7.11.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/62


Oprava nařízení Komise (ES) č. 1222/2007 ze dne 18. října 2007, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

( Úřední věstník Evropské unie L 275 ze dne 19. října 2007 )

Strana 31, tabulka přílohy, třetí sloupec „Reprezentativní cena“, kód KN 0207 14 10:

místo:

„214,1“,

má být:

„241,1“.