18.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/26


ROZHODNUTÍ RADY 2014/801/SZBP

ze dne 17. listopadu 2014,

kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. března 2014 přijala Rada rozhodnutí 2014/145/SZBP (1).

(2)

Údaje týkající se jedné osoby uvedené na seznamu v rozhodnutí 2014/145/SZBP by měly být změněny.

(3)

Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2014/145/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. listopadu 2014.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).


PŘÍLOHA

Údaje týkající se jedné osoby uvedené na seznamu v příloze rozhodnutí 2014/145/SZBP se nahrazují těmito údaji:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Narozen 25.4.1946 v Almaty (dříve známá jako Alma-Ata), Kazachstán.

Člen Rady Státní dumy; lídr Liberálně-demokratické strany Ruska (LDPR). Aktivně podporoval použití ruských ozbrojených sil na Ukrajině a anexi Krymu. Aktivně vyzýval k rozdělení Ukrajiny. Jménem LDPR, jíž předsedá, podepsal dohodu s tzv. Doněckou lidovou republikou.

12.9.2014