22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/109


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2007/871/SZBP

ze dne 20. prosince 2007,

kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu a kterým se zrušuje společný postoj 2007/448/SZBP

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na články 15 a 34 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 27. prosince 2001 přijala Rada společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (1).

(2)

Dne 28. června 2007 přijala Rada společný postoj 2007/448/SZBP, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP (2).

(3)

V souladu s čl. 1 odst. 6 společného postoje 2001/931/SZBP provedla Rada úplný přezkum seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje společný postoj 2007/448/SZBP.

(4)

Na základě tohoto přezkumu dospěla Rada k závěru, že osoby, skupiny a subjekty uvedené v příloze tohoto společného postoje byly zapojeny do teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje Rady 2001/931/SZBP, že příslušné orgány ve vztahu k nim přijaly rozhodnutí ve smyslu čl. 1 odst. 4 uvedeného společného postoje a že by i nadále měly být předmětem zvláštních omezujících opatřeních stanovených v uvedeném společném postoji.

(5)

Seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje společný postoj 2001/931/SZBP, by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahuje společný postoj 2001/931/SZBP, je obsažen v příloze tohoto společného postoje.

Článek 2

Společný postoj 2007/448/SZBP se zrušuje.

Článek 3

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 4

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Radu

předseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93.

(2)  Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 69.


PŘÍLOHA

Seznam osob, skupin a subjektů uvedených v článku 1 (1)

1.   OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (také znám jako Naami Hamza; Mihoubi Faycal; Fellah Ahmed; Dafri Rèmi Lahdi), narozen dne 1. 2. 1966 v Alžíru (Alžírsko) člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

2.

ABOUD, Maisi (také znám jako „švýcarský Abderrahmán“), narozen dne 17.10.1964 v Alžíru (Alžírsko) člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

3.

AKHNIKH, Ismail (také znám jako SUHAIB; SOHAIB), narozen dne 22.10.1982 v Amsterdamu (Nizozemsko), (nizozemský) pas č. NB0322935 člen skupiny „Hofstadgroep“

4.

*ALBERDI URANGA, Itziar, narozena dne 7.10.1963 v Durangu, Biskajsko (Španělsko), průkaz totožnosti č. 78.865.693 - aktivistka „ETA“

5.

*ALBISU IRIARTE, Miguel, narozen dne 7.6.1961 v San Sebastiánu, Guipúzcoa (Španělsko), průkaz totožnosti č. 15.954.596 - aktivista „ETA“; člen „Gestoras Pro-amnistía“

6.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (také znám jako ABU OMRAN; AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), narozen dne 26.6.1967 v Qatif-Bab al Shamal v Saúdské Arábii; státní příslušník Saudské Arábie

7.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, narozen v Al Ihsa v Saúdské Arábii; státní příslušník Saudské Arábie

8.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, narozen dne 16.10.1966 v Tarutu v Saúdské Arábii; státní příslušník Saudské Arábie

9.

AOURAGHE, Zine Labidine (také znám jako Halifi Laarbi MOHAMED; Abed; Abid; Abu ISMAIL), narozen dne 18.7.1978 v Nadoru (Maroko), (španělský) pas č. ESPP278036 – člen skupiny „Hofstadgroep“

10.

*APAOLAZA SANCHO, Iván, narozen dne 10.11.1971 v Beasainu, Guipúzcoa (Španělsko), průkaz totožnosti č. 44.129.178 – aktivista „ETA“; člen „K. Madrid“

11.

ARIOUA, Azzedine, narozen dne 20.11.1960 v Costantine (Alžírsko) – člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

12.

ARIOUA, Kamel (také znám jako Lamine Kamel), narozen dne 18.8.1969 v Costantine (Alžírsko) – člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

13.

ASLI, Mohamed (také znám jako Dahmane Mohamed), narozen dne 13.5.1975 v Ain Taya (Alžírsko) – člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

14.

ASLI, Rabah, narozen dne 13.5.1975 v Ain Taya (Alžírsko) – člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

15.

*ARZALLUS TAPIA, Eusebio, narozen dne 8.11.1957 v Regilu, Guipúzcoa (Španělsko), průkaz totožnosti č. 15.927.207 – aktivista „ETA“

16.

ATWA, Ali (také znám jako BOUSLIM, Ammar Mansour; SALIM, Hassan Rostom), Libanon, narozen v roce 1960 v Libanonu; státní příslušník Libanonu

17.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (také znám jako Mohammed Fahmi BOURABA; Mohammed Fahmi BURADA; Abu MOSAB), narozen dne 6.12.1981 v Husajmě (Al Hoceima) (Maroko) – člen skupiny „Hofstadgroep“

18.

BOUYERI, Mohammed (také znám jako Abu ZUBAIR; SOBIAR; Abu ZOUBAIR), narozen dne 8.3.1978 v Amsterdamu (Nizozemsko) – člen skupiny „Hofstadgroep“

19.

DARIB, Noureddine (také znám jako Carreto; Zitoun Mourad), narozen dne 1.2.1972 v Alžírsku – člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

20.

DJABALI, Abderrahmane (také znám jako Touil), narozen dne 1.6.1970 v Alžírsku – člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

21.

*ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (aktivista ETA), narozen dne 20.12.1977 v Basauri, Biskajsko (Španělsko), průkaz totožnosti č. 45.625.646

22.

*ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso, narozen dne 10.1.1958 v Plencii, Biskajsko (Španělsko), průkaz totožnosti č. 16.027.051 – aktivista „ETA“

23.

EL FATMI, Nouredine (také znám jako Nouriddin EL FATMI; Nouriddine EL FATMI; Noureddine EL FATMI; Abu AL KA'E KA'E; Abu QAE QAE; FOUAD; FZAD; Nabil EL FATMI; Ben MOHAMMED; Ben Mohand BEN LARBI; Ben Driss Muhand IBN LARBI; Abu TAHAR; EGGIE), narozen dne 15.8.1982 v Midaru (Maroko), (marocký) pas č. N829139 – člen skupiny „Hofstadgroep“

24.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (také znám jako AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), narozen dne 10.7.1965 nebo 11.7.1965 v El Dibabiye v Saúdské Arábii; státní příslušník Saudské Arábie

25.

EL MORABIT, Mohamed, narozen dne 24.1.1981 v Husajmě (Al Hoceima) (Maroko), (marocký) pas č. K789742 – člen skupiny „Hofstadgroep“

26.

ETTOUMI, Youssef (také znám jako Youssef TOUMI), narozen dne 20.10.1977 v Amsterdamu (Nizozemsko), (nizozemský) průkaz totožnosti č. LNB4576246 – člen skupiny „Hofstadgroep“

27.

FAHAS, Sofiane Yacine, narozen dne 10.9.1971 v Alžíru (Alžírsko) – člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

28.

*GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko, narozen dne 29.4.1967 v Guernice, Biskajsko (Španělsko), průkaz totožnosti č. 44.556.097 – aktivista „ETA“

29.

HAMDI, Ahmed (také znám jako Abu IBRAHIM), narozen dne 5.9.1978 v Beni Said (Maroko), (marocký) pas č. K728658 – člen skupiny „Hofstadgroep“

30.

*IPARRAGUIRRE GUENECHEA, María Soledad, narozena dne 25.4.1961 v Escoriaze (Navarra), průkaz totožnosti č. 16.255.819 – aktivistka „ETA“

31.

*IZTUETA BARANDICA, Enrique, narozen dne 30.7.1955 v Santurce, Biskajsko (Španělsko), průkaz totožnosti č. 14.929.950 – aktivista „ETA“

32.

IZZ-AL-DIN, Hasan (také znám jako GARBAYA, AHMED; SA-ID; SALWWAN, Samir), Libanon, narozen v roce 1963 v Libanonu, státní příslušník Libanonu

33.

LASSASSI, Saber (také znám jako Mimiche), narozen dne 30.11.1970 v Constantine (Alžírsko) – člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

34.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (také znám jako ALI, Salem; BIN KHALID, Fahd bin Adballah; HENIN, Ashraf Refaat Nabith; WADOOD, Khalid Adbul), narozen dne 14.4.1965 nebo 1.3.1964 v Pákistánu; cestovní pas č. 488555

35.

MOKTARI, Fateh (také znám jako Ferdi Omar), narozen dne 26.12.1974 v Hussein Dey (Alžírsko) – člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

36.

*MORCILLO TORRES, Gracia, narozena dne 15.3.1967 v San Sebastiánu, Guipúzcoa (Španělsko), průkaz totožnosti č. 72.439.052 – aktivistka „ETA“; členka „Kas/Ekin“

37.

MUGHNIYAH, Imad Fa‘iz (také znám jako MUGHNIYAH, Imad Fayiz), vyšší důstojník zpravodajských služeb hnutí HIZBALLÁH, narozen dne 7.12.1962 v Tayr Dibbě v Libanonu, cestovní pas č. 432298 (Libanon)

38.

*NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús, narozen dne 23.2.1961 v Pamploně, Navarra (Španělsko), průkaz totožnosti č. 15.841.101 – aktivista „ETA“

39.

NOUARA, Farid, narozen dne 25.11.1973 v Alžíru (Alžírsko) – člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

40.

*ORBE SEVILLANO, Zigor, narozen dne 22.9.1975 v Basauri, Biskajsko (Španělsko), průkaz totožnosti č. 45.622.851- aktivista „ETA“; člen „Jarrai/Haika/Segi“

41.

*PALACIOS ALDAY, Gorka, narozen dne 17.10.1974 v Baracaldu, Biskajsko (Španělsko), průkaz totožnosti č. 30.654.356 – aktivista „ETA“; člen „K. Madrid“

42.

*PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki, narozen dne 18.9.1964 v San Sebastiánu, Guipúzcoa (Španělsko), průkaz totožnosti č. 15.976.521 – aktivista „ETA“; člen „Jarrai/Haika/Segi“

43.

*QUINTANA ZORROZUA, Asier, narozen dne 27.2.1968 v Bilbau, Biskajsko (Španělsko), průkaz totožnosti č. 30.609.430 – aktivista „ETA“; člen „K. Madrid“

44.

RESSOUS, Hoari (také znám jako Hallasa Farid), narozen dne 11.9.1968 v Alžíru (Alžírsko) – člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

45.

*RUBENACH ROIG, Juan Luis, narozen dne 18.9.1963 v Bilbau, Biskajsko (Španělsko), průkaz totožnosti č. 18.197.545 – aktivista „ETA“; člen „K. Madrid“

46.

SEDKAOUI, Noureddine (také znám jako Nounou), narozen dne 23.6.1963 v Alžíru (Alžírsko) – člen „al-Takfir“a „al-Hidžra“

47.

SELMANI, Abdelghani (také znám jako Gano), narozen dne 14.6.1974 v Alžíru (Alžírsko) – člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

48.

SENOUCI, Sofiane, narozen dne 15.4.1971 v Hussein Dey (Alžírsko) – člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

49.

SISON, José Maria (také znám jako Armando Liwanag; Joma), narozen dne 8.2.1939 v Cabugau (Filipíny) – vůdce „Komunistické strany Filipín“ včteně „NPA“

50.

TINGUALI, Mohammed (také znám jako Mouh di Kouba), narozen dne 21.4.1964 v Blidě (Alžírsko) – člen „al-Takfir“ a „al-Hidžra“

51.

*URANGA ARTOLA, Kemen, narozen dne 25.5.1969 v Ondarroi, Biskajsko (Španělsko), průkaz totožnosti č. 30.627.290 – aktivista „ETA“; člen „Herri Batasuna/E.H./Batasuna“

52.

*VALLEJO FRANCO, Iñigo, narozen dne 21.5.1976 v Bilbau, Biskajsko (Španělsko), průkaz totožnosti č. 29.036.694 – aktivista „ETA“

53.

*VILA MICHELENA, Fermín, narozen dne 12.3.1970 v Irúnu, Guipúzcoa (Španělsko), průkaz totožnosti č. 15.254.214 – aktivista „ETA“; člen „Kas/Eskin“

54.

WALTERS, Jason Theodore James (také znám jako Abdullah; David), narozen dne 6.3.1985 v Amersfoortu (Nizozemsko), (nizozemský) pas č. NE8146378 – člen skupiny „Hofstadgroep“

2.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

„Abú Nidal Organisation“ – „ANO“ (také známa jako „Revoluční rada Fatáhu“, „Arabské revoluční brigády“, „Černé září“ a „Revoluční organizace socialistických muslimů“)

2.

„Brigáda mučedníků al-Aksá“

3.

„Al-Aksá e.V.“

4.

„Al-Takfir“ a „al-Hidžra“

5.

*„Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare“

6.

* „Nuclei Armati per il Comunismo“ („Ozbrojené jednotky pro komunismus“)

7.

„Óm Šinrikjó/Aum Shinrikyo“ (také známa jako „AUM“, „Aum nejvyšší pravda“, „Aleph“)

8.

„Babbar Khalsa“

9.

* „Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle“ – „CCCCC“ („Buňka proti kapitálu, vězení, vězeňským dozorcům a vězeňským celám“)

10.

„Komunistická strana Filipín“ včetně „New Peoples Army“ – „NPA“ (Nové lidové armády), Filipíny, spojené se Sisonem José Mariou (také znám jako Armando Liwanag; Joma, vůdce „Komunistické strany Filipín“ včetně „NPA“)

11.

* „Continuity Irish Republican Army“ – „CIRA“ („Pokračující Irská republikánská armáda“)

12.

* „EPANASTATIKOS AGONAS“ – („Revoluční boj“)

13.

* „Euskadi Ta Askatasuna“/„Tierra Vasca y Libertad“ – „ETA“ (Baskicko a jeho svoboda); tyto organizace jsou součástí teroristické skupiny ETA: „Kas“, „Xaki“, „Ekin“, „Jarrai-Haika-Segi“, „Gestoras pro-amnistía“, „Askatasuna“, „Batasuna“ (také známa jako „Herri Batasuna“; „Euskal Herritarrok“)

14.

„Gama'a al-Islamiyya“ (také známa jako „Al-Gama'a al-Islamiyya“) („Islámská skupina“ – „IG“)

15.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ -„IBDA-C“ („Fronta islámských bojovníků Velkého východu“)

16.

* „Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre“ – „G.R.A.P.O.“ („Antifašistické skupiny odporu prvního října“)

17.

„Hamás“ (včetně „Hamás-Izz al-Din al-Qassem“)

18.

„Hizb al-Mudžáhidín“ – „HM“)

19.

„Hofstadgroep“

20.

„Nadace Svaté země pro obnovu a rozvoj“

21.

„International Sikh Youth Federation“) – „ISYF“ ( „Mezinárodní federace sikhské mládeže“)

22.

* „Solidarietà Internazionale“ („Mezinárodní solidarita“)

23.

„Kahane Chai“ ( také známa jako „Kach“)

24.

„Khalisan Zindabad Force“ – „KZF“

25.

„Kurdská strana pracujících“ – „PKK“ (také známa jako „KADEK“; „KONGRA-GEL“)

26.

„Tygři osvobození tamilského Ílamu“ – „LTTE“

27.

* „Loyalist Volunteer Force“- „LVF“ (Loajalistický dobrovolnický sbor)

28.

„Mujahedin-e Khalq Organisation“ – „MEK“ nebo „MKO“, kromě „National Council of Resistance of Iran“ – „NCRI“ („Národní rady odporu Íránu“) (také známa jako „The National Liberation Army of Iran“ – „NLA“ („Národně osvobozenecká armáda Íránu“) (militantní křídlo „MEK“),a dále jako „People's Mujahidin of Iran“ – „PMOI“ („Mudžáhidové íránského lidu“) nebo jako „Muslim Iranian Student's Society“ („Muslimská společnost íránských studentů“)

29.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Národně osvobozenecká armáda“)

30.

* „Orange Volunteers“ -„OV“ („Oranžští dobrovolníci“)

31.

„Palestine Liberation Front“ – „PLF“ („Palestinská fronta osvobození“)

32.

„Palestinský islámský džihád“ – „PIJ“

33.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ – „PFLP“ („Lidová fronta za osvobození Palestiny“)

34.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ („Vrchní velitelství Lidové fronty za osvobození Palestiny“) (také známo jako „PFLP-General Command“ – „PFLP-GC“)

35.

* „Real IRA“ („Skutečná IRA“)

36.

*„Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente“ („Rudé brigády pro budování bojové komunistické strany“)

37.

* „Red Hand Defenders“ – „RHD“ („Obránci rudé ruky“)

38.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia“ – „FARC“ („Revoluční ozbrojené síly Kolumbie“)

39.

* „Epanastatiki Pirines“ („Revoluční buňky“)

40.

* „Dekati Evdomi Noemvri“ („Revoluční organizace 17. listopadu“)

41.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ („Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana“) (také známa jako „Devrimci Sol“ („Revoluční levice“), „Dev Sol“)

42.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ („Světlá stezka“)

43.

„Stichting Al Aqsa“ (Nadace al-Aksá) (také známa jako „Stichting Al-Aqsa Nederland“; „Al Aqsa Nederland“)

44.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“– „TAK“ (také známa jako „Kurdistan Freedom Falcons“ („Sokoli za osvobození Kurdistánu“) nebo jako „Kurdistan Freedom Hawks“ („Jestřábi za osvobození Kurdistánu“)

45.

* „Brigata XX Luglio“ („Brigáda 20. července“)

46.

* „Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters“ – „UDA/UFF“ („Ulsterské obranné sdružení/Ulsterští bojovníci za svobodu“)

47.

„Autodefensas Unidas de Colombia“ – „AUC“ („Spojené síly/skupiny pro sebeobranu Kolumbie“)

48.

* „Federazione Anarchica Informale“ – „F.A.I“ („Neformální anarchistická federace“)


(1)  Na osoby, skupiny a subjekty označené hvězdičkou se vztahuje pouze článek 4 společného postoje 2001/931/SZBP.