17.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 454/30


Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 1

(2014/C 454/09)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

Hlava 1 – Celkem

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 2 – Celkem

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SOUČET

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

Hlava 1 – Celkem

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

301 000

90 000

391 000

 

Hlava 2 – Celkem

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

Hlava 3 – Celkem

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

CELKOVÝ SOUČET

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Přehled stavu zaměstnanců

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Celkem AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Celkem AST

28

27

27

Celkem

108

105

103

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

Pracovní místa pro smluvní personál

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Celkem FG

337

336

330

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

Celkem

337

336

330