12.3.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 68/30


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 212/2013

ze dne 11. března 2013,

kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o doplnění a změny ohledně produktů uvedených v této příloze

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Několik členských států požádalo o změny a doplnění přílohy I nařízení (ES) č. 396/2005 ve sloupci „Příklady příbuzných odrůd nebo ostatních produktů, u kterých se uplatňují stejné MLR“.

(2)

Zmíněných doplnění je zapotřebí proto, aby do přílohy I nařízení (ES) č. 396/2005 mohly být zahrnuty nové druhy ovoce, zeleniny a obilovin, které jsou dostupné na trhu v členských státech.

(3)

Je vhodné doplnit tyto druhy ovoce, zeleniny a obilovin a živočišné produkty: cedrát „Buddhova ruka“, tangor, červené datle / cicimek datlový / jujube, malinoostružiny, longan, langsat, salak, čistec hlíznatý, lopuch větší, jiné cibule, jiné naťové cibule, antroewa / africký lilek, sopropo / hořký meloun, lufa ostrohranná / teroi, hadovitá tykev, kalabasa, čajot, tykev obrovská (pozdní odrůda), kukuřičky, klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa), listy pampelišky, listy kedlubnu, listy tajer, bitawiri, malabarský špenát, banánové listy, povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung, marsilka, Neptunia oleracea, máčka smrdutá, nať petržele kořenové, bazalka posvátná, bazalka pravá, bazalka sivá, citronová tráva, gotu kola, listy Piper sarmentosum, listy curry, květ banánovníku, guarové boby, čerstvé sójové boby, indiánská/divoká rýže, listy a stonky brutnáku, kapinice, mycelium, hadinec jitrocelový, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý, semena chrastice kanárské, zelený pepř, vysoká zvěř a plástečkový med.

(4)

V zájmu jednotnosti je vhodné přesunout volně žijící zvěř z kategorie „Ostatní hospodářská zvířata“ do kategorie „Ostatní produkty ze suchozemských živočichů“ a jedlé květy z kategorie „Ostatní“ do kategorie, která představuje příklad plodiny.

(5)

Aby mohla být lépe uplatňována pravidla pro mezinárodní taxonomickou nomenklaturu, je vhodné upravit latinské názvy pro pistácie, jablka, třešně a višně, jahody, ostružiny ostružiníku ježiníku, borůvky kanadské, kumkvaty, brambory, jam, řepu salátovou, papriku zeleninovou, okru, brokolici, zelí hlávkové, pekingské zelí, kadeřávek, kedlubny, endivii, roketu setou, listy a výhonky Brassica spp., mangold (řapíky), čekanku salátovou, celerovou nať, bazalku, palmové vegetační vrcholy, čirok, kávová zrna, květní lístky růže, květ jasmínu, lípu, list rostliny rooibos, kopr, pepř sečuánský, skořici, kurkumu, cukrovou řepu a banány.

(6)

S ohledem na žádosti zúčastněných stran a orgánů pověřených prosazováním právních předpisů a vzhledem k formě, v níž se produkty na trhu vyskytují, by měly být provedeny některé změny, pokud jde o části produktů, u kterých se uplatní MLR.

(7)

Tyto změny je vhodné provést u čaje, kakaových bobů, chmelu, kedlubnů a u produktů živočišného původu.

(8)

V zájmu jasnosti je vhodné přílohu I nařízení (ES) č. 396/2005 nahradit.

(9)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 396/2005 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 11. března 2013.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Produkty rostlinného a živočišného původu uvedené v čl. 2 odst. 1

Číselný kód (1)

Skupiny, u kterých se uplatňují MLR

Příklady jednotlivých produktů ve skupinách, u kterých se uplatňují MLR

Vědecký název (2)

Příklady příbuzných odrůd nebo ostatních produktů, u kterých se uplatňují stejné MLR

Části produktů, u kterých se uplatňují MLR

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

 

 

 

 

0110000

i)

Citrusové plody

 

 

 

Celý produkt

0110010

 

Grapefruity

Citrus paradisi

Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy

 

0110020

 

Pomeranče

Citrus sinensis

Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy

 

0110030

 

Citrony

Citrus limon

Cedrát, citron, cedrát „Buddhova ruka“(Citrus medica var. sarcodactylis)

 

0110040

 

Kyselé lajmy

Citrus aurantifolia

 

 

0110050

 

Mandarinky

Citrus reticulata

Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata x sinensis)

 

0110990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0120000

ii)

Ořechy ze stromů

 

 

 

Celý produkt bez skořápky (kromě kaštanů)

0120010

 

Mandle

Prunus dulcis

 

 

0120020

 

Para ořechy

Bertholletia excelsa

 

 

0120030

 

Kešu ořechy

Anacardium occidentale

 

 

0120040

 

Kaštany jedlé

Castanea sativa

 

 

0120050

 

Kokosové ořechy

Cocos nucifera

 

 

0120060

 

Lískové ořechy

Corylus avellana

Ořechy lísky největší

 

0120070

 

Makadamie

Macadamia ternifolia

 

 

0120080

 

Pekanové ořechy

Carya illinoensis

 

 

0120090

 

Piniové oříšky

Pinus pinea

 

 

0120100

 

Pistácie

Pistacia vera

 

 

0120110

 

Vlašské ořechy

Juglans regia

 

 

0120990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0130000

iii)

Jádrové ovoce

 

 

 

Celý produkt bez stopky

0130010

 

Jablka

Malus domestica

Plody jabloně lesní

 

0130020

 

Hrušky

Pyrus communis

Nashi

 

0130030

 

Kdoule

Cydonia oblonga

 

 

0130040

 

Mišpule (4)

Mespilus germanica

 

 

0130050

 

Lokvát (mišpule japonská) (4)

Eriobotrya japonica

 

 

0130990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0140000

iv)

Peckové ovoce

 

 

 

Celý produkt bez stopky

0140010

 

Meruňky

Prunus armeniaca

 

 

0140020

 

Třešně a višně

Prunus avium, Prunus cerasus

Třešně, višně

 

0140030

 

Broskve

Prunus persica

Nektarinky a podobné hybridy

 

0140040

 

Švestky

Prunus domestica

Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle / cicimek datlový / jujube (Ziziphus zizyphus)

 

0140990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

Celý produkt bez kalicha / koruny a stopky; v případě rybízu: plody se stopkami

0151000

a)

Hrozny stolní a moštové

 

 

 

 

0151010

 

Hrozny stolní

Vitis vinifera

 

 

0151020

 

Hrozny moštové

Vitis vinifera

 

 

0152000

b)

Jahody

 

Fragaria spp.

 

 

0153000

c)

Ovoce z keřů

 

 

 

 

0153010

 

Ostružiny

Rubus fruticosus

 

 

0153020

 

Ostružiny ostružiníku ježiníku

Rubus caesius

Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus

 

0153030

 

Maliny

Rubus idaeus

Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x Rubus idaeus)

 

0153990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

0154010

 

Borůvky kanadské

Vaccinium spp. kromě V. macrocarpon a V. vitis-idaea

Borůvky

 

0154020

 

Klikvy

Vaccinium macrocarpon

Brusinky (V. vitis-idaea)

 

0154030

 

Rybíz (červený, bílý a černý)

Ribes nigrum, Ribes rubrum

 

 

0154040

 

Angrešt

Ribes uva-crispa

Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes

 

0154050

 

Šípky

Rosa canina

 

 

0154060

 

Moruše (4)

Morus spp.

Plody planiky

 

0154070

 

Azarole (4) (neapolská mišpule)

Crataegus azarolus

Plody druhu Actinidia arguta

 

0154080

 

Bezinky (4)

Sambucus nigra

Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech

 

0154990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0160000

vi)

Různé ovoce

 

 

 

Celý produkt bez stopky či koruny (ananas)

0161000

a)

S jedlou slupkou

 

 

 

 

0161010

 

Datle

Phoenix dactylifera

 

 

0161020

 

Fíky

Ficus carica

 

 

0161030

 

Stolní olivy

Olea europaea

 

 

0161040

 

Kumkvaty (4)

Fortunella spp.

Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

0161050

 

Karamboly (4)

Averrhoa carambola

Bilimbi

 

0161060

 

Tomel (persimon) (4)

Diospyros kaki

 

 

0161070

 

Jambolan (hřebíčkovec jávský) (4)

Syzygium cumini

Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)

 

0161990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0162000

b)

S nejedlou slupkou, malé

 

 

 

 

0162010

 

Kiwi

Actinidia deliciosa syn. A. chinensis

 

 

0162020

 

Liči

Litchi chinensis

Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca)

 

0162030

 

Mučenka (passiflora)

Passiflora edulis

 

 

0162040

 

Opuncie (4)

Opuntia ficus-indica

 

 

0162050

 

Zlatolist (4)

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

 

Tomel viržinský (kaki) (4)

Diospyros virginiana

Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota

 

0162990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0163000

c)

S nejedlou slupkou, velké

 

 

 

 

0163010

 

Avokádo

Persea americana

 

 

0163020

 

Banány

Musa x paradisiaca, M. acuminata

Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány

 

0163030

 

Mango

Mangifera indica

 

 

0163040

 

Papája

Carica papaya

 

 

0163050

 

Granátová jablka

Punica granatum

 

 

0163060

 

Čerimoja (4)

Annona cherimola

Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae

 

0163070

 

Kvajávy (4)

Psidium guajava

Červená pitaya / dračí ovoce (Hylocereus undatus)

 

0163080

 

Ananas

Ananas comosus

 

 

0163090

 

Chlebovník (4)

Artocarpus altilis

Jackfruit (jeky)

 

0163100

 

Durian (4)

Durio zibethinus

 

 

0163110

 

Anona ostnitá (guanabana) (4)

Annona muricata

 

 

0163990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

 

 

 

0210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

Celý produkt bez případné natě a zeminy

0211000

a)

Brambory

 

Solanum tuberosum

 

 

0212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

 

 

0212010

 

Kasava

Manihot esculenta

Taro / kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium

 

0212020

 

Batáty

Ipomoea batatas

 

 

0212030

 

Jam

Dioscorea spp.

Smldinec/jicama, mexický jam

 

0212040

 

Maranta (4)

Maranta arundinacea

 

 

0212990

 

Ostatní (3), (4)

 

 

 

0213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

 

 

0213010

 

Řepa salátová

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva

 

 

0213020

 

Mrkev

Daucus carota

 

 

0213030

 

Celer bulvový

Apium graveolens var. rapaceum

 

 

0213040

 

Křen

Armoracia rusticana

Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce

 

0213050

 

Topinambury

Helianthus tuberosus

Čistec hlíznatý

 

0213060

 

Pastinák

Pastinaca sativa

 

 

0213070

 

Petržel kořenová

Petroselinum crispum

 

 

0213080

 

Ředkve

Raphanus sativus var. sativus

Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)

 

0213090

 

Kozí brada

Tragopogon porrifolius

Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa)

 

0213100

 

Tuřín

Brassica napus var. napobrassica

 

 

0213110

 

Vodnice

Brassica rapa

 

 

0213990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0220000

ii)

Cibulová zelenina

 

 

 

Celý produkt bez snadno odstranitelných slupek a zeminy (je-li suchý), nebo bez kořenů a zeminy (je-li čerstvý)

0220010

 

Česnek

Allium sativum

 

 

0220020

 

Cibule kuchyňská

Allium cepa

Jiné cibule, cibule kuchyňská „silverskin“

Cibule

0220030

 

Šalotka

Allium ascalonicum (Allium cepa var. aggregatum)

 

 

0220040

 

Cibule jarní a cibule sečka

Allium cepa; Allium fistulosum

Jiné naťové cibule a podobné odrůdy

Cibule s pseudostonky a listy

0220990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0230000

iii)

Plodová zelenina

 

 

 

Celý produkt bez stopky (kukuřice cukrová bez listenu a physalis bez okvětních lístků)

0231000

a)

Lilkovité

 

 

 

 

0231010

 

Rajčata

Lycopersicum esculentum

Rajčata třešňovitá, Physalis spp., gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense), rajčenky

 

0231020

 

Paprika zeleninová

Capsicum annuum var. grossum a var. longum

Paprika chilli

 

0231030

 

Lilek

Solanum melongena

Pepino, antroewa / africký lilek (S. macrocarpon)

 

0231040

 

Okra, tobolky ibišku jedlého

Abelmoschus esculentus

 

 

0231990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

 

 

 

0232010

 

Okurky salátové

Cucumis sativus

 

 

0232020

 

Okurky nakládačky

Cucumis sativus

 

 

0232030

 

Cukety

Cucurbita pepo var. melopepo

Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo / hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná / teroi

 

0232990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

 

 

 

 

0233010

 

Melouny cukrové

Cucumis melo

Kiwano

 

0233020

 

Dýně

Cucurbita maxima

Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda)

 

0233030

 

Melouny vodní

Citrullus lanatus

 

 

0233990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0234000

d)

Kukuřice cukrová

 

Zea mays var. sacharata

Kukuřičky

Jádra s palicí bez listenu

0239000

e)

Ostatní plodová zelenina

 

 

 

 

0240000

iv)

Košťálová zelenina

 

 

 

 

0241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

 

Pouze zdužnatělá květenství

0241010

 

Brokolice

Brassica oleracea var. italica

Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice

 

0241020

 

Květák

Brassica oleracea var. botrytis

 

 

0241990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

Celá rostlina bez kořenů a uvadlých listů

0242010

 

Kapusta růžičková

Brassica oleracea var. gemmifera

 

Pouze růžičky

0242020

 

Zelí hlávkové

Brassica oleracea convar. capitata

Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí

 

0242990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0243000

c)

Košťálová zelenina listová

 

 

 

Celá rostlina bez kořenů a uvadlých listů

0243010

 

Pekingské zelí

Brassica rapa var. pekinensis

Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí / pe-tsai

 

0243020

 

Kadeřávek

Brassica oleracea convar. acephala

Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz

 

0243990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0244000

d)

Kedlubny

 

Brassica oleracea var. gongylodes

 

Celý produkt bez kořenů, natě a případné zeminy

0250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

 

Celý produkt bez případných kořenů, uvadlých vnějších listů a zeminy

0251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

 

 

 

 

0251010

 

Polníček

Valerianella locusta

Kozlíček polníček

 

0251020

 

Salát

Lactuca sativa

Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský

 

0251030

 

Endivie

Cichorium endivia var. latifolium

Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C. endivia var. Crispum / C. intybus var. foliosum), listy pampelišky

 

0251040

 

Řeřicha setá (4)

Lepidium sativum

Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa)

 

0251050

 

Barborka jarní (4)

Barbarea verna

 

 

0251060

 

Roketa setá (4)

Eruca sativa

Křez zední (Diplotaxis spp.)

 

0251070

 

Červená hořčice (4)

Brassica juncea var. rugosa

 

 

0251080

 

Listy a výhonky Brassica spp. (4), včetně listů vodnice

Brassica spp.

Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu (5)

 

0251990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

 

 

 

 

0252010

 

Špenát

Spinacia oleracea

Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium)

 

0252020

 

Šrucha (4)

Portulaca oleracea

Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)

 

0252030

 

Mangold (řapíky)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla a B. vulgaris subsp. vulgaris var. flavescens

Listy řepy salátové

 

0252990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0253000

c)

Listy révy vinné (4)

 

Vitis vinifera

Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata)

 

0254000

d)

Potočnice lékařská

 

Nasturtium officinale

Povijnice / povíjnice vodní / vodní špenát / kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea

 

0255000

e)

Čekanka salátová

 

Cichorium intybus var. foliosum

 

 

0256000

f)

Čerstvé bylinky

 

 

 

 

0256010

 

Kerblík

Anthriscus cerefolium

 

 

0256020

 

Pažitka

Allium schoenoprasum

 

 

0256030

 

Celerová nať

Apium graveolens var. secalinum

Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum)

 

0256040

 

Petrželová nať

Petroselinum crispum

Nať petržele kořenové

 

0256050

 

Šalvěj (4)

Salvia officinalis

Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis

 

0256060

 

Rozmarýn (4)

Rosmarinus officinalis

 

 

0256070

 

Tymián (4)

Thymus spp.

Majoránka, dobromysl (oregáno)

 

0256080

 

Bazalka (4)

Ocimum spp.

Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná / tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp.) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry

 

0256090

 

Bobkový list (4)

Laurus nobilis

Citronová tráva (Cymbopogon citratus)

 

0256100

 

Estragon (4)

Artemisia dracunculus

Yzop

 

0256990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

 

 

 

Celý produkt

0260010

 

Fazolové lusky

Phaseolus vulgaris

Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby

 

0260020

 

Vyluštěná fazolová semena

Phaseolus vulgaris

Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská

 

0260030

 

Hrachové lusky

Pisum sativum

Hrách setý

 

0260040

 

Vyluštěná hrachová zrna

Pisum sativum

Hrách rolní, hrách setý, cizrna

 

0260050

 

Čočka (4)

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0260990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

 

 

 

Celý produkt bez kořenů, zeminy a uvadlých částí

0270010

 

Chřest

Asparagus officinalis

 

 

0270020

 

Kardy

Cynara cardunculus

Stonky Borago officinalis

 

0270030

 

Celer řapíkatý

Apium graveolens var. dulce

 

 

0270040

 

Fenykl sladký

Foeniculum vulgare

 

 

0270050

 

Artyčoky

Cynara scolymus

Květ banánovníku

Celé květenství včetně květního lůžka

0270060

 

Pór

Allium porrum

 

 

0270070

 

Reveň

Rheum x hybridum

 

Stonky bez kořenů a listů

0270080

 

Bambusové výhonky (4)

Bambusa vulgaris

 

 

0270090

 

Palmové vegetační vrcholy (4)

Euterpa oleracea, Cocos nucifera, Bactris gasipaes, Daemonorops jenkinsiana

 

 

0270990

 

Ostatní (4)

 

 

 

0280000

viii)

Houby

 

 

 

Celý produkt bez zeminy a podhoubí

0280010

 

Pěstované

 

Pečárka polní (4), hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take) (4), mycelium (vegetativní části)

 

0280020

 

Volně rostoucí (4)

 

Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib

 

0280990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0290000

ix)

Chaluhy  (4)

 

 

 

Celý produkt bez uvadlých listů

0300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

 

 

 

Suchá semena

0300010

 

Fazole

Phaseolus vulgaris

Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská

 

0300020

 

Čočka

Lens culinaris syn. L. esculenta

 

 

0300030

 

Hrách

Pisum sativum

Cizrna, hrách polní, hrachor setý

 

0300040

 

Vlčí bob (4)

Lupinus spp.

 

 

0300990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

 

 

 

Celý produkt pokud možno bez skořápky, pecky a listenu

0401000

i)

Olejnatá semena

 

 

 

 

0401010

 

Lněná semena

Linum usitatissimum

 

 

0401020

 

Jádra podzemnice olejné

Arachis hypogaea

 

 

0401030

 

Mák

Papaver somniferum

 

 

0401040

 

Sezamová semena

Sesamum indicum syn. S. orientale

 

 

0401050

 

Slunečnicová semena

Helianthus annuus

 

 

0401060

 

Semena řepky

Brassica napus

Divoký tuřín, řepice

 

0401070

 

Sójové boby

Glycine max

 

 

0401080

 

Hořčičná semena

Brassica nigra

 

 

0401090

 

Bavlníková semena

Gossypium spp.

 

Neloupaná

0401100

 

Dýňová semena (4)

Cucurbita pepo var. oleifera

Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae)

 

0401110

 

Světlice barvířská (4)

Carthamus tinctorius

 

 

0401120

 

Brutnák (4)

Borago officinalis

Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis)

 

0401130

 

Lnička setá (4)

Camelina sativa

 

 

0401140

 

Semena konopí (4)

Cannabis sativa

 

 

0401150

 

Skočec obecný

Ricinus communis

 

 

0401990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0402000

ii)

Olejnaté plody

 

 

 

 

0402010

 

Olivy na olej (4)

Olea europaea

 

Celý plod bez případné stopky či zeminy

0402020

 

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402030

 

Plody palmy olejové (4)

Elaeis guineensis

 

 

0402040

 

Kapok (4)

Ceiba pentandra

 

 

0402990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0500000

5.

OBILOVINY

 

 

 

Celá zrna

0500010

 

Ječmen

Hordeum spp.

 

 

0500020

 

Pohanka

Fagopyrum esculentum

Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)

 

0500030

 

Kukuřice

Zea mays

 

 

0500040

 

Proso (4)

Panicum spp.

Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý

 

0500050

 

Oves

Avena sativa

 

 

0500060

 

Rýže

Oryza sativa

Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica)

 

0500070

 

Žito

Secale cereale

 

 

0500080

 

Čirok (4)

Sorghum spp.

 

 

0500090

 

Pšenice

Triticum aestivum, T. durum

Špalda, žitovec (tritikale)

 

0500990

 

Ostatní (3)

 

Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis)

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

 

 

 

 

0610000

i)

Čaj

Čaj

Camellia sinensis

 

Sušené lístky, stonky a květy čajovníku Camellia sinensis, fermentované nebo jinak zpracované

0620000

ii)

Kávová zrna  (4)

 

Coffea arabica, Coffea canephora, Coffea liberica

 

Zelená zrna

0630000

iii)

Bylinné čaje  (4)  (6) (sušené)

 

 

 

 

0631000

a)

Květy

 

 

 

Celý květ bez stonků a uvadlých lístků

0631010

 

Květ heřmánku

Matricaria recutita, Chamaemelum nobile

 

 

0631020

 

Květ ibišku

Hibiscus sabdariffa

 

 

0631030

 

Květní lístky růže

Rosa spp.

 

 

0631040

 

Květ jasmínu

Jasminum officinale

Květy černého bezu (Sambucus nigra)

 

0631050

 

Lípa

Tilia cordata

 

 

0631990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0632000

b)

Listy

 

 

 

Celý produkt bez kořenů a uvadlých listů

0632010

 

List jahodníku

Fragaria spp.

 

 

0632020

 

List rostliny rooibos

Aspalathus spp.

Listy ginkgo

 

0632030

 

Cesmína paraguayská (maté)

Ilex paraguariensis

 

 

0632990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0633000

c)

Kořeny

 

 

 

Celý produkt bez natě a zeminy

0633010

 

Kořen kozlíku lékařského

Valeriana officinalis

 

 

0633020

 

Kořen všehoje ženšenového

Panax ginseng

 

 

0633990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 

 

 

 

0640000

iv)

Kakaové boby  (4) (fermentované nebo sušené)

 

Theobroma cacao

 

Zelené boby

0650000

v)

Rohovník  (4) (svatojánský chléb)

 

Ceratonia siliqua

 

Celý produkt bez stonků a koruny

0700000

7.

CHMEL (sušený)

 

Humulus lupulus

 

Sušené šišky včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu

0800000

8.

KOŘENÍ  (4)

 

 

 

Celý produkt, sušený

0810000

i)

Semena

 

 

 

 

0810010

 

Anýz

Pimpinella anisum

 

 

0810020

 

Kmín černý

Nigella sativa

 

 

0810030

 

Celerová semena

Apium graveolens

Semena libečku

 

0810040

 

Semena koriandru

Coriandrum sativum

 

 

0810050

 

Semena kmínu

Cuminum cyminum

 

 

0810060

 

Semena kopru

Anethum graveolens

 

 

0810070

 

Semena fenyklu

Foeniculum vulgare

 

 

0810080

 

Pískavice řecké seno

Trigonella foenum- graecum

 

 

0810090

 

Muškátové oříšky

Myristica fragans

 

 

0810990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0820000

ii)

Plody a bobule

 

 

 

 

0820010

 

Nové koření

Pimenta dioica

 

 

0820020

 

Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř)

Zanthoxylum piperitum

 

 

0820030

 

Kmín

Carum carvi

 

 

0820040

 

Kardamom

Elettaria cardamomum

 

 

0820050

 

Jalovcové bobule

Juniperus communis

 

 

0820060

 

Pepř, černý, zelený a bílý

Piper nigrum

Pepř dlouhý, pepř růžový

 

0820070

 

Vanilkové lusky

Vanilla fragrans syn. Vanilla planifolia

 

 

0820080

 

Tamarindy (indické datle)

Tamarindus indica

 

 

0820990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0830000

iii)

Kůra

 

 

 

 

0830010

 

Skořice

Cinnamomum spp.

Skořice čínská

 

0830990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 

 

 

 

0840010

 

Lékořice

Glycyrrhiza glabra

 

 

0840020

 

Zázvor

Zingiber officinale

 

 

0840030

 

Kurkuma

Curcuma spp.

 

 

0840040

 

Křen

Armoracia rusticana

 

 

0840990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0850000

v)

Pupeny

 

 

 

 

0850010

 

Hřebíček

Syzygium aromaticum

 

 

0850020

 

Kapary

Capparis spinosa

 

 

0850990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0860000

vi)

Blizny

 

 

 

 

0860010

 

Šafrán

Crocus sativus

 

 

0860990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0870000

vii)

Semenné míšky

 

 

 

 

0870010

 

Muškátový květ

Myristica fragrans

 

 

0870990

 

Ostatní (3)

 

 

 

0900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY  (4)

 

 

 

 

0900010

 

Cukrová řepa (kořen)

Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima

 

Celý produkt bez natě a zeminy

0900020

 

Cukrová třtina

Saccharum officinarum

 

Celý produkt bez kořenů, zeminy a uvadlých částí

0900030

 

Kořen čekanky (4)

Cichorium intybus

 

Celý produkt bez natě a zeminy

0900990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

1010000

i)

Tkáň

 

 

 

Celý produkt

1011000

a)

Prasata

 

Sus scrofa

 

 

1011010

 

Svalovina

 

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1011020

 

Tuk

 

 

 

1011030

 

Játra

 

 

 

1011040

 

Ledviny

 

 

 

1011050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1011990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1012000

b)

Skot

 

Bos spp.

 

 

1012010

 

Svalovina

 

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1012020

 

Tuk

 

 

 

1012030

 

Játra

 

 

 

1012040

 

Ledviny

 

 

 

1012050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1012990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1013000

c)

Ovce

 

Ovis aries

 

 

1013010

 

Svalovina

 

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1013020

 

Tuk

 

 

 

1013030

 

Játra

 

 

 

1013040

 

Ledviny

 

 

 

1013050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1013990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1014000

d)

Kozy

 

Capra hircus

 

 

1014010

 

Svalovina

 

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1014020

 

Tuk

 

 

 

1014030

 

Játra

 

 

 

1014040

 

Ledviny

 

 

 

1014050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1014990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1015000

e)

Koně, osli, muly a mezci

 

Equus spp.

 

 

1015010

 

Svalovina

 

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1015020

 

Tuk

 

 

 

1015030

 

Játra

 

 

 

1015040

 

Ledviny

 

 

 

1015050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1015990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1016000

f)

Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi

 

Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba spp.

 

 

1016010

 

Svalovina

 

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1016020

 

Tuk

 

 

 

1016030

 

Játra

 

 

 

1016040

 

Ledviny

 

 

 

1016050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1016990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1017000

g)

Ostatní hospodářská zvířata

 

 

Králíci, klokani, vysoká zvěř

 

1017010

 

Svalovina

 

 

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1017020

 

Tuk

 

 

 

1017030

 

Játra

 

 

 

1017040

 

Ledviny

 

 

 

1017050

 

Poživatelné droby

 

 

 

1017990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1020000

ii)

Mléko

 

 

 

Celý produkt na základě obsahu tuku ve výši 4 % hmotnostních (7)

1020010

 

Kravské

 

 

 

1020020

 

Ovčí

 

 

 

1020030

 

Kozí

 

 

 

1020040

 

Kobylí

 

 

 

1020990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1030000

iii)

Vejce ptáků

 

 

 

Celý produkt bez skořápky (8)

1030010

 

Slepičí

 

 

 

1030020

 

Kachní

 

 

 

1030030

 

Husí

 

 

 

1030040

 

Křepelčí

 

 

 

1030990

 

Ostatní (3)

 

 

 

1040000

iv)

Med

 

Apis mellifera, Melipona spp.

Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med)

Celý produkt

1050000

v)

Obojživelníci a plazi

 

Rana spp. Crocodilia spp.

Žabí stehýnka, krokodýli

 

1060000

vi)

Hlemýždi

 

Helix spp.

 

Celý produkt bez skořápky

1070000

vii)

Ostatní produkty ze suchozemských živočichů

 

 

Volně žijící zvěř

Maso po odstranění oddělitelného tuku

1100000

11.

RYBY, RYBÍ VÝROBKY, KORÝŠI, MĚKKÝŠI A OSTATNÍ POTRAVINY Z MOŘSKÝCH A SLADKOVODNÍCH ŽIVOČICHŮ  (9)

 

 

 

 

1200000

12.

PLODINY NEBO ČÁSTI PLODIN URČENÉ VÝHRADNĚ KE KRMENÍ ZVÍŘAT  (9)

 

 

 

 


(1)  Číselný kód zavádí tato příloha a jeho účelem je stanovit klasifikaci podle této přílohy a ostatních souvisejících příloh nařízení (ES) č. 396/2005.

(2)  Vědecký název položek uvedených ve sloupci „Příklady jednotlivých produktů ve skupinách, u kterých se uplatňují MLR“ je uveden vždy, kdy je to možné a důležité. V nejvyšší možné míře je použita mezinárodní nomenklatura pěstovaných rostlin.

(3)  Slovem „ostatní“ se rozumí vše, co není výslovně uvedeno pod jinými kódy ve „skupinách, u kterých se uplatňují MLR“.

(4)  MLR pro daný produkt v přílohách II a III se neuplatňují u produktů nebo částí produktu použitých výhradně jako přísady do krmiva pro zvířata, dokud se na ně neuplatní samostatné MLR.

(5)  Ode dne 1. ledna 2017 se MLR uplatní také na listy kedlubnu.

(6)  Pokud nejsou uvedeny v jiných skupinách zboží.

(7)  Ve všech případech se hodnoty MLR vyjádří jako mg/kg syrového mléka.

Pokud je reziduum v definici označeno jako rozpustné v tuku (písmenem F), MLR je stanoven na základě syrového kravského mléka s obsahem tuku 4 % hmotnostní; u syrového mléka ostatních druhů se hodnota MLR upraví odpovídajícím způsobem podle obsahu tuku v syrovém mléce daného druhu.

(8)  Ve všech případech se hodnoty MLR vyjádří jako mg/kg vajec.

Pokud je reziduum v definici označeno jako rozpustné v tuku (písmenem F), MLR je stanoven na základě slepičích vajec s obsahem tuku 10 % hmotnostních; u vajec ostatních druhů se hodnota MLR upraví odpovídajícím způsobem podle obsahu tuku ve vejcích daného druhu, pokud obsah tuku přesahuje 10 % hmotnostních.

(9)  MLR se neuplatní, dokud nebudou jednotlivé produkty určeny a zaneseny do seznamu.“