1.9.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 229/29


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005

( Úřední věstník Evropské unie L 211 ze dne 14. srpna 2009 )

Strana 49, článek 32, druhý pododstavec:

místo:

„Použije se ode dne 3. září 2009“,

má být:

„Použije se ode dne 3. března 2011“.