21.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/10


OZNÁMENÍ O VSTUPU SMLOUVY O PŘISTOUPENÍ V PLATNOST

S výhradou postupu ratifikace vstoupí smlouva o přistoupení v platnost dnem 1. ledna 2007, pokud Rada podle čl. 4 odst. 2 této smlouvy nerozhodne o odložení dne přistoupení Bulharska nebo Rumunska na 1. ledna 2008.“