15.7.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 208/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 752/2014

ze dne 24. června 2014,

kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem ktěmto důvodům:

(1)

Produkty rostlinného a živočišného původu, na něž se použijí maximální limity reziduí pesticidů (dále jen „MLR“) stanovené nařízením (ES) č. 396/2005 podle ustanovení uvedeného nařízení, jsou uvedeny v příloze I uvedeného nařízení.

(1)

Příloha I uvedeného nařízení by měla poskytovat více informací o dotčených produktech, zejména synonyma používaná k jejich označení a vědecké názvy jednotlivých druhů, k nimž produkty patří.

(2)

V zájmu srozumitelnosti by měla být struktura přílohy I nařízení (ES) č. 396/2005 změněna tak, aby se tato příloha rozdělila do dvou částí. V první části by měl být uveden seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se použijí MLR, a v druhé části by měl být uveden seznam ostatních produktů, na něž se použijí tytéž MLR, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005.

(3)

Vzhledem k tomu, že v budoucnu budou možná stanoveny MLR pro zpracované potraviny, jak je uvedeno v článku 20 nařízení (ES) č. 396/2005, měla by být do části A přílohy I uvedeného nařízení doplněna nová položka, která by se vztahovala na uvedené produkty.

(4)

V důsledku nové struktury přílohy I nařízení (ES) č. 396/2005 by měly být upraveny a případně zrušeny poznámky v uvedené příloze, aby se zabránilo opakování informací.

(5)

Obchodní partneři Unie byli prostřednictvím Světové obchodní organizace konzultováni a jejich připomínky byly zohledněny.

(6)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 396/2005 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

ČÁST A

Produkty rostlinného a živočišného původu uvedené v čl. 2 odst. 1, na něž se použijí MLR

Číselný kód

Kategorie

Skupina

Hlavní produkt ve skupině nebo podskupině  (1)

Vědecké názvy

Část výrobku, u které se uplatňují MLR

podskupina

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

0110000

 

Citrusové plody

 

 

Celý produkt bez stopky

0110010

 

 

Grapefruity

Citrus paradisi

 

0110020

 

 

Pomeranče

Citrus sinensis

 

0110030

 

 

Citrony

Citrus limon

 

0110040

 

 

Kyselé lajmy

Citrus aurantiifolia

 

0110050

 

 

Mandarinky

Citrus reticulata; syn: Citrus deliciosa

 

0110990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0120000

 

Ořechy ze stromů

 

 

Celý produkt bez skořápky (kromě kaštanů)

0120010

 

 

Mandle

Amygdalus communis; syn: Prunus dulcis

 

0120020

 

 

Para ořechy

Bertholletia excelsa

 

0120030

 

 

Kešu ořechy

Anacardium occidentale

 

0120040

 

 

Kaštany jedlé

Castanea crenata

Celý produkt se slupkou

Castanea dentata

Castanea mollissima

Castanea sativa

0120050

 

 

Kokosové ořechy

Cocos nucifera

 

0120060

 

 

Lískové ořechy

Corylus avellana

 

0120070

 

 

Makadamové ořechy

Macadamia ternifolia; syn: Macadamia integrifolia

 

Macadamia tetraphylla

0120080

 

 

Pekanové ořechy

Carya illinoinensis

 

0120090

 

 

Piniové oříšky

Pinus pinea

 

0120100

 

 

Pistácie

Pistacia vera

 

0120110

 

 

Vlašské ořechy

Juglans nigra

 

Juglans regia

 

0120990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0130000

 

Jádrové ovoce

 

 

Celý produkt bez stopky

0130010

 

 

Jablka

Malus domestica

 

0130020

 

 

Hrušky

Pyrus communis

 

0130030

 

 

Kdoule

Cydonia oblonga

 

0130040

 

 

Mišpule obecná/německá

Mespilus germanica

 

0130050

 

 

Mišpule japonská / lokvát

Eriobotrya japonica

 

0130990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0140000

 

Peckové ovoce

 

 

Celý produkt bez stopky

0140010

 

 

Meruňky

Armeniaca vulgaris; syn: Prunus armeniaca

 

0140020

 

 

Třešně

Cerasus avium; syn: Prunus avium

 

0140030

 

 

Broskve

Persica vulgaris; syn: Prunus persica

 

0140040

 

 

Švestky

Prunus domestica

 

0140990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0150000

 

Bobulové a drobné ovoce

 

 

Celý produkt bez kalicha, koruny a stopky (kromě rybízu)

0151000

 

a)

hrozny

 

 

 

0151010

 

 

Hrozny stolní

Vitis vinifera

 

0151020

 

 

Hrozny moštové

Vitis vinifera

 

0152010

 

b)

jahody

 

Fragaria x ananassa

 

0153000

 

c)

ovoce z keřů

 

 

 

0153010

 

 

Ostružiny

Rubus sect. Rubus

 

0153020

 

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

Rubus caesius

 

0153030

 

 

Maliny (červené a žluté)

Rubus idaeus

 

0153990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0154000

 

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

 

0154010

 

 

Brusnice / borůvky

Vaccinium angustifolium

 

Vaccinium corymbosum

Vaccinium formosum

Vaccinium virgatum

0154020

 

 

Klikvy

Vaccinium macrocarpon

 

0154030

 

 

Rybíz (bílý, černý, červený)

Ribes nigrum

Plody se stopkami

Ribes rubrum

0154040

 

 

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

Ribes uva-crispa

 

0154050

 

 

Šípky

Rosa canina

 

Rosa majalis

Rosa rugosa

0154060

 

 

Moruše (bílé a černé)

Morus alba

 

Morus nigra

0154070

 

 

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

Crataegus azarolus

 

0154080

 

 

Bez černý / bezinky

Sambucus nigra

 

0154990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0160000

 

Různé ovoce s

 

 

Celý produkt bez stopky (kromě ananasů)

0161000

 

a)

jedlou slupkou

 

 

 

0161010

 

 

Datle

Phoenix dactylifera

 

0161020

 

 

Fíky

Ficus carica

 

0161030

 

 

Stolní olivy

Olea europaea

 

0161040

 

 

Kumquaty / kumkváty

Fortunella japonica

 

Fortunella margarita

0161050

 

 

Karamboly

Averrhoa carambola

 

0161060

 

 

Tomel japonský / kaki churma / persimon

Diospyros kaki

 

0161070

 

 

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

Syzygium cuminii

 

0161990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0162000

 

b)

nejedlou slupkou, malé

 

 

 

0162010

 

 

Aktinidie / kiwi (červené, zelené a žluté)

Actinidia deliciosa

 

Actinidia chinensis

0162020

 

 

Liči

Litchi chinensis

 

0162030

 

 

Mučenka/passiflora

Passiflora edulis; syn: Passiflora laurifolia

 

0162040

 

 

Opuncie

Opuntia ficus-indica

 

0162050

 

 

Zlatolist

Chrysophyllum cainito

 

0162060

 

 

Tomel viržinský / kaki

Diospyros virginiana

 

0162990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0163000

 

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

 

0163010

 

 

Avokádo

Persea americana

 

0163020

 

 

Banány

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163030

 

 

Mango

Mangifera indica

 

0163040

 

 

Papája

Carica papaya

 

0163050

 

 

Granátová jablka

Punica granatum

 

0163060

 

 

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

Annona cherimola

 

0163070

 

 

Kvajáva hrušková

Psidium guajava

 

0163080

 

 

Ananas

Ananas comosus

Celý produkt bez koruny

0163090

 

 

Chlebovník

Artocarpus altilis

 

0163100

 

 

Durian cibetkový

Durio zibethinus

 

0163110

 

 

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

Annona muricata

 

0163990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

0210000

 

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

Celý produkt bez případné natě a zeminy

0211000

 

a)

brambory

 

Solanum tuberosum subsp. tuberosum

 

0212000

 

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

0212010

 

 

Kořeny manioku jedlého / kasavy

Manihot esculenta

 

0212020

 

 

Batáty

Ipomoea batatas

 

0212030

 

 

Jamy

Dioscorea spp.

 

0212040

 

 

Maranta třtinová

Maranta arundinacea

 

0212990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0213000

 

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

0213010

 

 

Řepa červená / salátová

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0213020

 

 

Mrkev / karotka

Daucus carota subsp. sativus

 

0213030

 

 

Celer bulvový

Apium graveolens var. rapaceum

 

0213040

 

 

Křen

Armoracia rusticana

 

0213050

 

 

Topinambury

Helianthus tuberosus

 

0213060

 

 

Pastinák

Pastinaca sativa

 

0213070

 

 

Petržel kořenová

Petroselinum crispum convar. radicosum

 

0213080

 

 

Ředkve

Raphanus sativus skupina ředkví

 

0213090

 

 

Kozí brada

Tragopogon porrifolius

 

0213100

 

 

Brukev řepka tuřín

Brassica napus subsp. napobrassica

 

0213110

 

 

Brukev řepák vodnice

Brassica rapa subsp. rapa

 

0213990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0220000

 

Cibulová zelenina

 

 

Zralé cibule bez snadno odstranitelných slupek a zeminy (kromě cibule jarní/zelené cibulky a cibule zimní / sečky)

0220010

 

 

Česnek

Allium sativum

 

0220020

 

 

Cibule kuchyňská

Allium cepa skupina cibule kuchyňské

 

0220030

 

 

Šalotka

Allium cepa skupina šalotky/aggregatum; syn: Allium ascalonicum

 

0220040

 

 

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

Allium cepa skupina cibule kuchyňské

Nezralé cibulky s pseudostonky, listy a v některých případech s pupeny

Allium fistulosum

0220990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0230000

 

Plodová zelenina

 

 

 

0231000

 

a)

lilkovité

 

 

Celý produkt bez stopky a (u druhů rodu Physalis) bez okvětních lísků

0231010

 

 

Rajčata

Lycopersicon esculentum

 

0231020

 

 

Paprika setá

Capsicum annuum

 

0231030

 

 

Lilek/baklažán

Solanum melongena

 

0231040

 

 

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

Abelmoschus esculentus

 

0231990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0232000

 

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

 

Celý produkt bez stopky

0232010

 

 

Okurky salátové

Cucumis sativus

 

0232020

 

 

Okurky nakládačky

Cucumis sativus

 

0232030

 

 

Cukety

Cucurbita pepo skupina cuket

 

0232990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0233000

 

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

 

Celý produkt bez stopky

0233010

 

 

Melouny cukrové

Cucumis melo

 

0233020

 

 

Dýně

Cucurbita maxima

 

0233030

 

 

Melouny vodní

Citrullus vulgaris; syn: Citrullus lanatus

 

0233990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0234000

 

d)

kukuřice cukrová

 

Zea mays convar. saccharata

Jádra s palicí a bez listenů

0239000

 

e)

ostatní plodová zelenina

 

 

Celý produkt bez stopky

0240000

 

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

 

 

Celá rostlina bez kořenů a uvadlých listů (kromě růžičkové kapusty a kedlubnů)

0241000

 

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

0241010

 

 

Brokolice

Brassica oleracea var. italica

 

0241020

 

 

Květák

Brassica oleracea var. botrytis

 

0241990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0242000

 

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

0242010

 

 

Kapusta růžičková

Brassica oleracea var. gemmifera

Pouze růžičky

0242020

 

 

Zelí hlávkové

Brassica oleracea var. capitata

 

0242990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0243000

 

c)

košťálová zelenina listová

 

 

 

0243010

 

 

Zelí pekingské / pe-tsai

Brassica rapa subsp. pekinensis

 

0243020

 

 

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

Brassica oleracea var. sabellica

 

Brassica oleracea var. viridis

0243990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0244000

 

d)

kedlubny

 

Brassica oleracea var. gongylodes

Celý produkt bez kořenů, natě a případné zeminy

0250000

 

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

Celý produkt bez kořenů, uvadlých vnějších listů a případné zeminy (kromě řeřich a jiných klíčků a výhonků, mladých listů (včetně druhů rodu Brassica) a pažitky)

0251000

 

a)

salát a ostatní salátové rostliny

 

 

 

0251010

 

 

Kozlíček polníček

Valerianella locusta

 

0251020

 

 

Salát

Lactuca sativa

 

0251030

 

 

Čekanka štěrbák / endivie

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251040

 

 

Řeřichy ajiné klíčky a výhonky

Lepidium sativum subsp. sativum

Celé produkty získané vyklíčením semen (někdy hlíz nebo cibulek) ve vodě, půdě, nebo v hydroponickém substrátu, jak jsou definovány ve vědeckém stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, zveřejněném v EFSA Journal 2011; 9(11):2424, s. 9

0251050

 

 

Barborky

Barbarea verna

 

0251060

 

 

Roketa setá / rukola

Eruca sativa

 

0251070

 

 

Červená hořčice

Brassica juncea var. rugosa

 

0251080

 

 

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

Mladé listy a řapíky plodin (včetně druhů rodu Brassica) sklizené do růstové fáze 8 pravých listů

0251990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0252000

 

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

 

 

 

0252010

 

 

Špenát

Spinacia oleracea

 

0252020

 

 

Šrucha

Portulaca oleracea

 

0252030

 

 

Mangold

Beta vulgaris var. flavescens

 

0252990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0253000

 

c)

listy révy vinné a podobných druhů

 

Vitis vinifera

 

0254000

 

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

 

Nasturtium officinale

 

0255000

 

e)

čekanka obecná setá

 

Cichorium intybus skupina foliosum

 

0256000

 

f)

bylinky a jedlé květy

 

 

 

0256010

 

 

Kerblík

Anthriscus cerefolium

 

0256020

 

 

Pažitka

Allium schoenoprasum

Listy a pupeny

0256030

 

 

Celerová nať

Apium graveolens var. secalinum

 

0256040

 

 

Petrželová nať

Petroselinum crispum

 

0256050

 

 

Šalvěj lékařská

Salvia officinalis

 

0256060

 

 

Rozmarýn lékařský

Rosmarinus officinalis

 

0256070

 

 

Tymián

Thymus vulgaris

 

0256080

 

 

Bazalka pravá a jedlé květy

Ocimum basilicum

 

0256090

 

 

Vavřín / bobkový list

Laurus nobilis

 

0256100

 

 

Estragon

Artemisia dracunculus

 

0256990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0260000

 

Lusková zelenina

 

 

Celý produkt

0260010

 

 

Fazolové lusky

Phaseolus vulgaris

 

0260020

 

 

Vyluštěná fazolová semena

Phaseolus vulgaris

 

0260030

 

 

Hrachové lusky

Pisum sativum

 

0260040

 

 

Vyluštěná hrachová zrna

Pisum sativum

 

0260050

 

 

Čočka

Lens culinaris; syn: Lens esculenta

 

0260990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0270000

 

Řapíkatá a stonková zelenina

 

 

Celý produkt bez kořenů, zeminy a uvadlých částí (kromě artyčoků a reveně)

0270010

 

 

Chřest

Asparagus officinalis

 

0270020

 

 

Kardy

Cynara cardunculus skupina kardů

 

0270030

 

 

Celer řapíkatý

Apium graveolens var. dulce

 

0270040

 

 

Fenykl obecný sladký

Foeniculum vulgare var. azoricum

 

0270050

 

 

Artyčoky

Cynara cardunculus skupina artyčoků

Celé květenství včetně květního lůžka

0270060

 

 

Pór

Allium ampeloprasum ampeloprasum skupina póru; syn: Allium porrum

 

0270070

 

 

Reveň kadeřavá / rebarbora

Rheum rhabarbarum

Řapíky bez kořenů a listů

0270080

 

 

Bambusové výhonky

Bambusa vulgaris

 

Phyllostachys edulis

0270090

 

 

Palmové vegetační vrcholy

Bactris gasipaes

 

Cocos nucifera

Daemonorops jenkinsiana

Euterpe edulis

Euterpe oleracea

0270990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0280000

 

Houby, mechy a lišejníky

 

 

Celý produkt bez zeminy nebo pěstebního substrátu

0280010

 

 

Pěstované houby

 

 

0280020

 

 

Volně rostoucí houby

 

 

0280990

 

 

Mechy a lišejníky

 

 

0290000

 

Řasy a prokaryota

 

 

 

0300000

LUŠTĚNINY

 

 

 

Suchá semena

0300010

 

 

Fazole

Phaseolus vulgaris

 

0300020

 

 

Čočka

Lens culinaris; syn: Lens esculenta

 

0300030

 

 

Hrách

Pisum sativum

 

0300040

 

 

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

Lupinus albus subsp. albus

 

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Lupinus mutabilis

0300990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

 

 

 

0401000

 

Olejnatá semena

 

 

Celý produkt pokud možno bez tobolek, skořápek a slupek (kromě bavlny)

0401010

 

 

Lněná semena

Linum usitatissimum

 

0401020

 

 

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

Arachis hypogaea

 

0401030

 

 

Maková semena

Papaver somniferum subsp. somniferum

 

0401040

 

 

Sezamová semena

Sesamum indicum

 

0401050

 

 

Slunečnicová semena

Helianthus annuus

 

0401060

 

 

Semena řepky olejky

Brassica napus subsp. napus

 

0401070

 

 

Sójové boby

Glycine max

 

0401080

 

 

Hořčičná semena

Brassica juncea

 

Brassica nigra

Sinapis alba

0401090

 

 

Bavlníková semena

Gossypium barbadense

Neloupaná

Gossypium herbaceum

0401100

 

 

Dýňová semena

Cucurbita pepo skupina Styrian Hulles

 

0401110

 

 

Semena světlice barvířské

Carthamus tinctorius

 

0401120

 

 

Semena brutnáku lékařského

Borago officinalis

 

0401130

 

 

Semena lničky seté

Camelina sativa

 

0401140

 

 

Konopná semena

Cannabis sativa subsp. sativa

 

Cannabis sativa subsp. spontanea

0401150

 

 

Semena skočce obecného

Ricinus communis

 

0401990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0402000

 

Olejnaté plody

 

 

Celý produkt bez stopky (kromě oliv na olej)

0402010

 

 

Olivy na olej

Olea europaea var. europaea

Celý plod bez stopky a zeminy

0402020

 

 

Jádra plodů palem

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402030

 

 

Plody palem

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402040

 

 

Vlnovec pětimužný / kapok

Ceiba pentandra

 

0402990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0500000

OBILOVINY

 

 

 

Celá zrna

0500010

 

 

Ječmen

Hordeum vulgare

 

0500020

 

 

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

Fagopyrum esculentum

 

0500030

 

 

Kukuřice

Zea mays

 

0500040

 

 

Proso

Panicum miliaceum

 

0500050

 

 

Oves

Avena sativa

 

0500060

 

 

Rýže

Oryza sativa

 

0500070

 

 

Žito

Secale cereale

 

0500080

 

 

Čirok

Sorghum bicolor

 

0500090

 

 

Pšenice

Triticum aestivum

 

0500990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

 

 

 

0610000

 

Čaje

 

Camellia sinensis

Sušené listy, stonky a květy čajovníku, také fermentované nebo jinak zpracované

0620000

 

Kávová zrna

 

Coffea arabica

Zelená zrna

Coffea canephora; syn: Coffea robusta

Coffea liberica

0630000

 

Bylinné čaje z

 

 

Sušený výrobek

0631000

 

a)

květů

 

 

Květy bez stonků a uvadlých částí (kromě heřmánku)

0631010

 

 

Heřmánek

Chamaemelum nobile; syn: Anthemis nobilis

Květenství včetně technicky nevyhnutelného množství jiných nadzemních částí

Matricaria recutita; syn: Matricaria chamomilla

0631020

 

 

Ibišek súdánský

Hibiscus sabdariffa

 

0631030

 

 

Růže

Rosa spp.

 

0631040

 

 

Jasmín

Jasminum officinale

 

Jasminum sambac

 

0631050

 

 

Lípa

Tilia cordata

 

Tilia platyphyllos

 

Tilia tomentosa; syn: Tilia argentea

 

0631990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0632000

 

b)

listů a nadzemních částí rostlin

 

 

Listy a nadzemní části rostlin, bez uvadlých listů

0632010

 

 

Jahodník

Fragaria x ananassa

 

0632020

 

 

Roibos

Aspalathus linearis

 

0632030

 

 

Cesmína paraguayská / yerba maté

Ilex paraguariensis

 

0632990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0633000

 

c)

kořenů

 

 

Kořeny bez natě a zeminy

0633010

 

 

Kozlík lékařský / baldrián

Valeriana officinalis

 

0633020

 

 

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

Panax ginseng

 

Panax quinquefolius

0633990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0639000

 

d)

veškerých jiných částí rostlin

 

 

 

0640000

 

Kakaové boby

 

Theobroma cacao

Boby fermentované nebo sušené, bez skořápek

0650000

 

Rohovník obecný / svatojánský chléb

 

Ceratonia siliqua

Celý produkt bez stopky

0700000

CHMEL

 

 

Humulus lupulus

Sušené šišky, rovněž ve formě pelet a nekoncentrovaného prachu

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

Sušený produkt, celý, drcený nebo mletý

0810000

 

Semena

 

 

 

0810010

 

 

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

Pimpinella anisum

 

0810020

 

 

Bulvuška

Bunium persicum

 

0810030

 

 

Miřík celer

Apium graveolens

 

0810040

 

 

Koriandr setý

Coriandrum sativum

 

0810050

 

 

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

Cuminum cyminum

 

0810060

 

 

Kopr vonný

Anethum graveolens

 

0810070

 

 

Fenykl sladký

Foeniculum vulgare

 

0810080

 

 

Pískavice řecké seno

Trigonella foenum- graecum

 

0810090

 

 

Muškátový oříšek

Myristica fragrans

 

0810990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0820000

 

Plody

 

 

 

0820010

 

 

Nové koření

Pimenta dioica; syn: Pimenta officinalis

 

0820020

 

 

Žlutodřev

Zanthoxylum spp.

 

0820030

 

 

Kmín kořenný

Carum carvi

 

0820040

 

 

Kardamom

Elettaria cardamomum

 

0820050

 

 

Jalovcové bobule

Juniperus communis

 

0820060

 

 

Pepř (bílý, černý a zelený)

Piper nigrum

 

0820070

 

 

Vanilka

Vanilla planifolia; syn: Vanilla fragrans

 

0820080

 

 

Tamarind / indické datle

Tamarindus indica

 

0820990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0830000

 

Kůra

 

 

 

0830010

 

 

Skořice

Cinnamomum verum; syn: Cinnamomum zeylanicum

 

0830990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0840000

 

Kořeny a oddenky

 

 

 

0840010

 

 

Lékořice

Glycyrrhiza glabra

 

0840020

 

 

Zázvor

Zingiber officinale

 

0840030

 

 

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

Curcuma longa; syn: Curcuma domestica

 

0840040

 

 

Křen

Armoracia rusticana

 

0840990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0850000

 

Pupeny

 

 

 

0850010

 

 

Hřebíček

Syzygium aromaticum; syn: Eugenia caryophyllata

 

0850020

 

 

Kapary

Capparis spinosa

 

0850990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0860000

 

Květinové pestíky

 

 

 

0860010

 

 

Šafrán

Crocus sativus

 

0860990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0870000

 

Semenné míšky

 

 

 

0870010

 

 

Muškátový květ

Myristica fragrans

 

0870990

 

 

Ostatní (2)

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 

 

 

Celý produkt bez natě, po odstranění zeminy opláchnutím nebo okartáčováním (kromě cukrové třtiny)

0900010

 

 

Řepa cukrovka (kořen)

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima

 

0900020

 

 

Cukrová třtina

Saccharum officinarum

Celý produkt bez kořenů, zeminy a uvadlých částí

0900030

 

 

Kořen čekanky

Cichorium intybus skupina Sativum

 

0900990

 

 

Ostatní (2)

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

1010000

 

Tkáně z

 

 

Celý produkt (kromě svaloviny)

1011000

 

a)

prasat

 

Sus scrofa

 

1011010

 

 

Svalovina

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1011020

 

 

Tuková tkáň

 

 

1011030

 

 

Játra

 

 

1011040

 

 

Ledviny

 

 

1011050

 

 

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1011990

 

 

Ostatní (2)

 

 

1012000

 

b)

skotu

 

Bos primigenius taurus

 

1012010

 

 

Svalovina

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1012020

 

 

Tuková tkáň

 

 

1012030

 

 

Játra

 

 

1012040

 

 

Ledviny

 

 

1012050

 

 

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1012990

 

 

Ostatní (2)

 

 

1013000

 

c)

ovcí

 

Ovis aries

 

1013010

 

 

Svalovina

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1013020

 

 

Tuková tkáň

 

 

1013030

 

 

Játra

 

 

1013040

 

 

Ledviny

 

 

1013050

 

 

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1013990

 

 

Ostatní (2)

 

 

1014000

 

d)

koz

 

Capra aegagrus hircus

 

1014010

 

 

Svalovina

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1014020

 

 

Tuková tkáň

 

 

1014030

 

 

Játra

 

 

1014040

 

 

Ledviny

 

 

1014050

 

 

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1014990

 

 

Ostatní (2)

 

 

1015000

 

e)

koňovitých

 

Equus spp.

 

1015010

 

 

Svalovina

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1015020

 

 

Tuková tkáň

 

 

1015030

 

 

Játra

 

 

1015040

 

 

Ledviny

 

 

1015050

 

 

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1015990

 

 

Ostatní (2)

 

 

1016000

 

f)

drůbeže

 

 

 

1016010

 

 

Svalovina

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1016020

 

 

Tuková tkáň

 

 

1016030

 

 

Játra

 

 

1016040

 

 

Ledviny

 

 

1016050

 

 

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1016990

 

 

Ostatní (2)

 

 

1017000

 

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

1017010

 

 

Svalovina

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1017020

 

 

Tuková tkáň

 

 

1017030

 

 

Játra

 

 

1017040

 

 

Ledviny

 

 

1017050

 

 

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

 

 

1017990

 

 

Ostatní (2)

 

 

1020000

 

Mléko

 

 

Celý produkt na základě obsahu tuku ve výši 4 % hmotnostních (3)

1020010

 

 

Kravské

Bos primigenius taurus

 

1020020

 

 

Ovčí

Ovis aries

 

1020030

 

 

Kozí

Capra aegagrus hircus

 

1020040

 

 

Kobylí

Equus caballus

 

1020990

 

 

Ostatní (2)

 

 

1030000

 

Ptačí vejce

 

 

Celý produkt bez skořápky (4)

1030010

 

 

Slepičí

Gallus gallus

 

1030020

 

 

Kachní

Anas platyrhynchos

 

1030030

 

 

Husí

Anser anser

 

1030040

 

 

Křepelčí

Coturnix coturnix

 

Coturnix japonica

 

1030990

 

 

Ostatní (2)

 

 

1040000

 

Med a další včelařské produkty

 

N.

 

1050000

 

Obojživelníci a plazi

 

 

 

1060000

 

Suchozemští bezobratlí živočichové

 

 

 

1070000

 

Volně žijící suchozemští obratlovci

 

 

 

1100000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – RYBY, RYBÍ PRODUKTY A JAKÉKOLI JINÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ  (5)

 

 

 

 

1200000

PLODINY NEBO ČÁSTI PLODIN URČENÉ VÝHRADNĚ K PRODUKCI KRMIV  (5)

 

 

 

 

1300000

ZPRACOVANÉ POTRAVINÁŘSKÉ PRODUKTY  (5)

 

 

 

 

N.

Neuvedeno

ČÁST B

Ostatní produkty uvedené v čl. 2 odst. 1

Odkazy na část A

 

Číselný kód

Ostatní produkty, u kterých se uplatňují stejné MLR  (6)

Kategorie

Číselný kód

Hlavní produkt ve skupině nebo podskupině nebo  Název skupiny nebo podskupiny

 

Obecné názvy / synonyma

Vědecké názvy

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

0100000

0110010

Grapefruity

 

0110010-001

Citroník natsudaidai / natsumikan / daidaimikan

Citrus natsudaidai

 

0110010-002

Citroník šedok / pomelo

Citrus maxima; syn: Citrus grandis

 

0110010-003

Citroník šedok x grapefruit

Citrus grandis x Citrus paradisi

 

0110010-004

Tangela

Citrus paradisi x tangelo

 

0110010-005

Tangelo (kromě mineol) / ugli®

Citrus tangelo

 

0110010-990

Jiné hybridy Citrus paradisi, jinde neuvedené

 

0110020

Pomeranče

 

0110020-001

Citroník bergamot

Citrus bergamia

 

0110020-002

Citroník trpký / hořké pomeranče

Citrus aurantium

 

0110020-003

Krvavé pomeranče

Citrus sinensis

 

0110020-004

Oranžovníky

Citrus sinensis

 

0110020-005

Chinotto

Citrus myrtifolia

 

0110020-006

Citronečník trojlistý

Poncirus trifoliata

 

0110020-990

Jiné hybridy Citrus sinensis, jinde neuvedené

 

0110030

Citrony

 

0110030-001

Cedrát „Buddhova ruka“

Citrus medica var. sarcodactyla

 

0110030-002

Citroník cedrát

Citrus medica

0110040

Kyselé lajmy

 

0110040-001

Citroník palestinský sladký lajm

Citrus limettioides

 

0110040-002

Citroník papaeda / kafrové limetky

Citrus hystrix

 

0110040-003

Limety

Citrus limetta

 

0110040-004

Tahitské lajmy

Citrus latifolia

0110050

Mandarinky

 

0110050-001

Citroník kalamondin

Citrus madurensis

 

0110050-002

Klementinky

Citrus clementina

 

0110050-003

Mandarinka Cleopatra

Citrus reshni

 

0110050-004

Mineoly

Citrus tangelo

 

0110050-005

Satsumy

Citrus unshiu

 

0110050-006

Tangerinky

Citrus tangerina

 

0110050-007

Citroník mandarinka / tangory

Citrus nobilis

 

0110050-990

Jiné hybridy Citrus reticulata, jinde neuvedené

 

0120010

Mandle

 

0120010-001

Meruňková jádra

Armeniaca vulgaris; syn: Prunus armeniaca

 

0120010-002

Hořké mandle

Amygdalus communis var. amara; syn: Prunus dulcis

 

0120010-003

Kanárník indický / nangai

Canarium harveyi

 

 

 

 

0120010-005

Kanárník vejčitý

Canarium ovatum

0120050

Kokosové ořechy

 

0120050-001

Areka obecná

Areca catechu

0120060

Lískové ořechy

 

0120060-001

Žaludy

Quercus spp.

 

0120060-002

Líska největší

Corylus maxima

0120080

Pekanové ořechy

 

0120080-001

Ořechovec vejčitý

Carya ovata

0120090

Piniové oříšky

 

0120090-001

Piniové oříšky z druhů jiných než Pinus pinea

Pinus cembra

 

0120090-002

Pinus gerardiana

 

0120090-003

Pinus koraiensis

 

0120090-004

Pinus sibirica

 

0120090-005

Pinus pumila

 

0120090-006

Pinus yunnanensis

 

0120090-007

Pinus wallichiana

 

0120090-990

Jiné druhy rodu Pinus, jinde neuvedené

 

0130010

Jablka

 

0130010-001

Plody jabloně lesní

Malus sylvestris

 

0130010-002

Hloh mexický/pýřitý

Crataegus mexicana

0130020

Hrušky

 

0130020-001

Nashi

Pyrus pyrifolia

 

0130020-002

Hrušeň polnička

Pyrus pyraster

 

0130020-003

Hrušeň Bretschneiderova

Pyrus bretschneideri

0130030

Kdoule

 

0130030-001

Kdouloň čínská / kdoulovec čínský

Pseudocydonia sinensis

 

0130030-002

Kdoulovec japonský

Chaenomeles japonica

0140010

Meruňky

 

0140010-001

Meruňka japonská

Prunus mume

 

0140010-002

 

Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica

0140020

Třešně

 

0140020-001

Střemcha pozdní

Prunus serotina var. serotina

 

0140020-002

Střemcha vrbolistá

Prunus serotina var. capuli

 

0140020-003

Střemcha viržinská

Prunus virginiana

 

0140020-004

Dřín jarní

Cornus mas

 

0140020-005

Višeň plstnatá

Prunus tomentosa

 

0140020-006

Višeň obecná

Cerasus vulgaris; syn: Prunus cerasus

0140030

Broskve

 

0140030-001

Broskvoň obecná Peento

Prunus persica var. platycarpa

 

0140030-002

Nektarinky

Persica vulgaris var. nectarina; syn: Prunus persica var. nucipersica

 

0140030-990

Jiné hybridy Persica vulgaris; syn: Prunus persica, jinde neuvedené

 

0140040

Švestky

 

0140040-001

Švestkovišeň americká

Prunus americana

 

0140040-002

Švestkovišeň pomořská

Prunus maritima

 

0140040-003

Myrobalán

Prunus cerasifera

 

0140040-004

Švestkovišeň úzkolistá

Prunus angustifolia

 

0140040-005

Červené datle / cicimek datlový

Ziziphus jujuba; syn: Ziziphus zizyphus

 

0140040-006

Slivoň obecná / bluma / renklóda

Prunus domestica subsp. rotunda; syn: Prunus domestica subsp. italica

 

0140040-007

Althanova renklóda

Prunus domestica var. italica; syn: Prunus domestica subsp. rotunda

 

0140040-008

Slivoň vrbová/japonská/čínská

Prunus salicina

 

0140040-009

Slivoň srdčitá

Prunus subcoradata

 

0140040-010

Slivoň mirabelka

Prunus domestica subsp. syriaca

 

0140040-011

 

Prunus domestica x prunus armeniaca

 

0140040-012

Slivoň Nadia®

Prunus salicina x Prunus avium

 

0140040-013

Trnky

Prunus spinosa

0151010

Hrozny stolní

 

0151010-001

Aktinidie význačná (7)

Actinidia arguta

 

0151010-002

Schizandra / klanopraška čínská

Schisandra chinenesis

0151020

Hrozny moštové

 

0151020-001

Réva amurská

Vitis amurensis

 

0151020-002

Réva okrouhlolistá

Vitis rotundifolia

0152000

Jahody

 

0152000-001

Jahodník truskavec

Fragaria moschata

 

0152000-002

Lesní jahody

Fragaria vesca

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0153020-001

Boysenovy ostružiny

Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus

 

0153020-002

Ostružinomaliny

Rubus x loganobaccus

 

0153020-003

 

Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young

 

0153020-004

Ostružiník skvělý

Rubus spectabilis

 

0153020-005

Malinoostružiny

Rubus sect Rubus x Rubus idaeus

 

0153020-006

Ostružiník nutkajský

Rubus parviflorus

 

0153020-007

Ostružiník medvědí

Rubus ursinus var. young

 

0153020-990

Jiné druhy a hybridy rodu Rubus, jinde neuvedené

 

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

0153030-001

Arktické ostružiny / arktické maliny / nektarové maliny

Rubus arcticus

 

0153030-002

Ostružiník ojíněný

Rubus occidentalis

 

0153030-003

Ostružiník korejský

Rubus coreanus

 

0153030-004

Ostružiník hloholistý

Rubus crataegifolius

 

0153030-005

Nektarové maliny

Rubus idaeus x Rubus arcticus

 

0153030-006

Ostružiny ostružiníku japonského

Rubus phoenicolasius

0154010

Brusnice/borůvky

 

0154010-001

Plody temnoplodce / arónie (fialové, černé a červené)

Aronia arbutifolia

 

0154010-002

Aronia melanocarpa

 

0154010-003

Aronia prunifolia

 

0154010-004

Medvědice lékařská

Arctostaphylos uva-ursi

 

0154010-005

Borůvky

Vaccinium myrtillus

 

0154010-006

Vlochyně

Vaccinium uliginosum

 

0154010-007

Dřišťál obecný

Berberis vulgaris

 

0154010-008

Meruzalka zlatá

Ribes aureum

 

0154010-009

Zimolez modrý

Lonicera caerulea

 

0154010-010

Brusnice drobnolistá

Vaccinium parvifolium

 

0154010-011

Josta

Ribes × nidigrolaria

 

0154010-012

Muchovník Lamarckův

Amelanchier lamarckii

 

0154010-013

Myrta obecná

Myrtus communis

 

0154010-014

 

Acrotriche depressa

 

0154010-015

Brusinky

Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea

 

0154010-016

Bruslinky

Vaccinium vitis-idaea var. minus

 

0154010-017

Libavka shalon

Gaultheria shallon

 

0154010-018

Rakytník řešetlákový

Hippophae rhamnoides

 

0154010-019

Muchovník oválný

Amelanchier ovalis

 

0154010-020

Myrta

Ugni molinae

 

0154010-021

Meruzalka rozevřená

Ribes divaricatum

 

0154010-990

Jiné druhy a hybridy rodu Ribes a Vaccinium,, jinde neuvedené

 

0154020

Klikvy

 

0154020-001

Ostružiník moruška

Rubus chamaemorus

 

0154020-002

Šicha

Empetrum eamesii

 

0154020-003

Empetrum hermaphroditum

 

0154020-004

Empetrum nigrum

 

0154020-005

Empetrum rubrum

 

0154020-006

 

Kunzea pomifera

 

0154020-007

Lýkoveček plazivý

Mitchella repens

 

0154020-008

Klikva bahenní

Vaccinium oxycoccus

0154080

Bez černý / bezinky

 

0154080-001

Voskovník

Morella rubra

 

0154080-002

Šeferdie stříbrná

Shepherdia argentea

 

0154080-003

Maklura

Maclura tricuspidata

 

0154080-004

Bez chebdí

Sambucus ebulus

 

0154080-005

Kalina obecná

Viburnum opulus

 

0154080-006

Hloh jednosemenný

Crataegus monogyna

 

0154080-007

Hloh obecný

Crataegus laevigata; syn: Crataegus oxyacantha

 

0154080-008

Grewie

Grewia asiatica

 

0154080-009

Hřebíčkovec Luehmannův

Syzygium luehmannii

 

0154080-010

Jeřáb ptačí

Sorbus aucuparia

 

0154080-011

Muchovník olšolistý

Amelanchier alnifolia

 

0154080-012

Hlošina úzkolistá / česká oliva

Elaeagnus angustifolia

 

0154080-013

Jeřáb oskeruše

Sorbus domestica

0161010

Datle

 

0161010-001

Palma acai

Euterpe oleracea

 

0161010-002

Plody hvězdory obecné

Astrocaryum vulgare

 

0161010-003

Duma thébská

Hyphaene thebaica

0161030

Stolní olivy

 

0161030-001

Kanárník

Canarium tramdenum

 

0161030-002

Kanárník bílý

Canarium album

 

0161030-003

Datlovník sahelský

Balanites aegyptiacus

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0161040-001

Limekvaty

Citrus aurantiifolia x Fortunella spp.

 

0161040-002

Marumi kumkvaty

Fortunella japonica

 

0161040-003

Nagami kumkvaty

Fortunella margarita

 

0161040-990

Jiné druhy a hybridy rodu Fortunella, jinde neuvedené

 

0161050

Karamboly

 

0161050-001

Mombín sladký

Spondias cytherea

 

0161050-002

Smuteň / grosela emblica

Phyllanthus emblica

 

0161050-003

Babako

Vasconcellea × heilbornii

 

0161050-004

Bilimbi

Averrhoa bilimbi

 

0161050-005

Ledvinovník západní

Anacardium occidentale

 

0161050-006

Jujuba čínská

Ziziphus mauritiana

 

0161050-007

Myrciarie džabotikaba

Myrciaria cauliflora

 

0161050-008

Hřebíčkovec malacký / jamalac / malajské růžové jablko

Syzygium malaccense

 

0161050-009

Mombín speřený

Spondias pinnata

 

0161050-010

Gandarie

Bouea macrophylla

 

0161050-011

Karisa velkokvětá

Carissa macrocarpa; syn: Carissa grandiflora

 

0161050-012

Noni

Morinda citrifolia

 

0161050-013

Hřebíčkovec jambos / molucký

Syzygium jambos

 

0161050-014

Mombín červený

Spondias purpurea

 

0161050-015

Sandor koetjapa

Sandoricum koetjape

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0161070-001

Malpigie lysá / barbadoská třešeň

Malpighia glabra

 

0161070-002

Planika velkoplodá

Arbutus unedo

 

0161070-003

Myrciarie pochybná / camu camu

Myrciaria dubia

 

0161070-004

Karisa karandas

Carissa carandas

 

0161070-005

Zlatoplod slívový

Chrysobalanus icaco

 

0161070-006

Grumichama

Eugenia dombeyi; syn: Eugenia brasiliensis

 

0161070-007

Mombín žlutý

Spondias mombin

 

0161070-008

Hřebíčkovec samaranžský / jávské jablko / jambosa

Syzygium samarangense

 

0161070-009

Smuteň / grosela kyselá

Phyllanthus acidus; syn: Phyllanthus distichus

 

0161070-010

Hroznovník obecný

Coccoloba uvifera

 

0161070-011

Surinamská třešeň

Eugenia uniflora

 

0161070-012

Hřebíčkovec vodní / vodní jablko

Syzygium aqueum

 

0161070-013

Hřebíčkovec srdčitý

Syzygium cordatum

 

0161070-014

Hřebíčkovec

Syzygium guineense

0162020

Liči

 

0162020-001

Longany

Dimocarpus longan

 

0162020-002

Marula

Sclerocarya birrea

 

0162020-003

Salaky

Salacca zalacca; syn: Salacca edulis

 

0162020-004

Melikoka

Melicoccus bijugatus

0162030

Mučenka /  passiflora

 

0162030-001

Mučenka banánová

Passiflora mollissima

 

0162030-002

Mučenka obrovská

Passiflora quadrangularis

 

0162030-003

Mučenka jazykovitá

Passiflora ligularis

 

0162030-004

Plody monstery skvostné

Monstera deliciosa

 

0162030-005

Plody mučenky křídlaté

Passiflora alata

0162040

Opuncie

 

0162040-001

Pitahaya červená /Kaktus zvlněný / kaktusový fík

Hylocereus undatus

 

0162040-002

Pitahaya žlutá

Hylocereus triangularis

 

0162040-003

Kaktus svícnový / saguaro

Carnegiea gigantea

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

0162060-001

Tomely

Diospyros digyna

 

0162060-002

Sapota zelená

Pouteria viridis

 

0162060-003

Kasimiroa jedlá

Casimiroa edulis

 

0162060-004

Sapota žlutá

Pouteria campechiana

0163010

Avokádo

 

0163010-001

Avokádo na olej

Persea americana

0163020

Banány

 

0163020-001

Banánovník zakrslý

Musa acuminata

 

0163020-002

Musa balbisiana

 

0163020-003

Musa acuminata x Musa balbisiana

 

0163020-004

Banány rajské

Musa acuminata

 

0163020-005

Plantajny

Musa acuminata

 

0163020-006

Musa balbisiana

 

0163020-007

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163040

Papája

 

0163040-001

Mýdelník obvejčitý / aki

Blighia sapida

 

0163040-002

Fejchoa Sellowova

Acca sellowiana; syn: Feijoa sellowiana

 

0163040-003

Langsat domácí / duku

Lansium domesticum

 

0163040-004

Mangostany

Garcinia mangostana

 

0163040-005

Lilek quitský

Solanum quitoense

 

0163040-006

Muďoul trojlaločný

Asimina triloba

 

0163040-007

Rajčenka řepovitá

Cyphomandra betacea; syn: Solanum betaceum

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja

 

0163060-001

Limonie nakyslá / sloní jablko

Limonia acidissima

 

0163060-002

Ilama

Annona diversifolia

 

0163060-003

Mamej sapota

Pouteria sapota

 

0163060-004

Genipa americká / jagua

Genipa americana

 

0163060-005

Pulasany

Nephelium mutabile

 

0163060-006

Rambutany

Nephelium lappaceum

 

0163060-007

Zapota obecná

Manilkara zapota

 

0163060-008

Skořicové jablko

Annona squamosa

 

0163060-009

Anona síťovaná

Annona reticulata

0163070

Kvajáva

 

0163070-001

Kvajáva guinejská

Psidium guineense

 

0163070-002

Kvajáva červená / jahodový stromek

Psidium cattleianum; syn: Psidium littorale

 

0163070-003

Kvajáva kostarická

Psidium friedrichsthalianum

 

0163070-004

 

Psidium sartorianum

 

0163070-005

 

Psidium acutangulum

0163090

Chlebovník

 

0163090-001

Chlebovník různolistý / jackfruit / jeky

Artocarpus heterophyllus

 

0163090-990

Jiné druhy rodu Artocarpus, jinde neuvedené

 

0200000

0211000

Podskupina

a)

brambory

 

0211000-001

Lilek brambor andský

Solanum tuberosum subsp. andigena

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

0212010-001

Xantosoma fialová

Xanthosoma violaceum

 

0212010-002

Dosna indická

Canna indica; syn: Canna edulis

 

0212010-003

Kořeny čajotu

Sechium edule

 

0212010-004

Kolokázie jedlá / taro

Colocasia esculenta var. esculenta

 

0212010-005

Kolokázie jedlá / taro

Colocasia esculenta var. antiquorum

 

0212010-006

Zmijovec indický / zmijovec konjako (kořeny)

Amorphophallus konjac

 

0212010-007

Xantosoma šípolistá

Xanthosoma sagittifolium

0212030

Jamy

 

0212030-001

Jícama

Pachyrhizus tuberosus

 

0212030-002

Hlízy hlízoly nachové

Apios americana

 

0212030-003

Ahipa

Pachyrhizus ahipa

 

0212030-004

Jícama

Pachyrhizus erosus

0212040

Maranta třtinová

 

0212040-001

Kořeny lotosu ořechonosného

Nelumbo nucifera

0213020

Mrkev / karotka

 

0213020-001

Barevné odrůdy mrkve

Daucus carota subsp. sativus

 

0213020-002

Baby karotka

Daucus carota subsp. sativus

0213040

Křen

 

0213040-001

Kořeny pampelišky

Taraxacum sekce Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

 

0213040-002

Kořeny hořce žlutého

Gentiana lutea

0213050

Topinambury

 

0213050-001

Čistec hlíznatý

Stachys affinis

0213070

Petržel kořenová

 

0213070-001

Kořeny anděliky lékařské

Angelica archangelica

 

0213070-002

Kořeny bedrníku obecného

Pimpinella saxifraga

 

0213070-003

Kořeny libečku lékařského

Levisticum officinale

 

0213070-004

Kořeny kopřiv

Urtica dioica

 

0213070-005

Jiné druhy rodu Urtica, jinde neuvedené

 

 

0213070-006

Krabilice hlíznatá

Chaerophyllum bulbosum

0213080

Ředkve

 

0213080-001

Ředkev černá

Raphanus sativus

 

0213080-002

Daikon

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0213080-003

Řeřicha peruánská

Lepidium meyenii

 

0213080-004

Ředkvičky

Raphanus sativus var. radicula

 

0213080-005

Šáchor jedlý

Cyperus esculentus

0213090

Kozí brada

 

0213090-001

Lopuch větší

Arctium lappa

 

0213090-002

Zvonek řepka

Campanula rapunculus

 

0213090-003

Hadí mord španělský

Scorzonera hispanica

 

0213090-004

Sevlák zeleninový

Sium sisarum

 

0213090-005

Ostnatec středozemní

Scolymus hispanicus

0213110

Vodnice

 

0213110-001

Brukev sítinovitá

Brassica juncea subsp. napiformis

0220010

Česnek

 

0220010-001

 

Allium obliquum

0220020

Cibule kuchyňská

 

0220020-001

„Cipollotto Nocerino CHOP“

Allium cepa skupina cibule kuchyňské

 

0220020-002

Perlové cibule

Allium ampeloprasum ampeloprasum skupina póru; syn: Allium porrum

 

0220020-003

 

Allium chinense

 

0220020-004

Cibule kuchyňská „silverskin“

Allium cepa skupina cibule kuchyňské

0220030

Šalotka

 

0220030-001

 

Allium oschaninii

 

0220030-002

Česnek stopečkatý

Allium stipitatum

0220040

Cibule jarní a cibule zimní

 

0220040-001

Cibule prorůstavá / cibule kuchyňská

Allium ×proliferum; syn: Allium cepa var. proliferum

0231010

Rajčata

 

0231010-001

Mochyně židovská

Physalis alkekengi

 

0231010-002

Mochyně peruánská

Physalis peruviana

 

0231010-003

Rajčata třešňovitá

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme

 

0231010-004

Mochyně peruánská

Physalis grisea; syn: Physalis edulis

 

0231010-005

Gojiberry/kustovnice

Lycium barbarum

 

0231010-006

Lycium chinense

 

0231010-007

Lilek hulevníkolistý

Solanum sisymbriifolium

 

0231010-008

Lilek rajče

Lycopersicon esculentum var. pyriforme

 

0231010-009

Mochyně dužnoplodá

Physalis philadelphica

0231020

Paprika setá

 

0231020-001

Paprika chilli

Capsicum annuum var. annuum

 

Capsicum baccatum

 

Capsicum chinense

 

Capsicum frutescens

 

Capsicum pubescens

0231030

Lilek / baklažán

 

0231030-001

Antroewa / africký lilek

Solanum macrocarpon

 

0231030-002

Lilek pruhovaný

Solanum aethiopicum

 

0231030-003

Pepino

Solanum muricatum

 

0231030-004

 

Solanum incanum

 

0231030-005

Lilek planý

Solanum torvum

0232010

Okurky salátové

 

0232010-001

Arménská okurka

Cucumis melo var. flexuosus

 

0232010-002

Okurka setá

Cucumis sativus

0232020

Okurky nakládačky

 

0232020-001

Okurka anguria

Cucumis anguria subsp. anguria

0232030

Cukety

 

0232030-001

Lufa ostrohranná / teroi

Luffa acutangula

 

0232030-002

Kalabasa

Lagenaria siceraria

 

0232030-003

Čajot

Sechium edule

 

0232030-004

Kokcinie

Coccinia grandis

 

0232030-005

Okurkovník / parval

Trichosanthes dioica

 

0232030-006

Okurkovník / hadí tykev

Trichosanthes cucumerina var. anguina

 

0232030-007

Sopropo / hořký meloun

Momordica charantia

 

0232030-008

Tykev obecná / patizon

Cucurbita pepo

0233010

Melouny cukrové

 

0233010-001

Kiwano

Cucumis metuliferus

0233020

Dýně

 

0233020-001

Tykev pižmová

Cucurbita moschata

 

0233020-002

Beninkasa voskonosná

Benincasa hispida

 

0233020-003

Tykev velkoplodá / tykev obrovská (pozdní odrůdy)

Cucurbita maxima

0234000

Podksupina

b)

kukuřice cukrová

 

0234000-001

Kukuřičky

Zea mays

0241010

Brokolice

 

0241010-001

Brokolice typ Calabrese

Brassica oleracea var. italica

 

0241010-002

Čínská brokolice / kai-lan

Brassica oleracea var. alboglabra

 

0241010-003

Brukev čínská / choi sum / tsoi sam (8)

Brassica rapa var. parachinensis

 

0241010-004

Rapini

Brassica rapa skupina brukve

0241020

Květák

 

0241020-001

Květáky typ Romanesco / brokolice typ Romanesco

Brassica oleracea var. botrytis

0242020

Zelí hlávkové

 

0242020-001

Špičaté zelí

Brassica oleracea var. capitata

 

0242020-002

Červené zelí

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

 

0242020-003

Kapusta hlávková

Brassica oleracea var. sabauda

 

0242020-004

Bílé zelí

Brassica oleracea var. capitata f. alba

0243010

Zelí pekingské

 

0243010-001

Čínské zelí / tai-goo-choi

Brassica rapa var. rosularis

 

0243010-002

Hořčice indická

Brassica juncea

 

0243010-003

Komatsuna / špenátová hořčice

Brassica perviridis

 

0243010-004

Mizuna / zelená hořčice (9)

Brassica rapa subsp. nipposinica

 

0243010-005

Čínské zelí / brukev čínská / pak-choi

Brassica chinensis

 

0243010-006

Listy/nať brukve řepáku (10)

Brassica rapa subsp. rapa

0243020

Kapusta kadeřavá / kadeřávek

 

0243020-001

Kapusta krmná / jarmuz

Brassica oleracea var. viridis

 

0243020-002

Kapusta dřeňová

Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa

 

0243020-003

 

Brassica oleracea var. longata

 

0243020-004

Listy kedlubnu (11)

Brassica oleracea var. gongylodes

 

0243020-005

 

Brassica napus var. pabularia

 

0243020-006

Portugalský kadeřávek, portugalské zelí

Brassica oleracea convar. costata

0251010

Polníček

 

0251010-001

Kozlíček

Valerianella eriocarpa

0251020

Salát

 

0251020-001

Salát ledový / lollo bionda / lollo rosso

Lactuca sativa skupina ledových salátů

 

0251020-002

Salát listový

Lactuca sativa skupina listových salátů

 

0251020-003

Salát hlávkový

Lactuca sativa skupina máslových salátů

 

0251020-004

Salát římský

Lactuca sativa skupina římských salátů

0251030

Endivie

 

0251030-001

Endivie kadeřavá

Cichorium endivia var. crispum

 

0251030-002

Pampeliška

Taraxacum sekce Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

 

0251030-003

Čekanka obecná

Cichorium intybus

 

0251030-004

Čekanka salátová červenolistá / čekanka hlávková

Cichorium intybus var. foliosum

 

0251030-005

Čekanka obecná listová

Cichorium intybus skupina čekanky obecné listové

 

0251030-006

Ostatní čekanky

Cichorium intybus var. foliosum

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

0251040-001

Výhonky tolice seté / vojtěšky / alfalfa

Medicago sativa subsp. sativa

 

0251040-002

Výhonky pažitky česnekové

Allium tuberosum

 

0251040-003

Výhonky brokolice

Brassica oleracea var. italica

 

0251040-004

Výhonky ředkve seté bílé

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0251040-005

Klíčky zázvoru

Zingiber officinale

 

0251040-006

Výhonky fazolí mungo

Vigna radiata

 

0251040-007

Klíčky a výhonky hrachu

Pisum sativum

 

0251040-008

Výhonky rokety seté

Eruca sativa

 

0251040-009

Výhonky sóji luštinaté

Glycine max

 

0251040-010

Klíčky a výhonky slunečnice roční

Helianthus annuus

 

0251040-011

Klíčky pšenice seté

Triticum aestivum

 

0251040-990

Jiné druhy používané k produkci výhonků nebo klíčků

 

0251060

Roketa setá / rukola

 

0251060-001

Křez tenkolistý

Diplotaxis tenuifolia

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

0251080-001

Řapíky mangoldu

Beta vulgaris var. flavescens

 

0251080-002

Čekanka štěrbák / endivie

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251080-003

Hořčice indická

Brassica juncea

 

0251080-004

Locika setá

Lactuca sativa

 

0251080-005

Špenát

Spinacia oleracea

 

0251080-990

Jiné druhy plodin sklizených v růstové fázi mladých listů

 

0252010

Špenát

 

0252010-001

Špenát laskavec / amaranthus / pak-khom / tampara

Amaranthus blitum

 

0252010-002

Amaranthus cruentus

 

0252010-003

Amaranthus dubius

 

0252010-004

Amaranthus tricolor

 

0252010-005

Amaranthus viridis

 

0252010-006

Bitawiri

Cestrum latifolium

 

0252010-007

Vernonie

Vernonia spp.

 

0252010-008

Listy vigny čínské

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0252010-009

Listy manioku jedlého

Manihot esculenta

 

0252010-010

Zlateň věncová

Chrysanthemum coronarium

 

0252010-011

Novozélandský špenát / čtyřboč

Tetragonia tetragoniodes

 

0252010-012

Lebeda zahradní

Atriplex hortensis

 

0252010-013

Listy batátů / sladkých brambor

Ipomoea batatas

 

0252010-014

Listy tajer

Xanthosoma sagittifolium

0252020

Šrucha

 

0252020-001

Slanobýl sodný

Salsola soda

 

0252020-002

Slanorožec

Salicornia europea

 

0252020-003

Motar přímořský

Crithmum maritimum

 

0252020-004

Hvězdnice slanistá

Aster tripolium

 

0252020-005

Limonka obecná

Limonium vulgare

 

0252020-006

Batolka prorostlá / šrucha zelná

Montia perfoliata

0252030

Mangold

 

0252030-001

Listy řepy červené

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0252030-002

Mangold

Beta vulgaris var. cycla

0253000

Podskupina

c)

listy révy vinné a podobné druhy

 

0253000-001

Kapinice

Acacia pennata

 

0253000-002

Basela bílá / malabarský špenát

Basella alba

0254000

Podskupina

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

 

0254000-001

Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung

Ipomea aquatica

 

0254000-002

Marsilka

Marsilea crenata

 

0254000-003

Neptunie zelná

Neptunia oleracea

0255000

Podskupina

e)

čekanka setá

 

0255000-001

Listy pampelišky (bělené)

Taraxacum sekce Ruderalia; syn: Taraxacum officinale

0256020

Pažitka

 

0256020-001

Pažitka česneková

Allium tuberosum

 

0256020-002

Česnek medvědí

Allium ursinum

0256030

Celerová nať

 

0256030-001

Andělika lékařská (listy a stonky)

Angelica archangelica

 

0256030-002

Krvavec toten

Sanguisorba officinalis

 

0256030-003

Nať kmínu

Carum carvii

 

0256030-004

Nať koriandru

Coriandrum sativum

 

0256030-005

Máčka smrdutá / mexický koriandr

Eryngium foetidum

 

0256030-006

Nať kopru

Anethum graveolens

 

0256030-007

Nať fenyklu

Foeniculum vulgare

 

0256030-008

Nať pískavice řeckého sena

Trigonella foenum- graecum

 

0256030-009

Routa vonná

Ruta graveolens

 

0256030-010

Nať libečku

Levisticum officinale

 

0256030-011

Bedrník větší

Pimpinella major

 

0256030-012

Krvavec menší

Sanguisorba minor

 

0256030-013

Šťovík

Rumex flexuosus

 

0256030-014

Rumex hydrolapathum

 

0256030-015

Rumex rugosus; syn: Rumex acetosa subsp. ambiguus

 

0256030-016

Rumex sanguineus

 

0256030-017

Čechřice vonná

Myrrhis odorata

0256040

Petrželová nať

 

0256040-001

Nať petržele kořenové

Petroselinum crispum convar. radicosum

0256050

Šalvěj

 

0256050-001

Brutnák

Borago officinalis

 

0256050-002

Smil italský

Helichrysum italicum

 

0256050-003

Šalvěj křovitá

Salvia fruticosa; syn: Salvia triloba

 

0256050-004

Šalvěj

Salvia leucantha

 

0256050-990

Jiné druhy a hybridy rodu Salvia, jinde neuvedené

 

0256060

Rozmarýn

 

0256060-001

Svatolina zelená

Santolina rosmarinifolia; syn: Santolina virens

0256070

Tymián

 

0256070-001

Mateřídouška úzkolistá

Thymus serpyllum

 

0256070-002

Francouzská majoránka

Origanum onites

 

0256070-003

Saturejka

Micromeria biflora; syn: Satureja biflora

 

0256070-004

Mateřídouška úzkolistá

Thymus xcitriodorus

 

0256070-005

Majoránka zahradní

Origanum majorana; syn: Majorana hortensis

 

0256070-006

Mateřídouška

Thymus mastichina

 

0256070-007

Dobromysl / oregáno

Origanum vulgare

 

0256070-008

Saturejka zahradní

Satureja hortensis

 

0256070-009

Dobromysl syrská

Origanum syriacum

 

0256070-010

Saturejka horská

Satureja montana

0256080

Bazalka a jedlé květy

 

0256080-001

Máta vonná

Mentha suaveolens

 

0256080-002

Gotu kola / pupečník asijský

Centella asiatica

 

0256080-003

Máta peprná/vodní

Mentha ×piperita nm. citrata

 

0256080-004

Máta korsická/plazivá

Mentha requienii

 

0256080-005

Cuketa (jedlé květy)

Cucurbita pepo skupina tykve

 

0256080-006

Máta jemná

Mentha ×gracilis

 

0256080-007

Bazalka pravá

Ocimum basilicum var. minimum

 

0256080-008

Bazalka americká

Ocimum americanum

 

0256080-009

Bazalka posvátná / tulsi

Ocimum tenuiflorum

 

0256080-010

Meduňka lékařská

Melissa officinalis

 

0256080-011

Bazalka citrónová

Ocimum ×citriodorum

 

0256080-012

Marulka šantovitá

Calamintha nepeta; syn: Clinopodium nepeta

 

0256080-013

Touleň srdčitá

Houttuynia cordata

 

0256080-014

Aksamitník (jedlé květy)

Tagetes minuta

 

0256080-015

Tagetes tenuifolia

 

0256080-016

Jiné druhy rodu Tagetes, jinde neuvedené

 

 

0256080-017

Lichořeřišnice (listy a jedlé květy)

Tropaeolum majus

 

0256080-018

Tropaeolum minus

 

0256080-019

Polej obecná

Mentha pulegium

 

0256080-020

Máta peprná

Mentha ×piperita

 

0256080-021

Měsíček lékařský (jedlé květy)

Calendula officinalis

 

0256080-022

Bahnatka vonná

Limnophila aromatica

 

0256080-023

Máta klasnatá

Mentha spicata; syn: Mentha viridis

 

0256080-024

Bazalka pravá

Ocimum basilicum var. thyrsiflorum

 

0256080-025

Rdesno vonné / vietnamský koriandr

Persicaria odorata

 

0256080-026

Máta vodní

Mentha aquatica

 

0256080-990

Jiné jedlé květy

 

 

0256080-991

Jiné druhy a hybridy rodu Mentha, jinde neuvedené

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

0256090-001

Listy curry

Murraya koeningii; syn: Bergera koenigi

 

0256090-002

Listy druhu Citrus hystrix

Citrus hystrix

 

0256090-003

 

Senna siamea

 

0256090-004

Listy druhu Piper sarmentosum

Piper sarmentosum

0256100

Estragon

 

0256100-001

Lípie sladká / sladidlovec / aztécký cukr

Lippia dulcis; syn: Phyla dulcis

 

0256100-002

Merlík vonný

Dysphania ambrosioides

 

0256100-003

Yzop lékařský

Hyssopus officinalis

 

0256100-004

Citronová tráva

Cymbopogon citratus

 

0256100-005

Lípie / sladidlovec / mexické oregano

Lippia graveolens

 

0256100-006

Kopřiva dvoudomá

Urtica dioica

 

0256100-007

Jiné druhy rodu Urtica, jinde neuvedené

 

 

0256100-008

Pelyněk estragon

Artemisia dracunculoides

 

0256100-009

Stévie sladká

Stevia rebaudiana

0260010

Fazolové lusky

 

0260010-001

Vigna hranatá

Vigna angularis

 

0260010-002

Vigna čínská

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0260010-003

Bob obecný

Vicia faba (veškeré subspp. a var.)

 

0260010-004

Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí)

Phaseolus vulgaris(veškeré subspp. a var.)

 

0260010-005

Vikev čočková

Vicia ervilia; syn: Ervum ervilia

 

0260010-006

Guarové boby

Cyamopsis tetragonoloba

 

0260010-007

Kanavalie mečovitá

Canavalia ensiformis

 

0260010-008

Dlouhatec obecný

Lablab purpureus

 

0260010-009

Fazol měsíční

Phaseolus lunatus var. lunatus

 

0260010-010

Vikev monantha

Vicia monanthos

 

0260010-011

Vigna zlatá

Vigna radiata

 

0260010-012

Vigna rýžová

Vigna umbellata

 

0260010-013

Fazol šarlatový

Phaseolus coccineus

 

0260010-014

Sója luštinatá

Glycine max

 

0260010-015

Parkie nádherná

Parkia speciosa

 

0260010-016

Vikve

Vicia sativa var. sativa

 

0260010-017

Vigna čínská dlouhoplodá

Vigna unguiculata var. sesquipedalis

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0260020-001

Druhy uvedené pod číselnými kódy 0260010-xxx, vyluštěné

 

0260030

Hrachové lusky

 

0260030-001

Ledenec nachový

Tetragonolobus purpureus

 

0260030-002

Hrachor setý

Lathyrus sativus

 

0260030-003

Cizrna beraní

Cicer arietinum subsp. arietinum

 

0260030-004

Hrách setý

Pisum sativum (veškeré subspp. a var.)

 

0260030-005

Moringa olejodárná

Moringa oleifera; syn: Moringa pterygosperma

 

0260030-006

Kajan indický

Cajanus cajan

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0260040-001

Druhy uvedené pod číselnými kódy 0260030-xxx, vyluštěné

 

0260050

Čočka

 

0260050-001

Lupina bílá

Lupinus albus subsp. albus

 

0260050-002

Lupinus angustifolius

 

0260050-003

Lupinus luteus

 

0260050-004

Lupinus mutabilis

0270010

Chřest

 

0270010-001

Výhonky chmele

Humulus lupulus

0270020

Kardy

 

0270020-001

Stonky brutnáku

Borago officinalis

0270050

Artyčoky

 

0270050-001

Květ banánovníku

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

 

hybridy Musa acuminata x Musa balbisiana

0270060

Pór

 

0270060-001

Pór letní

Allium kurrat; syn: Allium ampeloprasum ampeloprasum var. kurrat

0280010

Pěstované houby

 

0280010-001

Pečárka dvouvýtrusá

Agaricus bisporus

 

0280010-002

Sněť kukuřičná

Ustilago maydis

 

0280010-003

Penízovka sametonohá

Flammulina velutipes

 

0280010-004

 

Fusarium venenatum

 

0280010-005

Pečárka ovčí

Agaricus arvensis

 

0280010-006

Ucho Jidášovo

Auricularia auricula-judae

 

0280010-007

Šupinovka nameko

Pholiota nameko

 

0280010-008

Hlíva ústřičná

Pleurotus ostreatus

 

0280010-009

Kukmák sklepní

Volvariella volvacea

 

0280010-010

Korálovec ježatý

Hericium erinaceus

 

0280010-011

Houževnatec jedlý / shi-take

Lentinula edodes

 

0280010-012

Líha rozpukaná

Hypsizygus tessulatus: syn: Hypsizygus marmoreus

 

0280010-013

Rosolovka řasotvará

Tremella fuciformis

 

0280010-014

Čirůvka fialová

Clytocibe nuda; syn: Lepista nuda

 

0280010-990

Jiné pěstované houby

 

 

0280010-991

Jiné druhy rodu Pleurotus, jinde neuvedené

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

0280020-001

Hřib smrkový

Boletus edulis

 

0280020-002

Liška

Cantharellus spp.

 

0280020-003

Lišák zprohýbaný

Hydnum repandum

 

0280020-004

Stroček trubkovitý

Craterellus cornucopioides

 

0280020-005

Smrž

Morchella spp.

 

0280020-006

Lanýž černovýtrusý

Tuber melanosporum

 

0280020-007

Lanýž piemontský

Tuber magnatum

 

0280020-008

Čirůvka májovka

Calocybe gambosa

 

0280020-009

Špička obecná

Marasmius oreades

 

0280020-010

Lanýž letní

Tuber aestivum; syn: Tuber uncinatum

 

0280020-990

Jiné volně rostoucí houby

 

 

0280020-991

Jiné druhy rodu Tuber, jinde neuvedené

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

0280990-001

Pukléřka islandská

Cetraria islandica

 

0280990-990

Jiné mechy a lišejníky

 

0290000

Skupina

Řasy a prokaryotické organismy

 

0290000-001

 

Chondrus crispus

 

0290000-002

 

Saccharina japonica

 

0290000-003

 

Arthrospira maxima

 

0290000-004

Arthrospira platensis

 

0290000-990

Jiné řasy

 

 

0290000-991

Jiné prokaryotické organismy

 

0300000

0300010

Fazole

 

0300010-001

Druhy uvedené pod číselnými kódy 0260010-xxx, suchá semena

 

0300030

Hrách

 

0300030-001

Druhy uvedené pod číselnými kódy 0260030-xxx, suchá semena

 

0400000

0401060

Semena řepky olejky

 

0401060-001

Semena ředkvičky

Raphanus sativus convar. oleifer

 

0401060-002

Semena brukve řepáku olejného

Brassica rapa subsp. oleifera

0401070

Sójové boby

 

0401070-001

Semena moringy olejodárné

Moringa oleifera; syn: Moringa pterygosperma

0401100

Dýňová semena

 

0401100-001

Semena vodního melounu

Citrullus vulgaris; syn: Citrullus lanatus

 

0401100-990

Jiná semena druhů čeledi Cucurbitaceae, jinde neuvedená

 

0401110

Semena světlice barvířské

 

0401110-001

Semena ostropestřce mariánského

Silybum marianum

 

0401110-002

Semena nigeru / mastňáku habešského

Guizotia abyssinica

0401120

Semena brutnáku

 

0401120-001

Semena kamejky rolní

Buglossoides arvensis; syn: Lithospermum arvense

 

0401120-002

Semena pupalky dvouleté

Oenothera biennis

 

0401120-003

Semena měsíčnice roční

Lunaria annua

 

0401120-004

Lunaria rediviva

 

0401120-005

Semena perilly

Perilla frutescens

 

0401120-006

Semena hadince jitrocelového

Echium plantagineum

0401150

Semena skočce obecného

 

0401150-001

Semena hroznů

Vitis vinifera

 

0401150-002

Semena rakytníku řešetlákového

Hippophaë rhamnoides

0402020

Jádra plodů palem

 

0402020-001

Ořechy argánie trnité

Argania spinosa

 

0402020-002

Ořechy druhu Attalea speciosa

Attalea speciosa; syn: Orbignya phalerata

 

0402020-003

Ořechy jojoby

Simmondsia chinensis

 

0402020-004

Semena máslovníku

Vitellaria paradoxa

0500000

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

 

0500020-001

Laskavec / amaranthus

Amaranthus caudatus

 

0500020-002

Amaranthus cruentus

 

0500020-003

Amaranthus hypochondriacus

 

0500020-004

Merlík bledý / kaňava

Chenopodium pallidicaule

 

0500020-005

Merlík čilský / quinoa

Chenopodium quinoa

0500030

Kukuřice

 

0500030-001

Kukuřice obecná

Zea mays var. indurata

0500040

Proso

 

0500040-001

Rosička

Digitaria iburua

 

0500040-002

Chrastice kanárská

Phalaris canariensis

 

0500040-003

Kalužnice křivoklasá

Eleusine coracana subsp. coracana

 

0500040-004

Bér italský

Setaria italica

 

0500040-005

Slzovka obecná

Coix lacryma-jobi

 

0500040-006

Proso sava

Panicum sumatrense

 

0500040-007

Dochan klasnatý

Pennisetum glaucum

 

0500040-008

Milička habešská

Eragrostis tef

 

0500040-009

Rosička útlá

Digitaria exilis

0500060

Rýže

 

0500060-001

rýže africká

Oryza glaberrima

 

0500060-002

Hybrid Nerica®

Oryza sativa x oryza glaberrima

 

0500060-003

Indiánská/divoká rýže

Zizania aquatica

0500080

Čirok

 

0500080-001

Čirok obecný

Sorghum bicolor

 

0500080-002

Čirok

Sorghum × drummondii

 

0500080-990

Jiné druhy rodu Sorghum, jinde neuvedené

 

0500090

Pšenice

 

0500090-001

Pšenice tvrdá

Triticum turgidum subsp. durum; syn: Triticum durum

 

0500090-002

Pšenice jednozrnka

Triticum monococcum subsp. monococcum

 

0500090-003

Pšenice naduřelá

Triticum turgidum subsp. dicoccon; syn: Triticum dicoccum

 

0500090-004

 

Triticum turgidum subsp. turanicum

 

0500090-005

Pšenice špalda

Triticum aestivum subsp. spelta; syn: Triticum spelta

 

0500090-006

Žitovec / tritikale

×Triticosecale

 

0500090-990

Jiné druhy rodu Triticum, jinde neuvedené

 

0600000

0631030

Růže

 

0631030-001

Mandle

Amygdalus communis; syn: Prunus dulcis

 

0631030-002

Zavinutka podvojná

Monarda didyma

 

0631030-003

Pomerančovník hořký

Citrus aurantium

 

0631030-004

Trnovník akát

Robinia pseudoacacia

 

0631030-005

Kociánek dvoudomý

Antennaria dioica

 

0631030-006

Listopadka zahradní

Chrysanthemum morifolium

 

0631030-007

Skořice

Cinnamomum spp.

 

0631030-008

Šalvěj muškátová

Salvia sclarea

 

0631030-009

Chrpa modrá

Centaurea cyanus

 

0631030-010

Prvosenka jarní

Primula veris

 

0631030-011

Sedmikráska obecná

Bellis perennis

 

0631030-012

Kručinka barvířská

Genista tinctoria

 

0631030-013

Bez černý

Sambucus nigra

 

0631030-014

Mák vlčí

Papaver rhoeas

 

0631030-015

Divizna malokvětá

Verbascum thapsus

 

0631030-016

Hloh

Crataegus spp.

 

0631030-017

Vřes obecný

Calluna vulgaris

 

0631030-018

Topolovka růžová

Alcea rosea; syn: Althaea rosea

 

0631030-019

Jírovec maďal

Aesculus hippocastanum

 

0631030-020

Ostrožka stračka

Consolida regalis; syn: Delphinium consolida

 

0631030-021

Levandule lékařská

Lavandula angustifolia; syn: Lavandula officinalis

 

0631030-022

Sléz lesní

Malva sylvestris

 

0631030-023

Tužebník jilmový

Filipendula ulmaria

 

0631030-024

Divizna

Verbascum spp.

 

0631030-025

Pomerančovník čínský

Citrus sinensis

 

0631030-026

Pivoňka lékařská

Paeonia officinalis

 

0631030-027

Jetel luční

Trifolium pratense

 

0631030-028

Lotos ořechonosný

Nelumbo nucifera

 

0631030-029

Světlice barvířská

Carthamus tinctorius

 

0631030-030

Smil písečný

Helichrysum arenarium

 

0631030-031

Třezalka tečkovaná

Hypericum perforatum

 

0631030-032

Slunečnice roční

Helianthus annuus

 

0631030-033

Oliva libovonná

Osmanthus fragrans

 

0631030-034

Violka vonná

Viola odorata

 

0631030-035

Hluchavka bílá

Lamium album

 

0631030-036

Řebříček obecný

Achillea millefolium

 

0631030-037

Ylang-ylang

Cananga odorata

0632010

Jahodník

 

0632010-001

Pelyněk pravý

Artemisia absinthium

 

0632010-002

Řepík lékařský

Agrimonia eupatoria

 

0632010-003

Tolice setá / vojtěška / alfalfa

Medicago sativa

 

0632010-004

Aloe vera (rosol z listů)

Aloë barbadensis; syn: Aloë vera

 

0632010-005

Kontryhel alpinský

Alchemilla alpina

 

0632010-006

Medvědice lékařská

Arctostaphylos uva-ursi

 

0632010-007

Borůvka

Vaccinium myrtillus

 

0632010-008

Bříza bělokorá

Betula pendula

 

0632010-009

Pomerančovník hořký

Citrus aurantium

 

0632010-010

Ostružiník

Rubus sekce Rubus

 

0632010-011

Boldovník vonný

Peumus boldus

 

0632010-012

Barosma břízová / zápašnice březová / buchu

Barosma betulina; syn: Agathosma betulina

 

0632010-013

Pohanka obecná

Fagopyrum esculentum

 

0632010-014

Šanta kočičí

Nepeta cataria

 

0632010-015

Zeměžluč okolíkatá

Centaurium erythraea

 

0632010-016

Kropenáč

Swertia chirata

 

0632010-017

Šalvěj muškátová

Salvia sclarea

 

0632010-018

Plavuň vidlačka

Lycopodium clavatum

 

0632010-019

Rozrazil lékařský

Veronica officinalis

 

0632010-020

Sporýš lékařský

Verbena officinalis

 

0632010-021

Chrpa modrá

Centaurea cyanus

 

0632010-022

Brusinka

Vaccinium vitis-idaea

 

0632010-023

Rybíz (černý, červený a bílý)

Ribes nigrum

 

0632010-024

Ribes rubrum

 

0632010-025

Pastala rozprostřená

Turnera diffusa

 

0632010-026

Konopice bledožlutá

Galeopsis segetum

 

0632010-027

Třapatka / echinacea

Echinacea angustifolia

 

0632010-028

Echinacea pallida

 

0632010-029

Echinacea purpurea

 

0632010-030

Bez černý

Sambucus nigra

 

0632010-031

Eukalypt

Eucalyptus globulus

 

0632010-032

Světlík lékařský

Euphrasia officinalis

 

0632010-033

Přeslička rolní

Equisetum arvense

 

0632010-034

Zemědým lékařský

Fumaria officinalis

 

0632010-035

Jestřabina lékařská

Galega officinalis

 

0632010-036

Rozchodnice růžová

Rhodiola rosea

 

0632010-037

Zlatobýl obecný

Solidago virgaurea

 

0632010-038

Popenec obecný

Glechoma hederacea

 

0632010-039

Gymnema lesní / gurmar

Gymnema sylvestre

 

0632010-040

Průtržník chlupatý

Herniaria hirsuta

 

0632010-041

Hloh

Crataegus spp.

 

0632010-042

Líska obecná

Corylus avellana

 

0632010-043

Violka trojbarevná

Viola tricolor

 

0632010-044

Vřes obecný

Calluna vulgaris

 

0632010-045

Konopí

Cannabis sativa subsp. sativa

 

0632010-046

Cannabis sativa subsp. spontanea

 

0632010-047

Kuklík městský

Geum urbanum

 

0632010-048

Benedikt lékařský

Cnicus benedictus

 

0632010-049

Jablečník obecný

Marrubium vulgare

 

0632010-050

Jírovec maďal

Aesculus hippocastanum

 

0632010-051

Hojník

Sideritis spp.

 

0632010-052

Gynostema pětilistá / ženšen pětilistý/jižní / jiaogulan

Gynostemma pentaphyllum

 

0632010-053

Truskavec ptačí

Polygonum aviculare

 

0632010-054

Kontryhel obecný

Alchemilla vulgaris

 

0632010-055

Myrtovník citronový

Backhousia citriodora

 

0632010-056

Aloisie trojlistá

Lippia triphylla; syn: Lippia citriodora

 

0632010-057

Lípa

Tilia cordata

 

0632010-058

Tilia platyphyllos

 

0632010-059

Tilia tomentosa; syn: Tilia argentea

 

0632010-060

Sléz lesní

Malva sylvestris

 

0632010-061

Proskurník lékařský

Althaea officinalis

 

0632010-062

Tužebník jilmový

Filipendula ulmaria

 

0632010-063

Jmelí bílé

Viscum album

 

0632010-064

Včelník moldavský

Dracocephalum moldavica

 

0632010-065

Pelyněk černobýl

Artemisia vulgaris

 

0632010-066

Morušovník (černý a bílý)

Morus alba

 

0632010-067

Morus nigra

 

0632010-068

Divizna

Verbascum spp.

 

0632010-069

Smrk ztepilý

Picea abies

 

0632010-070

Oves setý

Avena sativa

 

0632010-071

Olivovník evropský

Olea europaea

 

0632010-072

Papája melounová

Carica papaya

 

0632010-073

Mučenka pletní

Passiflora incarnata

 

0632010-074

Jitrocel větší

Plantago major

 

0632010-075

Maliny (červené a žluté)

Rubus idaeus

 

0632010-076

Jetel luční

Trifolium pratense

 

0632010-077

Jitrocel kopinatý

Plantago lanceolata

 

0632010-078

Cist šedavý / cist krétský

Cistus incanus; syn: Cistus creticus; syn: Cistus villosus

 

0632010-079

Pelyněk pontický

Artemisia pontica

 

0632010-080

Kokoška pastuší tobolka

Capsella bursa-pastoris

 

0632010-081

Mochna husí

Potentilla anserina

 

0632010-082

Průtržník lysý

Herniaria glabra

 

0632010-083

Pelyněk brotan

Artemisia abrotanum

 

0632010-084

Třezalka tečkovaná

Hypericum perforatum

 

0632010-085

Ostružiník

Rubus chingii var. suavissimus; syn: Rubus suavissimus

 

0632010-086

Pomerančovník čínský

Citrus sinensis

 

0632010-087

Pískavice modrá

Trigonella caerulea; syn: Trigonella coerulea

 

0632010-088

Svízel vonný

Galium odoratum

 

0632010-089

Vratič obecný

Tanacetum vulgare

 

0632010-090

Kajeput střídavolistý

Melaleuca alternifolia

 

0632010-091

Lnice květel

Linaria vulgaris

 

0632010-092

Ořešák

Juglans nigra

 

0632010-093

Juglans regia

 

0632010-094

Hluchavka bílá

Lamium album

 

0632010-095

Děhel lesní

Angelica sylvestris

 

0632010-096

Jahodník obecný

Fragaria vesca

 

0632010-097

Vrbovka úzkolistá

Epilobium angustifolium; syn: Chamaenerium angustifolium

 

0632010-098

Vilín virginský

Hamamelis virginiana

 

0632010-099

Bukvice lékařská

Stachys officinalis; syn: Betonica officinalis

 

0632010-100

Řebříček obecný

Achillea millefolium

 

0632010-101

Svízel syřišťový

Galium verum

 

0632010-102

Komonice lékařská

Melilotus officinalis

0632020

Roibos

 

0632020-001

Honeybush / medový keř

Cyclopia genistoides

 

0632020-002

Cyclopia intermedia

 

0632020-003

Cyclopia sessiflora

 

0632020-004

Cyclopia subternata

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

0632030-001

Jinan dvoulaločný

Ginkgo biloba

 

0632030-002

Noni

Morinda citrifolia

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

 

0633010-001

Kosatec strakatý

Iris versicolor

 

0633010-002

Puškvorec obecný

Acorus calamus

 

0633010-003

Pýr plazivý

Elymus repens; syn: Agropyron repens

 

0633010-004

Prvosenka jarní

Primula veris

 

0633010-005

Třapatka / echinacea

Echinacea angustifolia

 

0633010-006

Echinacea pallida

 

0633010-007

Echinacea purpurea

 

0633010-008

Oman pravý

Inula helenium

 

0633010-009

Škumpa vonná

Rhus aromatica

 

0633010-010

Rozchodnice růžová

Rhodiola rosea

 

0633010-011

Kuklík městský

Geum urbanum

 

0633010-012

Proskurník lékařský

Althaea officinalis

 

0633010-013

Kozlík jedlý/mexický

Valeriana edulis subsp. procera; syn: Valeriana procera

 

0633010-014

Bedrník větší

Pimpinella major

 

0633010-015

Kramerie trojmužná / ratanha

Krameria lappacea; syn: Krameria triandra

 

0633010-016

Přestup

Smilax spp.

 

0633010-017

Vítod senega

Polygala senega

 

0633010-018

Terčenka mochnová

Potentilla erecta

 

0633010-019

Děhel lesní

Angelica sylvestris

0633020

Ženšen pravý / všehoj

 

0633020-001

Akantopanax ostnitý

Eleutherococcus senticosus; syn: Acanthopanax senticosus

0639000

Podskupina

d)

veškeré jiné části rostliny

 

0639000-001

Jitrocel vejčitý (semena, slupky)

Plantago ovata

 

0639000-002

Heřmánek pravý (semena)

Matricaria recutita; syn: Matricaria chamomilla

 

0639000-003

Třešně (stopky)

Cerasus avium; syn: Prunus avium

 

0639000-004

Chinovník / chininovník / jezuitská kůra (kůra)

Chinchona calisaya

 

0639000-005

Cinchona pubescens; syn: Cinchona succirubra

 

0639000-006

Kakaovník pravý (slupky)

Theobroma cacao

 

0639000-007

Marsdénie kondurangová (kůra)

Marsdenia cundurango

 

0639000-008

Borovice kleč (výhonky)

Pinus mugo

 

0639000-009

Jedle (výhonky)

Abies spp.

 

0639000-010

Jitrocel blešníkový (semena)

Plantago afra; syn: Plantago psylium

 

0639000-011

Škumpa vonná (kůra)

Rhus aromatica

 

0639000-012

Guarana (semena)

Paullinia cupana

 

0639000-013

Ibišek súdánský (semena)

Hibiscus sabdariffa

 

0639000-014

Jírovec maďal (semena, kůra)

Aesculus hippocastanum

 

0639000-015

Jalovec obecný (kůra, dřevo, výhonky)

Juniperus communis

 

0639000-016

Lapačo červené / tabebuiba / ipé (kůra)

Handroanthus impetiginosus; syn: Tabebuia impetiginosa

 

0639000-017

Guajak léčivý (kůra, dřevo)

Guajacum officinale

 

0639000-018

Petržel obecná (plody)

Petroselinum crispum

 

0639000-019

Kasie obecná

Cassia fistula

 

0639000-020

Hořkoň obecná (kůra, dřevo)

Quassia amara

 

0639000-021

Santal (kůra, dřevo)

Pterocarpus santalinus

 

0639000-022

Mydlokor tupolistý (kůra)

Quillaja saponaria

 

0639000-023

Višeň obecná (stonky)

Cerasus vulgaris; syn: Prunus cerasus

 

0639000-024

Kukuřice cukrová (blizny, čnělky)

Zea mays convar. saccharata

 

0639000-025

Děhel lesní (plody)

Angelica sylvestris

 

0639000-026

Vilín virginský (kůra)

Hamamelis virginiana

 

0639000-990

Ostatní bylinné čaje z veškerých jiných částí rostliny

 

0640000

Skupina

kakaové boby

 

0640000-001

Ořechy koly

Cola acuminata

 

0640000-002

Cola nitida

0650000

Skupina

rohovník obecný / svatojánský chléb

 

0650000-001

Archidendron

Archidendron pauciflorum

0800000

0810020

Bulvuška

 

0810020-001

Černucha setá / černý kmín

Nigella sativa

0810030

Miřík celer

 

0810030-001

Děhel andělika

Angelica archangelica

 

0810030-002

Libeček lékařský

Levisticum officinale

0810040

Koriandr

 

0810040-001

Máčka smrdutá / mexický koriandr

Eryngium foetidum

0810070

Fenykl

 

0810070-001

Fenykl obecný

Foeniculum vulgare var. vulgare

 

0810070-002

Fenykl sladký

Foeniculum vulgare var. dulce

0810090

Muškátový oříšek

 

0810090-001

Oreláník barvířský

Bixa orellana

 

0810090-002

Tungovník molucký

Aleurites moluccana

 

0810090-003

Akácie

Acacia spp.

0820020

Žlutodřev

 

0820020-001

Žlutodřev peprný / pepř sečuánský / japonský pepř

Zanthoxylum piperitum

 

0820020-002

Žlutodřev

Zanthoxylum tessmannii; syn: Fagara tessmannii

0820030

Kmín

 

0820030-001

Drsnoplodník / indický kmín / adžvan

Trachyspermum ammi

0820040

Kardamom

 

0820040-001

Majoránka zahradní

Origanum majorana; syn: Majorana hortensis

 

0820040-002

Badyáník pravý / čínský anýz / hvězdicový anýz

Illicium verum

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

0820060-001

Pepřovec brazilský / pepř červený

Schinus terebinthifolius

 

0820060-002

Pepř kubebový

Piper cubeba

 

0820060-003

Aframom rajské zrno

Aframomum melegueta

 

0820060-004

Pepř dlouhý

Piper longum

 

0820060-005

Pepř růžový

Schinus molle

 

0820060-006

Škumpa koželužská

Rhus coriaria

 

0820060-007

Pepř guinejský / pepř ašantský

Piper guineense

0820070

Vanilka

 

0820070-001

Vanilka tahitská

Vanilla tahitiensis

 

0820070-002

Silovoň obecný / tonka / kumaru

Dipteryx odorata

 

0820070-003

Vanilka velkokvětá

Vanilla pompona

0830010

Skořice

 

0830010-001

Skořice čínská

Cinnamomum burmannii

 

0830010-002

Cinnamomum cassia; syn: Cinnamomum aromaticum

 

0830010-003

Cinnamomum loureirii

0840020

Zázvor

 

0840020-001

Čínský zázvor

Boesenbergia rotunda

 

0840020-002

Galgán obecný / galgán lékařský / kalkán lékařský

Alpinia officinarum

 

0840020-003

Galgán obecný / galgán lékařský / kalkán lékařský

Kaempferia galanga

 

0840020-004

Galgán velký / siamský zázvor

Alpinia galanga

 

0840020-005

Japonský křen / křen wasabi

Eutrema wasabi; syn: Eutrema japonica

0840030

Kurkuma

 

0840030-001

Ločidlo čertovo lejno

Ferula assa-foetida

 

0840030-002

Kurkuma žlutokořenná

Curcuma zanthorrhiza; syn: Curcuma xanthorrhiza

 

0840030-003

Kukurmovník zedoárový

Curcuma zedoaria

0850010

Hřebíček

 

0850010-001

Skořice

Cinnamomum burmannii

 

0850010-002

Cinnamomum cassia; syn: Cinnamomum aromaticum

 

0850010-003

Cinnamomum loureirii

0850020

Kapary

 

0850020-001

Lichořeřišnice

Tropeolum majus

 

0850020-002

Tropeolum minus

0900000

0900020

Cukrová třtina

 

0900020-001

Listy agáve

Agave spp.

 

0900020-002

Třtina čiroku obecného

Sorghum bicolor subsp. bicolor

0900030

Kořen čekanky

 

0900030-001

Kořeny osladiče obecného

Polypodium vulgare

 

0900030-002

(kořeny)

Smallanthus sonchifolius

0900990

Ostatní

 

0900990-001

Bříza papírovitá (míza z kmene)

Betula papyrifera

 

0900990-002

Jasan zimnář (míza z kmene)

Fraxinus ornus

 

0900990-003

Javor (míza z kmene)

Acer spp.

 

0900990-004

Palmy (míza z kmene)

Jubaea chilensis

 

0900990-005

Phoenix canariensis

 

0900990-990

Jiné cukronosné rostliny

 

1000000

1011000

Podskupina

a)

prasata

 

1011000-001

Prase divoké evropské (ve farmovém chovu)

Sus scrofa ferus

1012000

Podskupina

b)

skot

 

1012000-001

Bizon

Bison bison

 

1012000-002

Banteng

Bos javanicus