18.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 332/106


Oprava nařízení Rady (ES) č. 41/2007 ze dne 21. prosince 2006, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu

( Úřední věstník Evropské unie L 15 ze dne 20. ledna 2007 )

Strana 18, kapitola VIII, název:

místo:

„… PLAVIDLY TŘETÍCH ZEMÍ V OBLASTI UPRAVENÉ PŘEDPISY NEAFC“,

má být:

„… PLAVIDLY TŘETÍCH ZEMÍ V OBLASTI ÚMLUVY NEAFC“.

Strana 18, článek 49:

místo:

„… v oblasti upravené předpisy NEAFC …“,

má být:

„… v oblasti úmluvy NEAFC …“.

Strana 19, čl. 52 odst. 3 a čl. 54 odst. 2:

místo:

„… v oblasti upravené předpisy NEAFC …“,

má být:

„… v oblasti úmluvy NEAFC …“.

Strana 26, článek 75, tabulka, nadpis pravého sloupce:

místo:

„Celkové úlovky (v Mt)“,

má být:

„Celkové úlovky (v tunách)“.

Strana 48, příloha IA, Druh: Pakambaly rodu Lepidorhombus v oblasti VIIIc, IX a X:

místo:

„Oblast: VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 31.1.1 …“,

má být:

„Oblast: VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1 …“.

Strana 51, příloha IA, Druh: Ďasovití (Lophiidae) v oblasti VIIIc, IX a X:

místo:

„Oblast: VIIIc, IX and X; vody ES oblasti CECAF 31.1.1 …“,

má být:

„Oblast: VIIIc, IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1 …“.

Strana 57, příloha IA, Druh: Treska bezvousá (Merlangius merlangus) v oblasti IX a X:

místo:

„Oblast: IX a X; vody ES oblasti CECAF 31.1.1 …“,

má být:

„Oblast: IX a X; vody ES oblasti CECAF 34.1.1 …“.

Strana 85, příloha IA, Druh: Šproto obecný (Sprattus sprattus) v oblasti VIId a VIIe:

místo:

„ES

6 144

TAC

6 144“,

má být:

„ES

6 145

TAC

6 145“.

Strana 98, příloha IB, Druh: Treska tmavá (Pollachius virens) ve vodách Faerských ostrovů oblasti Vb:

místo:

„Francie

1 630“,

má být:

„Francie

1 632“.

Strana 103, příloha IB, Druh: Okouníci rodu Sebastes ve vodách Faerských ostrovů oblasti Vb:

místo:

„Německo

2 083“,

má být:

„Německo

2 084“.

Strana 121, příloha IIA, bod 8.1 písm. b):

místo:

„… více než 70 % humra obecného“,

má být:

„… více než 70 % humra severského“.

Strana 125, příloha IIA, bod 13, tabulka I, sloupec „Označení“, poslední položka na této stránce:

místo:

„Vlečné sítě nebo dánské nevody o velikosti ok > 120 mm …“,

má být:

„Vlečné sítě nebo dánské nevody o velikosti ok ≥ 120 mm …“.

Strana 126, příloha IIA, bod 13, tabulka, poslední položka na této stránce:

místo:

„c) iii)–8.1 písm. f) Sítě pro chytání ryb za žábry …“,

má být:

„c) iv)–8.1 písm. f) Sítě pro chytání ryb za žábry …“.

Strana 156, příloha IIIA, bod 8.2 písm. b) podbod ii):

místo:

„ii)

jsou konstruovány v souladu s technickými informacemi v příloze.“,

má být:

„ii)

jsou konstruovány v souladu s technickými informacemi v příloze nařízení Rady (ES) č. 254/2002 ze dne 12. února 2002 o opatřeních platných v roce 2002 pro obnovu populace tresky obecné v Irském moři (oblasti VIIa).“.

Strana 157, příloha IIIA, bod 9.8 písm. b):

místo:

„b)

označení na bóji nebo údaje ze systému sledování plavidel uvádějí, že vlastník byl od daného zařízení ve vzdálenosti kratší než 100 námořních mil po více než 120 hodin;“,

má být:

„b)

označení na bóji nebo údaje ze systému sledování plavidel uvádějí, že vlastník nebyl od daného zařízení ve vzdálenosti kratší než 100 námořních mil po více než 120 hodin;“.