15.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/41


Oprava prováděcího rozhodnutí Rady 2014/24/SZBP ze dne 20. ledna 2014, kterým se provádí rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

( Úřední věstník Evropské unie L 16 ze dne 21. ledna 2014 )

Strana 33, příloha:

místo:

„V příloze rozhodnutí 2012/642/SZBP se položka č. 210 nahrazuje tímto:“

,

má být:

„V příloze rozhodnutí 2012/642/SZBP se položka č. 199 nahrazuje tímto:“

.

Strana 33, příloha, tabulka, první sloupec:

místo:

„210“

,

má být:

„199“

.