17.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 454/49


Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 454/14)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE KOMISE

2 0

PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE PRO VÝZKUM (REA) Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

Hlava 2 – Celkem

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

 

 

Hlava 3 – Celkem

 

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

 

 

Hlava 4 – Celkem

 

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

141 168

141 168

 

Hlava 9 – Celkem

141 168

141 168

 

CELKOVÝ SOUČET

52 162 600

– 626 400

51 536 200

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

Hlava 1 – Celkem

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

320 350

–75 190

245 160

 

Hlava 2 – Celkem

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

Hlava 3 – Celkem

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

CELKOVÝ SOUČET

52 162 600

– 626 400

51 536 200