nadále hraje významnou roli v separatistických činnostech, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

25.7.2014

11.

Ekaterina GUBAREVA

Екатерина Юрьевна Губарева

Datum a místo narození: 5.7.1983, Kakhovka

Jakožto takzvaná „ministryně zahraničních věcí“ je odpovědná za obhajování takzvané „Doněcké lidové republiky“, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Kromě toho je její bankovní účet využíván k financování nezákonných ozbrojených separatistických skupin.

Přijetím a vykonáváním uvedené funkce tak podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

12.

Fedor BEREZIN

Фёдор Дмитриевич Березин

Datum a místo narození: 7.2.1960, Donetsk (Doněck)

Takzvaný „náměstek ministra obrany“ takzvané „Doněcké lidové republiky“. Má vazbu na Igora Strelkova/Girkina, takzvaného „ministra obrany“ takzvané „Doněcké lidové republiky“, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce tak Berezin podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

13.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Datum a místo narození: 2.4.1956, Odessa (Oděsa)

Samozvaný „prezident“ takzvané „Republiky Nové Rusko“, který vyzval Rusko k rozmístění jednotek na Ukrajině. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce tak podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

14.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрылюкv

Datum a místo narození: 23.6.1972, Vinnytsia region (Vinnycká oblast)

Vysoký pobočník Igora Strelkova/Girkina, jenž je odpovědný za činnosti narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Přijetím a vykonáváním uvedené funkce tak Zdriliuk podporuje činnosti a politiky narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

15.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(také známý jako Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Datum a místo narození: 19.2. 1951, Novosibirsk

Bývalý „ministr pro bezpečnost státu“ v separatistické oblasti Podněstří. Od 9. července 2014 je prvním vicepremiérem Doněcké lidové republiky, který je odpovědný za bezpečnost a výkon práva. V této funkci je odpovědný za separatistické „vládní“ činnosti takzvané „vlády Doněcké lidové republiky“.

25.7.2014


II.   Subjekty narušující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Takzvaná „Lugansk People's Republic“ („Luganská lidová republika“)

„Луганская народная республика“

„Luganskaya narodnaya respublika“

Oficiální internetové stránky:

http://lugansk-online.info

Telefonní číslo:

+38-099-160-74-14

Takzvaná „Luganská lidová republika“ byla založena dne 27. dubna 2014.

Je odpovědná za uspořádání nezákonného referenda dne 11. května 2014. Vyhlášení nezávislosti bylo provedeno dne 12. května 2014.

Dne 22. května 2014 takzvaná „Doněcká lidová republika“ a takzvaná „Luganská lidová republika“ vytvořily takzvaný „Federální stát Nové Rusko“.

To představuje porušení ukrajinského ústavního práva, a tudíž i mezinárodního práva, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Rovněž je zapojena do náboru osob do separatistické „Armády jihovýchodu“ a dalších nezákonných ozbrojených separatistických skupin, čímž narušuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

25.7.2014

2.

Takzvaná „Donetsk People's Republic“ („Doněcká lidová republika“)

„Донецкая народная республика“

„Donétskaya naródnaya respúblika“

Oficiální informace včetně Ústavy Doněcké lidové republiky a složení Nejvyšší rady:

http://dnr-news.com/

Sociální média:

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

Takzvaná „Doněcká lidová republika“ byla vyhlášena dne 7. dubna 2014.

Je odpovědná za uspořádání nezákonného referenda dne 11. května 2014. Vyhlášení nezávislosti bylo provedeno dne 12. května 2014.

Dne 24. května 2014 takzvaná „Doněcká lidová republika“ a takzvaná „Luganská lidová republika“ podepsaly dohodu o vytvoření takzvaného „Federálního státu Nové Rusko“.

To představuje porušení ukrajinského ústavního práva, a tudíž i mezinárodního práva, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Rovněž je zapojena do náboru osob do nezákonných ozbrojených separatistických skupin, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

25.7.2014

3.

Takzvaný „Federal State of Novorossiya“ („Federální stát Nové Rusko“)

„Федеративное государство Новороссия“

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya“

Oficiální tiskové zprávy:

http://novorossia.su/official

Dne 24. května 2014 takzvaná „Doněcká lidová republika“ a takzvaná „Luganská lidová republika“ podepsaly dohodu o vytvoření neuznaného takzvaného „Federálního státu Nové Rusko“.

To představuje porušení ukrajinského ústavního práva, a tudíž i mezinárodního práva, čímž ohrožuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

25.7.2014

4.

International Union of Public Associations „Great Don Army“ (Mezinárodní svaz veřejných sdružení „Velká donská armáda“)

Международный Союз Общественных Объединений

„Всевеликое Войско Донское“

Oficiální internetové stránky:

http://vvd2003.narod.ru/

Telefonní číslo:

+7-8-908-178-65-57

Sociální média:

Cossack National Guard (Kozácká národní garda)

http://vk.com/kazak_nac_guard

Adresa: 346465 Rusko Rostov Region (Rostovská oblast). October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1

„Velká donská armáda“ zřídila „Kozáckou národní gardu“, odpovědnou za boj proti ukrajinským vládním silám na východní Ukrajině, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

Má vazby na Nikolaye KOZITSYNA, jenž je velitelem kozáckých sil a je odpovědný za velení separatistům na východě Ukrajiny bojujícím proti ukrajinským vládním silám.

25.7.2014

5.

„Sobol“

„СОБОЛЬ“

Oficiální internetové stránky:

http://soboli.net

Sociální média:

http://vk.com/sobolipress

Telefonní číslo:

(0652) 60-23-93.

Email: SoboliPress@gmail.com

Adresa: Crimea (Krym), Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station „Central“).

Radikální polovojenská organizace, odpovědná za otevřenou podporu použití síly k ukončení ukrajinské kontroly nad Krymem, čímž narušuje územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Odpovědná za výcvik separatistů pro boj proti ukrajinským vládním silám na východě Ukrajiny, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

25.7.2014

6.

Takzvaná „Lugansk Guard“ („Luganská garda“)

„Луганская гвардия“

Sociální média:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Milice domobrany v Lugansku, odpovědné za výcvik separatistů pro boj proti ukrajinským vládním silám na východě Ukrajiny, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

Má vazby na Germana PROPOKIVA, aktivního vůdce odpovědného za účast na obsazení budovy oblastní kanceláře Ukrajinské bezpečnostní služby v Lugansku; z obsazené budovy pořídil viedozáznam určený prezidentu Putinovi a Rusku.

25.7.2014

7.

Takzvaná „Army of the Southeast“ („Armáda jihovýchodu“)

„Армии Юго-Востока“

Nábor:

http://lugansk-online.info/statements

Sociální média:

http://vk.com/lugansksbu

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina, považovaná za jednu z nejdůležitějších na východní Ukrajině.

Odpovědná za obsazení budovy Bezpečnostní služby v Luganské oblasti. Důstojník ve výslužbě.

Má vazby na Valeriye BOLOTOVA, jenž je uveden na seznamu jako jeden z vůdců skupiny.

Má vazby na Vasyla NIKITINA, odpovědného za separatistické „vládní“ činnosti takzvané „vlády Luganské lidové republiky“.

25.7.2014

8.

Takzvané „Donbass People's Militia“ („Donbaské lidové milice“)

„Нарóдное ополчéние Донбáсса“

Sociální média:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

E-mail: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Telefon pro dobrovolníky v Rusku:

+7 (926) 428-99-51

+7 (967) 171-27-09

nebo e-mail novoross24@mail.ru

Adresa: Donetsk (Doněck). Prospect Zasyadko.13

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina odpovědná za boj proti ukrajinským vládním silám na východě Ukrajiny, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

Militantní skupina začátkem dubna roku 2014 mj. ovládla několik vládních budov na východní Ukrajině, čímž narušila územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny.

Její bývalý vůdce Pavel

Gubarev je odpovědný za převzetí regionální vládní budovy v Doněcku proruskými silami a prohlásil se za „lidového gubernátora“.

25.7.2014

9.

„Vostok battalion“ („Batalion Vostok“)

„батальоны Восток“

Sociální média:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Nezákonná ozbrojená separatistická skupina, považovaná za jednu z nejdůležitějších na východní Ukrajině.

Odpovědná za boj proti ukrajinským vládním silám na východní Ukrajině, čímž ohrožuje stabilitu nebo bezpečnost Ukrajiny.

Pokusila se obsadit letiště v Doněcku.

25.7.2014


III.   Subjekty, jejichž vlastnictví bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum na zařazení na seznam

1.

Státní trajektová společnost „Kerch ferry“

Государственная судоходная компания „Керченская паромная переправа“

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenskaya paromnaya pereprava

16 Tselibernaya Street, 98307 Kerch

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

kód: 14333981

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Krymský parlament“ přijal dne 17.3.2014 usnesení č. 1757-6/14„o znárodnění některých společností patřících ukrajinským ministerstvům infrastruktury či zemědělství“ a „předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 24.3.2014 rozhodnutí č. 1802-6/14„o státní trajektové společnosti Kerch Ferry“, jež prohlašují, že majetek státní trajektové společnosti „Kerch Ferry“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tuto společnost fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

2.

Státní podnik

„Sevastopol commercial seaport“

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт“

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Sevastopolski morskoy torgovy port

3 Place Nakhimova, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

kód: 01125548

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Krymský parlament“ přijal dne 17.3.2014 usnesení č. 1757-6/14„o znárodnění některých společností patřících ukrajinským ministerstvům infrastruktury či zemědělství“, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Sevastopol commercial seaport“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. Z hlediska objemu obchodu se jedná o největší obchodní přístav na Krymu.

25.7.2014

3.

Státní podnik „Kerch commercial sea port“

Государственное предприятие „Керченский морской торговый порт“

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenski morskoy torgovy port

28 Kirova Str., 98312, Kerch, Autonomous Republic of Crimea (Autonomní republika Krym),

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

Kód: 01125554

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Krymský parlament“ přijal dne 17.3.2014 usnesení č. 1757-6/14„o znárodnění některých společností patřících ukrajinským ministerstvům infrastruktury či zemědělství“ a dne 26.3.2014 usnesení č. 1865-6/14„o státním podniku ‚Crimean Sea Ports‘“ („О Государственном предприятии ‚Крымские морские порты‘“), jež prohlašují, že majetek státního podniku „Kerch Commercial Seaport“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly. Z hlediska objemu obchodu se jedná o druhý největší obchodní přístav na Krymu.

25.7.2014

4.

Státní podnik Universal -Avia

Государственном предприятии „Универсал-Авиа“

Gosudarstvenoye predpriyatiye

„Universal-Avia“

5, Aeroflotskaya street, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 24.3.2014 rozhodnutí č. 1794-6/14„o státním podniku ‚Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia‘“ („О Государственном предприятии ‚Универсал-Авиа‘)“, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Universal-Avia“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

5.

Rekreační středisko „Nizhnyaya Oreanda“

Санаторий „Нижняя Ореанда“

Resort „Nizhnyaya Oreanda“, 08655, Yalta (Jalta), Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий „Нижняя Ореанда“)

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 21. března rozhodnutí č. 1767-6/14„o otázkách týkajících se zřízení Sdružení sanatorií a rekreačních středisek“, jež prohlašuje, že majetek rekreačního střediska „Nizhnyaya Oreanda“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

6.

Krymský podnik „Azov distillery plant“

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликероводочный Завод“

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str., 96178 town of Azov, Jankoysky district

Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

kód: 01271681

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna rozhodnutí č. 1991-6/14„o změně usnesení státní rady Republiky Krym“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území Republiky Krym“, jež prohlašuje, že majetek podniku „Azovsky likerovodochny zavod“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

7.

Státní koncern „National Association of producers ‚Massandra‘“ („Národní sdružení producentů ‚Massandra‘“)

Национальное производственно-аграрное объединение „Массандра“

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

6, str. Mira, Massandra 98600 city of Yalta (Jalta)

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

kód: 00411890

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna rozhodnutí č. 1991-6/14„o změně usnesení státní rady Republiky Krym“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území Republiky Krym“, jež prohlašuje, že majetek státního koncernu „National Association of producers ‚Massandra‘“ je jménem „Republiky Krym vyvlastněn“. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

8.

„State enterprise Magarach of the national institute of wine“ („Státní podnik Magarach Národního vinařského institutu“)

Государственное предприятие Агрофирма „Магарач“ Национального института винограда и вина „Магарач“

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach“ nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach“

9 Chapayeva str., 98433 Vilino, Bakhchisarayski district,

(98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9)

Kód: 31332064

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna rozhodnutí č. 1991-6/14„o změně usnesení státní rady Republiky Krym“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území Republiky Krym“, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Gosudarstvenoye predpriyatiye ‚Agrofirma Magarach‘ nacionalnogo instituta vinograda i vina ‚Magarach‘“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014

9.

Státní podnik „Factory of sparkling wine Novy Svet“ („Výrobní závod pro šumivé víno Novy Svet“)

Государственное предприятиеЗавод шампанских вин „Новый свет“

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“

1 Shalyapina str., 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Kód: 00412665

Vlastnictví subjektu bylo převedeno v rozporu s ukrajinským právem. „Předsednictvo Krymského parlamentu“ přijalo dne 9. dubna rozhodnutí č. 1991-6/14„o změně usnesení státní rady Republiky Krym“ č. 1836-6/14 ze dne 26. března 2014„o znárodnění majetku podniků, institucí a organizací zemědělsko-průmyslového komplexu nacházejících se na území Republiky Krym“, jež prohlašuje, že majetek státního podniku „Zavod shampanskykh vin Novy Svet“ je jménem „Republiky Krym“ vyvlastněn. Krymské „orgány“ tak tento podnik fakticky zkonfiskovaly.

25.7.2014