21.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 349/1


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

( Úřední věstník Evropské unie L 353 ze dne 31. prosince 2008 )

1.

Strana 159, příloha III část 1 tabulka 1.1, standardní věta o nebezpečnosti H252, řádek týkající se RO jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Se autoîncălzește, în cantități mari pericol de aprindere.“,

má být:

„Se autoîncălzește în cantități mari; pericol de aprindere.“

2.

Strana 163, příloha III část 1 tabulka 1.1, standardní věta o nebezpečnosti H281, řádek týkající se ES jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Contiene un gas refrigerado; …“,

má být:

„Contiene gas refrigerado; …“.

3.

Strana 163, příloha III část 1 tabulka 1.1, standardní věta o nebezpečnosti H281, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.“,

má být:

„Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.“

4.

Strana 180, příloha III část 1 tabulka 1.2, standardní věta o nebezpečnosti H351, řádek týkající se EN jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routs of exposure cause the hazard>.“,

má být:

„Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.“

5.

Strana 180, příloha III část 1 tabulka 1.2, standardní věta o nebezpečnosti H360, řádek týkající se ES jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto …“,

má být:

„Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto …“.

6.

Strana 182, příloha III část 1 tabulka 1.2, standardní věta o nebezpečnosti H361, řádek týkající se ES jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto …“,

má být:

„Se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto …“.

7.

Strana 182, příloha III část 1 tabulka 1.2, standardní věta o nebezpečnosti H361, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen < konkrete Wirkung angebe, n sofern bekannt > …“,

má být:

„Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen < konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt > …“.

8.

Strana 183, příloha III část 1 tabulka 1.2, standardní věta o nebezpečnosti H370, řádek týkající se ES jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Provoca daños en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> …“,

má být:

„Perjudica a determinados órganos <indíquense los órganos afectados, si se conocen> …“.

9.

Strana 185, příloha III část 1 tabulka 1.2, standardní věta o nebezpečnosti H371, řádek týkající se ES jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Puede provocar daños en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> …“,

má být:

„Puede perjudicar a determinados órganos <indíquense los órganos afectados, si se conocen>…“.

10.

Strana 186, příloha III část 1 tabulka 1.2, standardní věta o nebezpečnosti H372, řádek týkající se ES jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Provoca daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese …“,

má být:

„Perjudica a determinados órganos <indíquense los órganos afectados, si se conocen> por exposición prolongada o repetida <indíquese …“.

11.

Strana 187, příloha III část 1 tabulka 1.2, standardní věta o nebezpečnosti H373, řádek týkající se ES jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Puede provocar daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese …“,

má být:

„Puede perjudicar a determinados órganos <indíquense los órganos afectados, si se conocen> por exposición prolongada o repetida <indíquese …“.

12.

Strana 190, příloha III část 1 tabulka 1.3, standardní věta o nebezpečnosti H412, řádek týkající se ET jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.“,

má být:

„Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.“

13.

Strana 192, příloha III část 2 tabulka 2.1, fyzikální vlastnost EUH 001, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„In trockenem Zustand explosionsgefährlich.“,

má být:

„In trockenem Zustand explosiv.“

14.

Strana 194, příloha III část 2 tabulka 2.1, fyzikální vlastnost EUH 018, řádek týkající se ES jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.“,

má být:

„Al usarlo, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.“

15.

Strana 201, příloha III část 3 tabulka, doplňující údaj EUH 201/201A, řádek týkající se ET jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Ettevaatust! Sisaldab pliid.“,

má být:

„Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Hoiatus! Sisaldab pliid.“

16.

Strana 205, příloha III část 3 tabulka, doplňující údaj EUH 206, řádek týkající se ET jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).“,

má být:

„Hoiatus! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).“

17.

Strana 206, příloha III část 3 tabulka, doplňující údaj EUH 207, řádek týkající se ET jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.“,

má být:

„Hoiatus! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.“

18.

Strana 230, příloha IV část 2 tabulka 1.2, pokyny pro bezpečné zacházení P201, řádek týkající se ES jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Pedir instrucciones especiales antes del uso.“,

má být:

„Solicitar instrucciones especiales antes del uso.“

19.

Strana 231, příloha IV část 2 tabulka 1.2, pokyny pro bezpečné zacházení P201, řádek týkající se FR jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Se procurer les instructions avant utilisation.“,

má být:

„Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.“

20.

Strana 234, příloha IV část 2 tabulka 1.2, pokyny pro bezpečné zacházení P, řádek týkající se SV jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Undvik att blanda med med brännbara ämnen…“,

má být:

„Undvik att blanda med brännbara ämnen…“

21.

Strana 235, příloha IV část 2 tabulka 1.2, pokyny pro bezpečné zacházení P222, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Kontakt mit Luft nicht zulassen.“,

má být:

„Keinen Kontakt mit Luft zulassen.“

22.

Strana 241, příloha IV část 2 tabulka 1.2, pokyny pro bezpečné zacházení P241, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/… verwenden.“,

má být:

„Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/… verwenden.“

23.

Strana 242, příloha IV část 2 tabulka 1.2, pokyny pro bezpečné zacházení P243, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.“,

má být:

„Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.“

24.

Strana 244, příloha IV část 2 tabulka 1.2, pokyny pro bezpečné zacházení P251, řádek týkající se ES jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.“,

má být:

„Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso.“

25.

Strana 248, příloha IV část 2 tabulka 1.2, pokyny pro bezpečné zacházení P270, řádek týkající se EL jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.“,

má být:

„Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.“

26.

Strana 248, příloha IV část 2 tabulka 1.2, pokyny pro bezpečné zacházení P270, řádek týkající se EN jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Do no eat, drink or smoke when using this product.“,

má být:

„Do not eat, drink or smoke when using this product.“

27.

Strana 252, příloha IV část 2 tabulka 1.2, pokyny pro bezpečné zacházení P282, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.“,

má být:

„Schutzhandschuhe mit Kälteisolierung/Gesichtsschild/Augenschutz tragen.“

28.

Strana 252, příloha IV část 2 tabulka 1.2, pokyny pro bezpečné zacházení P282, řádek týkající se NL jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.“,

má být:

„Gelaatsbescherming/oogbescherming/koude-isolerende handschoenen dragen.“

29.

Strana 260, příloha IV část 2 tabulka 1.3, pokyny pro bezpečné zacházení P306, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„BEI KONTAMINIERTER KLEIDUNG:“,

má být:

„BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG:“.

30.

Strana 270, příloha IV část 2 tabulka 1.3, pokyny pro bezpečné zacházení P333, řádek týkající se ET jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Nahaärrituse või _obe korral:“,

má být:

„Nahaärrituse või lööbe korral:“.

31.

Strana 276, příloha IV část 2 tabulka 1.3, pokyny pro bezpečné zacházení P342, řádek týkající se LT jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai:“,

má být:

„Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo simptomai:“.

32.

Strana 281, příloha IV část 2 tabulka 1.3, pokyny pro bezpečné zacházení P363, řádek týkající se ES jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.“,

má být:

„Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.“

33.

Strana 294, příloha IV část 2 tabulka 1.3, pokyny pro bezpečné zacházení P302 + P334, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„BEI KONTAKT MIT DER HAUT: …“,

má být:

„BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: …“.

34.

Strana 299, příloha IV část 2 tabulka 1.3, pokyny pro bezpečné zacházení P305 + P351 + P338, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.“,

má být:

„BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.“

35.

Strana 299, příloha IV část 2 tabulka 1.3, pokyny pro bezpečné zacházení P305 + P351 + P338, řádek týkající se FI jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„OS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.“,

má být:

„JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.“

36.

Strana 314, příloha IV část 2 tabulka 1.4, pokyny pro bezpečné zacházení P406, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„In korrosionsbeständigem/… Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.“,

má být:

„In korrosionsbeständigem/… Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren.“

37.

Strana 316, příloha IV část 2 tabulka 1.4, pokyny pro bezpečné zacházení P411, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Bei Temperaturen von nicht mehr als … °C/…aufbewahren.“,

má být:

„Bei Temperaturen nicht über … °C/…°F aufbewahren.“

38.

Strana 316, příloha IV část 2 tabulka 1.4, pokyny pro bezpečné zacházení P412, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.“,

má být:

„Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.“

39.

Strana 317, příloha IV část 2 tabulka 1.4, pokyny pro bezpečné zacházení P413, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Schüttgut in Mengen von mehr als … kg bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren“,

má být:

„Schüttgut in Mengen von mehr als … kg/… lbs bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren.“

40.

Strana 319, příloha IV část 2 tabulka 1.4, pokyny pro bezpečné zacházení P402 + P 404, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.“,

má být:

„An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.“

41.

Strana 320, příloha IV část 2 tabulka 1.4, pokyny pro bezpečné zacházení P403 + P233, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.“,

má být:

„An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.“

42.

Strana 321, příloha IV část 2 tabulka 1.4, pokyny pro bezpečné zacházení P403 + P235, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.“,

má být:

„An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten“.

43.

Strana 321, příloha IV část 2 tabulka 1.4, pokyny pro bezpečné zacházení P410 + P403, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.“,

má být:

„Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.“

44.

Strana 322, příloha IV část 2 tabulka 1.4, pokyny pro bezpečné zacházení P410 + P412, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.“,

má být:

„Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.“

45.

Strana 323, příloha IV část 2 tabulka 1.4, pokyny pro bezpečné zacházení P411 + P235, řádek týkající se DE jazykové verze, třetí sloupec:

místo:

„Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren.“,

má být:

„Bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren. Kühl halten.“.