17.12.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 454/1


Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2014/C 454/01)

PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Hlava 1 – Celkem

41 682 444

88 453

41 770 897

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

 

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

 

p.m.

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

 

p.m.

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

 

p.m.

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

 

 

Hlava 2 – Celkem

1 072 174

 

1 072 174

 

CELKOVÝ SOUČET

42 754 618

88 453

42 843 071

VÝDAJE

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

220 000

 

220 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (3)

881 200

 

881 200

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

5 000

 

5 000

 

Hlava 1 – Celkem

23 719 644

 

23 719 644

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 215 000

 

3 215 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

270 000

 

270 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (5)

505 400

 

505 400

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

12 000

 

12 000

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

230 000

 

230 000

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

 

10 000

 

Hlava 2 – Celkem

4 242 400

 

4 242 400

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEGICKÁ ČIN (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEGICKÁ ČIN

 

 

 

 

Hlava 3 – Celkem

14 792 574

88 453

14 881 027

 

CELKOVÝ SOUČET

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.