29.10.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/90


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

( Úřední věstník Evropské unie L 269 ze dne 10. října 2013, s. 1 )

Strana 7, 57. bod odůvodnění, druhá věta

místo:

„(…). Ostatní ustanovení by se měla použít od 1. června 2016.“

má být:

„(…). Ostatní ustanovení by se měla použít od 1. května 2016.“

Strana 88, čl. 288 odst. 2

místo:

„2.   Články, které nejsou uvedeny v odstavci 1, se použijí ode dne 1. června 2016.“

má být:

„2.   Články, které nejsou uvedeny v odstavci 1, se použijí ode dne 1. května 2016.“