10.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/116


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU

( Úřední věstník Evropské unie L 173 ze dne 12. června 2014 )

1.

Strana 421, čl. 34 odst. 9 první pododstavec:

místo:

„ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu s odstavci 3, 4, 5 a 7.“,

má být:

„ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu s odstavci 2, 3, 4, 5 a 7.“

2.

Strana 423, čl. 35 odst. 12 první pododstavec:

místo:

„ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu s odstavci 3, 4, 7 a 10.“,

má být:

„ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro předávání informací v souladu s odstavci 2, 3, 4, 7 a 10.“