11.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/57


Oprava nařízení Komise (ES) č. 2185/2004 ze dne 17. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 otevírá celní kvóta použitelná na dovoz některého zboží pocházejícího z Norska vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

( Úřední věstník Evropské unie L 373 ze dne 21. prosince 2004 )

Strana 13:

místo:

„Místo:

Oslo

2004

Rok

10

Měsíc

25

Den“,

má být:

„Místo:

Oslo

2005

Rok

10

Měsíc

25

Den“.