16.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 282/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 944/2012

ze dne 15. října 2012,

kterým se provádí čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.

(2)

Vzhledem k závažnosti situace v Sýrii by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 měly být zařazeny další osoby. Určenými osobami by měli být zejména všichni ministři syrské vlády vzhledem k tomu, že společně nesou odpovědnost za násilné represe proti obyvatelstvu v Sýrii.

(3)

Omezující opatření by se měla nadále vztahovat na bývalé ministry syrské vlády, neboť je lze stále považovat za osoby spojené s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu. Údaje o těchto osobách by proto měly být pozměněny.

(4)

Ze seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, by dále měly být vyňaty dvě osoby a jeden subjekt.

(5)

V souladu s rozhodnutím Rady 2012/634/SZBP ze dne 15. října 2012, kterým se mění rozhodnutí 2011/782/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (2), by proto měla být příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 15. října 2012.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.

(2)  Viz strana 50 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

I.

Níže uvedené osoby a subjekty se doplňují na seznam osob a subjektů obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012.

A.   Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Dr. Qadri Jameel

 

Místopředseda vlády pro hospodářské věci, ministr vnitřního obchodu a ochrany spotřebitele. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

2.

Waleed Al Mo’allem

 

Místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr pro emigraci. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

3.

Generálmajor Fahd Jassem Al Freij

 

Ministr obrany a vojenský velitel. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

4.

Dr. Mohammad Abdul Sattar Al Sayed

 

Ministr náboženského odkazu. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

5.

Ing. Hala Mohammad Al Nasser

 

Ministr cestovního ruchu. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

6.

Ing. Bassam Hanna

 

Ministr pro vodní zdroje. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

7.

Ing. Subhi Ahmad Al Abdallah

 

Ministr zemědělství a agrární reformy. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

8.

Dr. Mohammad Yahiya Mo’alla

 

Ministr vysokoškolského vzdělávání. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

9.

Dr. Hazwan Al Wez

 

Ministr školství. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

10.

Dr. Mohamad Zafer Mohabak

 

Ministr hospodářství a zahraničního obchodu. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

11.

Dr. Mahmud Ibraheem Sa’iid

 

Ministr dopravy. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

12.

Dr. Safwan Al Assaf

 

Ministr bydlení a rozvoje měst. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

13.

Ing. Yasser Al Siba’ii

 

Ministr veřejných prací. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

14.

Ing. Sa’iid Ma’thi Hneidi

 

Ministr ropy a nerostných zdrojů. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

15.

Dr. Lubana Mushaweh

 

Ministr kultury. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

16.

Dr. Jassem Mohammad Zakaria

 

Ministr práce a sociálních věcí. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

17.

Omran Ahed Al Zu’bi

 

Ministr informací. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

18.

Dr. Adnan Abdo Al Sikhny

 

Ministr průmyslu. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

19.

Najm Hamad Al Ahmad

 

Ministr spravedlnosti. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

20.

Dr. Abdul Salam Al Nayef

 

Ministr zdravotnictví. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

21.

Dr. Ali Heidar

 

Státní ministr pro otázky národního usmíření. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

22.

Dr. Nazeera Farah Sarkees

 

Státní ministr pro otázky životního prostředí. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

23.

Mohammad Turki Al Sayed

 

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

24.

Najm-eddin Khreit

 

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

25.

Abdullah Khaleel Hussein

 

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

26.

Jamal Sha’ban Shaheen

 

Státní ministr. Jako ministr vlády je spoluzodpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

16.10.2012

27.

Suleiman Maarouf

(také znám jako Sulayman Mahmud Ma’ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf)

Pas: vlastní pas Spojeného království

Podnikatel s úzkým vztahem k rodině prezidenta Al-Assada (Bašára Asáda). Vlastní akcie televizní stanice Dounya TV, která je zařazena na seznamu. Blízký vztah s Muhammadem Nasifem Khayrbikem, který byl určen. Podporuje syrský režim.

16.10.2012

28.

Raza Othman

manželka Ramiho Makhloufa

Má úzké osobní a finanční vztahy s Ramim Makhloufem, bratrancem prezidenta Bashara Al-Assada (Bašára Asáda) a hlavním poskytovatelem finančních prostředků režimu, který byl určen. Vzhledem k těmto skutečnostem je spojená se syrským režimem a má z něj prospěch.

16.10.2012

B.   Subjekty

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Megatrade

Adresa:

Aleppo Street

P.O. Box 5966

Damascus, Syria

Fax: 963114471081

Působí jako zmocněnec Vědeckého vojenského výzkumného ústavu (SSRC), který je zařazen na seznam. Podílí se na obchodu se zbožím dvojího užití, který je na základě sankcí EU vůči syrské vládě zakázán.

16.10.2012

2.

Expert Partners

Adresa:

Rukn Addin

Saladin Street, Building 5

PO Box: 7006

Damascus, Syria

Působí jako zmocněnec Vědeckého vojenského výzkumného ústavu (SSRC), který je zařazen na seznam. Podílí se na obchodu se zbožím dvojího užití, který je na základě sankcí EU vůči syrské vládě zakázán.

16.10.2012

II.

Údaje o osobách a subjektech uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 se nahrazují níže uvedenými údaji.

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Dr. Wael Nader Al –Halqi

Narozen v roce 1964 v provincii Dará

Předseda vlády a bývalý ministr zdravotnictví. Jako předseda vlády je společně odpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

2.

Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar

(také znám jako Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Narozen v roce 1956 v Aleppu

Ministr vnitra. Jako člen vlády je společně odpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

1.12.2011

3.

Dr. Mohammad Al-Jleilati

Narozen v roce 1945 v Damašku

Ministr financí. Jako člen vlády je společně odpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

1.12.2011

4.

Imad Mohammad Deeb Khamis

(také znám jako Imad Mohammad Dib Khamees)

Narozen dne 1. srpna 1961 u Damašku

Ministr pro elektřinu. Jako člen vlády je společně odpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

5.

Omar Ibrahim Ghalawanji

Narozen v roce 1954 v Tartúsu

Místopředseda vlády pro služby, ministr pro místní správu. Jako člen vlády je společně odpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

6.

Joseph Suwaid

(také znám jako Joseph Jergi Sweid)

Narozen v roce 1958 v Damašku

Státní ministr. Jako člen vlády je společně odpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

7.

Eng Hussein Mahmoud Farzat

(také znám jako Hussein Mahmud Farzat)

Narozen v roce 1957 v Hamě

Státní ministr. Jako člen vlády je společně odpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

8.

Mansour Fadlallah Azzam

(také znám jako Mansur Fadl Allah Azzam)

Narozen v roce 1960 v provincii Sweida

Ministr pro presidentské záležitosti. Jako člen vlády je společně odpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

9.

Dr. Emad Abdul-Ghani Sabouni

(také znám jako Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Narozen v roce 1964 v Damašku

Ministr pro telekomunikace a technologie. Jako člen vlády je společně odpovědný za násilné represe režimu proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

10.

General Ali Habib Mahmoud

Narozen v roce 1939 v Tartúsu

Bývalý ministr obrany. Spojený se syrským režimem a syrskou armádou a jejich násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

1.8.2011

11.

Tayseer Qala Awwad

Narozen v roce 1943 v Damašku

Bývalý ministr spravedlnosti. Spojený se syrským režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.9.2011

12.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Narozen v roce 1966 v Tartúsu

Bývalý ministr informací. Spojený se syrským režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.9.2011

13.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Narozen v roce 1956 v Aleppu

Bývalý ministr hospodářství a obchodu. Spojený se syrským režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

1.12.2011

14.

Sufian Allaw

Narozen v roce 1944 v al-Bukamalu v provincii Deir ez-Zor

Bývalý ministr pro ropu a nerostné suroviny. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

15.

Dr. Adnan Slakho

Narozen v roce 1955 v Damašku

Bývalý ministr průmyslu. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

16.

Dr. Saleh Al-Rashed

Narozen v roce 1964 v provincii Allepo

Bývalý ministr školství. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

17.

Dr. Fayssal Abbas

Narozen v roce 1955 v provincii Hamá

Bývalý ministr dopravy. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

27.2.2012

18.

Ghiath Jeraatli

Narozen v roce 1950 v Salamíja

Bývalý státní ministr. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

19.

Yousef Suleiman Al- Ahmad

Narozen v roce 1956 v Hasace

Bývalý státní ministr. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

20.

Hassan al-Sari

Narozen v roce 1953 v Hamá

Bývalý státní ministr. Spojený s režimem a jeho násilnými represemi proti civilnímu obyvatelstvu.

23.3.2012

III.

Ze seznamu fyzických a právnických osob, subjektů nebo právnických osob obsaženého v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 se vyjímají níže uvedené osoby a subjekty.

1.

Salim Altoun

2.

Youssef Klizli

3.

Altoun Group