13.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 337/24


Oprava nařízení Komise (EU) č. 519/2014 ze dne 16. května 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 401/2006, pokud jde o metody odběru vzorků z velkých šarží, koření a doplňků stravy, výkonnostní kritéria pro T-2 toxin, HT-2 toxin a citrinin a o screeningové metody analýzy

( Úřední věstník Evropské unie L 147 ze dne 17. května 2014 )

Strana 34, příloha II nahrazuje přílohu II nařízení Komise (ES) No 401/2006, bod 4.3.1.1 písm. a) Výkonnostní kritéria pro aflatoxiny. Tabulka se nahrazuje takto:

„Kritérium

Rozsah koncentrací

Doporučená hodnota

Maximální povolená hodnota

Prázdné

Celý rozsah

Bezvýznamná

 

 

 

 

Výtěžnost – aflatoxin M1

0,01–0,05 μg/kg

60 až 120 %

 

 

> 0,05 μg/kg

70 až 110 %

 

 

 

 

 

Výtěžnost – aflatoxin B1, B2, G1, G2

< 1,0 μg/kg

50 až 120 %

 

 

1–10 μg/kg

70 až 110 %

 

 

> 10 μg/kg

80 až 110 %

 

 

 

 

 

Reprodukovatelnost RSDR

Celý rozsah

Odvozeno z Horwitzovy rovnice (*) (**)

2 × povolená hodnota vypočtená z Horwitzovy rovnice (*) (**)

Opakovatelnost RSDr se může vypočítat jako 0,66násobek reprodukovatelnosti RSDR při příslušné koncentraci.“