18.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 188/127


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 ze dne 28. května 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy

( Úřední věstník Evropské unie L 142 ze dne 6. června 2009 )

Obálka a strana 1:

místo:

má být: