21.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/36


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/730/SZBP

ze dne 20. října 2014,

kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 31 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1), a zejména na čl. 30 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. května 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/255/SZBP.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace by mělo být na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP, zařazeno dalších 16 osob a dva subjekty.

(3)

Informace týkající se tří osob a jednoho subjektu uvedených v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP by měly být rovněž aktualizovány.

(4)

V návaznosti na rozsudek Tribunálu ze dne 3. července 2014 ve věci T-203/12 (2), Mohamad Nedal Alchaar v. Rada, by měl být ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsaženého v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP, vyňat Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar.

(5)

Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I rozhodnutí 2013/255/SZBP se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 20. října 2014.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Dosud nezveřejněn ve Sbírce rozhodnutí.


PŘÍLOHA

I.

Na seznam fyzických a právnických osob a subjektů obsažený v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP se doplňují tyto osoby a subjekty:

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Houmam Jaza'iri

(také znám jako Humam al-Jazaeri)

rok narození: 1977

Od 27.8.2014 ministr hospodářství a zahraničního obchodu. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

2.

Mohamad Amer Mardini

(také znám jako Mohammad Amer Mardini)

rok narození: 1959

místo narození: Damašek

Od 27.8.2014 ministr vysokoškolského vzdělávání. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali

(také znám jako Mohammad Ghazi al-Jalali)

rok narození: 1969

místo narození: Damašek

Od 27.8.2014 ministr pro telekomunikace a technologie. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha

(také znám jako Kamal al-Sheikha)

rok narození: 1961

místo narození: Damašek

Od 27.8.2014 ministr pro vodní zdroje. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri

(také znám jako Hassan al-Nouri)

datum narození: 9.2.1960

Od 27.8.2014 ministr pro správní rozvoj. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

6.

Mohammad Walid Ghazal

rok narození: 1951

místo narození: Aleppo.

Od 27.8.2014 ministr bydlení a rozvoje měst. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah

(také znám jako Khalaf Sleiman al-Abdullah)

rok narození: 1960

místo narození: Deir Ezzor

Od 27.8.2014 ministr práce. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

8.

Nizar Wahbeh Yazaji

(také znám jako Nizar Wehbe Yazigi)

rok narození: 1961

místo narození: Damašek

Od 27.8.2014 ministr zdravotnictví. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh

(také znám jako Hassan Safiye)

rok narození: 1949

místo narození: Latákie

Od 27.8.2014 ministr vnitřního obchodu a ochrany spotřebitele. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

rok narození: 1965

místo narození: Banias

Od 27.8.2014 ministr kultury. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad

(také znám jako Mohammad Muti'a Moayyad)

rok narození: 1968

místo narození: Ariha (Idlib)

Od 27.8.2014 státní ministr. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek

(také znám jako Ghazqan Kheir Bek)

rok narození: 1961

místo narození: Latákie

Od 27.8.2014 ministr dopravy. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

21.10.2014

13.

Generálmajor Ghassan Ahmed Ghannan

(také znám jako generálmajor Ghassan Ghannan, také znám jako brigádní generál Ghassan Ahmad Ghanem)

 

Jako velitel 155. raketové brigády podporuje syrský režim a je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu. Je odpovědný za vypálení nejméně 25 raket Scud na různé civilní cíle v období od ledna do března 2013. Je spojen s Maherem Al-Assadem.

21.10.2014

14.

Plukovník Mohammed Bilal

(také znám jako podplukovník Muhammad Bilal)

 

Jako vyšší důstojník zpravodajské služby leteckých ozbrojených sil Sýrie podporuje syrský režim a je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu. Je rovněž spojen s výzkumným střediskem Scientific Studies Research Centre (SSRC), zařazeným na seznam.

21.10.2014

15.

Mohamed Farahat

(také znám jako Muhammad Farahat)

 

Viceprezident společnosti Tri-Ocean Energy pro finanční a správní věci, kterou Rada zařadila na seznam jako subjekt mající prospěch ze syrského režimu a podporující tento režim; je tedy spojen se subjektem zařazeným na seznam.

S ohledem na jeho vysoké postavení ve společnosti Tri-Ocean Energy  je odpovědný za činnosti daného subjektu, pokud jde o dodávání ropy režimu.

21.10.2014

16.

Abdelhamid Khamis Abdullah

(také znám jako Abdulhamid Khamis Abdullah

také znám jako Hamid Khamis

také znám jako Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Předseda společnosti Overseas Petroleum Trading (OPT), kterou Rada zařadila na seznam jako subjekt mající prospěch ze syrského režimu a podporující tento režim. Koordinoval dodávky ropy syrskému režimu spolu se syrskou státní ropnou společností Sytrol, která je zařazena na seznam. Má tedy prospěch ze syrského režimu a poskytuje mu podporu.

Vzhledem k tomu, že je nejvýše postavenou osobou v daném subjektu, je odpovědný za jeho činnosti.

21.10.2014

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Pangates International Corp Ltd

(také pod názvem Pangates)

PO Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

Spojené arabské emiráty

Společnost Pangates působí jako zprostředkovatel dodávek ropy syrskému režimu. Poskytuje tedy podporu syrskému režimu a má z něj prospěch. Rovněž je spojena se syrskou ropnou společností Sytrol, zařazenou na seznam.

21.10.2014

2.

Abdulkarim Group

(také pod názvem Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damašek

Sýrie

Mateřská společnost společnosti Pangates, která kontroluje její provoz. Jako taková poskytuje podporu syrskému režimu a má z něj prospěch. Je rovněž spojená se syrskou ropnou společností Sytrol, zařazenou na seznam.

21.10.2014

II.

Údaje o níže uvedených osobách uvedené v příloze I rozhodnutí 2013/255/SZBP se nahrazují těmito údaji:

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

6.

Muhammad (Image) Dib (Image) Zaytun (Image)

(také znám jako Mohammed Dib Zeitoun)

datum narození: 20. května 1951;

místo narození: Damašek;

diplomatický pas č. D000001300

Ředitel ředitelství všeobecné bezpečnosti; podílí se na represích namířených proti demonstrantům.

21.10.2014

33.

Ayman (Image) Jabir (Image)

(také znám jako Jaber)

místo narození: Latákie

Osoba spojená s Maherem al-Assadem v rámci milicí „šabíha“. Přímo se podílí na represích a násilí vůči civilnímu obyvatelstvu a koordinaci skupin milicí „šabíha“. Rovněž poskytuje finanční podporu režimu.

21.10.2014

50.

Tarif (Image) Akhras (Image,Image)

(také znám jako Al Akhras)

datum narození: 2. června 1951;

místo narození: Homs, Sýrie;

syrský pas č. 0000092405

Přední podnikatel, který má prospěch z režimu a podporuje jej. Zakladatel společnosti Akhras Group (komodity, obchod, zpracování a logistika) a bývalý předseda obchodní komory v Homsu. Má blízké obchodní vztahy s rodinou prezidenta Asáda. Člen správní rady svazu syrských obchodních komor. Poskytl režimu logistickou podporu (autobusy a tahače pro tanky).

21.10.2014

B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

17.

Souruh Company

(také pod názvem SOROH Al Cham Company)

Adresa: Adra Free Zone Area Damašek – Sýrie;

Tel: +963-11-5327266;

Mobile: +963-933-526812;

+963-932-878282;

Fax:+963-11-5316396

E-mail: sorohco@gmail.com

Internetová stránka: http://sites.google.com/site/sorohco

Většinový podíl společnosti vlastní přímo nebo nepřímo Rami Makhlouf.

21.10.2014

III.

Ze seznamu uvedeného v části A přílohy I rozhodnutí 2013/255/SZBP se vyjímá tato osoba:

118.

Dr. Mohammad (

Image

) (také znám jako Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (

Image

) Al-Shaar (

Image

) (také znám jako Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar).