17.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 454/43


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Členské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2014/C 454/12)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

60 700

60 700

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

4 534 377

 

4 534 377

 

Hlava 9 – Celkem

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

CELKOVÝ SOUČET

93 731 377

4 213 700

97 945 077

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

NÁBOR

150 000

 

150 000

1 3

SPRÁVNÍ MISE

300 000

 

300 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

65 000

–54 000

11 000

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

975 000

1 500

976 500

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

10 000

–3 500

6 500

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

 

 

Hlava 1 – Celkem

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

375 000

585 000

960 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

POŠTOVNÉ

40 000

10 000

50 000

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

615 000

 

615 000

2 6

INFORMACE A TRANSPARENTNOST

675 000

 

675 000

 

Hlava 2 – Celkem

12 575 000

15 000

12 590 000

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

OPERACE

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

SDÍLENÉ ZDROJE

1 000 000

 

1 000 000

3 5

RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

457 000

110 000

567 000

3 6

PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI

600 000

 

600 000

 

Hlava 3 – Celkem

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

VNĚJŠÍ VZTAHY

4 534 377

 

4 534 377

 

Hlava 4 – Celkem

4 534 377

 

4 534 377

 

CELKOVÝ SOUČET

93 731 377

4 213 700

97 945 077