31996R1107Úřední věstník L 148 , 21/06/1996 S. 0001 - 0010


Nařízení Komise (ES) č. 1107/96

ze dne 12. června 1996

o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že podle článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92 sdělily členské státy do šesti měsíců od vstupu výše uvedeného nařízení v platnost Komisi právně chráněné názvy nebo názvy, které se vžily, které si přejí zapsat;

vzhledem k tomu, že po prozkoumání těchto názvů v souladu s nařízením (EHS) č. 2081/92 bylo u některých z těchto názvů shledáno, že jsou v souladu s ustanoveními výše uvedeného nařízení a že jsou způsobilé pro zápis a ochranu na úrovni Společenství jakožto zeměpisná označení nebo označení původu;

vzhledem k tomu, že názvy, které zdruhověly, se nezapisují;

vzhledem k tomu, že článek 7 nařízení (EHS) č. 2081/92 se nevztahuje na postup stanovený v článku 17;

vzhledem k tomu, že podle čl. 14 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92 se označení původu nebo zeměpisné označení nezapíše, pokud s ohledem na dobrou pověst a proslulost ochranné známky a doby, po kterou byla užívána, by zápis mohl vést ke klamání spotřebitele, pokud jde o pravou totožnost produktu;

vzhledem k tomu, že pokud je označení původu nebo zeměpisnému označení, které již byly zapsány jako ochranná známka, poskytnuta ochrana z podnětu jediného producenta v souladu s kritérii stanovenými v článku 1 nařízení Komise (EHS) č. 2037/93 [2], nesmí tento producent bránit jiným producentům ve vymezené oblasti, kteří vyrábějí v souladu se zapsanou specifikací v tom, aby používali chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení;

vzhledem k tomu, že pokud by ochranná známka a zapsané označení původu nebo zeměpisné označení mohly splývat, lze nadále užívat příslušnou ochrannou známku odpovídající jedné ze situací uvedených v článku 13 nařízení (EHS) č. 2081/92 pouze tehdy, pokud tato ochranná známka splňuje podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 výše uvedeného nařízení;

vzhledem k tomu, že určité členské státy oznámily, že není požadována ochrana pro některé části označení, a tato skutečnost by měla být vzata v úvahu;

vzhledem k tomu, že zápis chráněných označení původu nebo zeměpisných označení nemá za následek výjimku z povinnosti vyhovět platným právním předpisům týkajícím se zemědělských produktů a potravin;

vzhledem k tomu, že výbor zřízený článkem 15 nařízení (EHS) č. 2081/92 nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou; že pro neexistenci stanoviska a v souladu s výše uvedeným článkem předložila Komise Radě návrh, aby rozhodla kvalifikovanou většinou ve lhůtě tří měsíců; že Rada během této lhůty nerozhodla, měla by navržená opatření přijmout Komise,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Názvy uvedené v příloze se podle článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92 zapisují jakožto chráněná zeměpisná označení (CHZO) nebo chráněná označení původu (CHOP).

Názvy, které nejsou uvedeny v příloze, které byly zaslány podle článku 17, jsou nadále chráněny na vnitrostátní úrovni, dokud se v jejich případě nepřijme rozhodnutí.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 1996.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 185, 28.7.1993, s. 5.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

A. PRODUKTY URČENÉ PRO LIDSKOU SPOTŘEBU UVEDENÉ V PŘÍLOZE II SMLOUVY

Čerstvé maso (a droby)

ŠPANĚLSKO

- Carne de Ávila (CHZO)

- Carne de Morucha de Salamanca (CHZO)

- Pollo y Capón del Prat (CHZO)

- Ternasco de Aragón (CHZO)

FRANCIE

- Agneau du Quercy (CHZO)

- Bœuf de Chalosse (CHZO)

- Veau de l’Aveyron et du Ségala (CHZO)

- Dinde de Bresse (CHOP)

- Volailles de Bresse (CHOP)

- Volailles de Houdan (CHZO)

- Agneau de l’Aveyron (CHZO)

- Agneau du Bourbonnais (CHZO)

- Bœuf charolais du Bourbonnais (CHZO)

- Bœuf du Maine (CHZO)

- Veau du Limousin (CHZO)

- Volailles de l’Ain (CHZO)

- Volailles du Gers (CHZO)

- Volailles du Maine (CHZO)

- Volailles de Loué (CHZO)

- Volailles de l’Orléanais (CHZO)

- Volailles de Bourgogne (CHZO)

- Volailles du plateau de Langres (CHZO)

- Volailles du Charolais (CHZO)

- Volailles de Normandie (CHZO)

- Volailles de Bretagne (CHZO)

- Volailles de Challans (CHZO)

- Volailles de Vendée (CHZO)

- Volailles d’Alsace (CHZO)

- Volailles du Forez (CHZO)

- Volailles du Béarn (CHZO)

- Volailles de Cholet (CHZO)

- Volailles des Landes (CHZO)

- Volailles de Licques (CHZO)

- Volailles d’Auvergne (CHZO)

- Volailles du Velay (CHZO)

- Volailles du Val de Sèvres (CHZO)

- Volailles d’Ancenis (CHZO)

- Volailles de Janzé (CHZO)

- Volailles du Gatinais (CHZO)

- Volailles du Berry (CHZO)

- Volailles de la Champagne (CHZO)

- Volailles du Languedoc (CHZO)

- Volailles du Lauragais (CHZO)

- Volailles de Gascogne (CHZO)

- Volailles de la Drôme (CHZO)

LUCEMBURSKO

- Viande de porc, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg (CHZO)

PORTUGALSKO

- Borrego de Montemor-o-Novo (CHZO)

- Borrego de Serra da Estrela (CHOP)

- Cabrito das Terras Altas do Minho (CHZO)

- Cabrito da Gralheira (CHZO)

- Cabrito da Beira (CHZO)

- Vitela de Lafões (CHZO)

- Borrego da Beira (CHZO)

- Cabrito do Barroso (CHZO)

- Borrego Terrincho (CHOP)

- Carne Alentejana (CHOP)

- Carne Arouquesa (CHOP)

- Carne Marinhoa (CHOP)

- Carne Mertolenga (CHOP)

- Cordeiro Bragançano (CHOP)

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

- Orkney beef (CHOP)

- Orkney lamb (CHOP)

- Scottish beef (CHZO)

- Scottish lamb (CHZO)

- Shetland lamb (CHOP)

Masné výrobky

BELGIE

- Jambon d’Ardenne (CHZO)

ŠPANĚLSKO

- Cecina de León (CHZO)

- Dehesa de Extremadura (CHOP)

- Guijuelo (CHOP)

- Jamón de Teruel (CHOP)

- Sobrasada de Mallorca (CHZO)

ITÁLIE

- Prosciutto di Parma (CHOP)

- Prosciutto di S. Daniele (CHOP)

- Prosciutto di Modena (CHOP)

- Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (CHOP)

- Salame di Varzi (CHOP)

- Salame Brianza (CHOP)

- Speck dellAlto Adige (CHZO)

LUCEMBURSKO

- Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg (CHZO)

PORTUGALSKO

- Presunto do Barroso (CHZO)

Sýry

DÁNSKO

- Danablu (CHZO)

- Esrom (CHZO)

ŘECKO

- Ανεβατό (Anevato) (CHOP)

- Γαλοτύρι (Galotyri) (CHOP)

- Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon) (CHOP) [1]

- Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis) (CHOP) [2]

- Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou) (CHOP) [3]

- Καλαθάκι Λήμνου (Kalathaki Limnou) (CHOP)

- Κασέρι (Kasseri) (CHOP)

- Κατίκι Λομοκού (Katiki Domokou) (CHOP)

- Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera) (CHOP)

- Κοπανιοστή (Kopanisti) (CHOP)

- Λαδοτύρι Μυτιλήνης (Ladotyri Mytilinis) (CHOP)

- Μανούρι (Manouri) (CHOP)

- Μετσοβόνε (Metsovone) (CHOP)

- Μπάτζος (Batzos) (CHOP)

- Ξυνομυζήθρα (Xynomyzithra Kritis) (CHOP)

- Πηχτόγαλο (Pichtogalo Chanion) (CHOP)

- Σαν Μιχάλη (San Michali) (CHOP)

- Σφέλα (Sfela) (CHOP)

- Φέτα (Feta) (CHOP)

- Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού (Formaella Arachovas Parnassou) (CHOP)

ŠPANĚLSKO

- Cabrales (CHOP)

- Idiazábal (CHOP)

- Mahón (CHOP)

- Picón Bejes-Tresviso (CHOP)

- Queso de Cantabria (CHOP)

- Queso de La Serena (CHOP)

- Queso Manchego (CHOP)

- Queso Tetilla (CHOP)

- Queso Zamorano (CHOP)

- Quesucos de Liébana (CHOP)

- Roncal (CHOP)

FRANCIE

- Beaufort (CHOP)

- Bleu des Causses (CHOP)

- Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (CHOP)

- Brocciu Corse ou brocciu (CHOP)

- Chabichou du Poitou (CHOP) [4]

- Crottin de Chavignol ou chavignol (CHOP) [5]

- Époisses de Bourgogne (CHOP)

- Laguiole (CHOP)

- Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées (CHOP) [6]

- Pouligny Saint Pierre (CHOP)

- Picodon de l’Ardèche ou picodon de la Drôme (CHOP) [7]

- Salers (CHOP)

- Selles-sur-Cher (CHOP)

- Sainte Maure de Touraine (CHOP) [8]

- Tomme de Savoie (CHZO) [9]

- Langres (CHOP)

- Neufchâtel (CHOP)

- Abondance (CHOP)

- Camembert de Normandie (CHOP) [10]

- Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (CHOP)

- Chaource (CHOP)

- Comté (CHOP)

- Emmental de Savoie (CHZO) [11]

- Emmental français est-central (CHZO) [12]

- Livarot (CHOP)

- Maroilles ou marolles (CHOP)

- Munster ou munster-géromé (CHOP)

- Pont-l’Évêque (CHOP)

- Reblochon ou reblochon de Savoie (CHOP)

- Roquefort (CHOP)

- Saint-Nectaire (CHOP)

- Tomme des Pyrénées (CHZO) [13]

- Bleu d’Auvergne (CHOP)

- Brie de Meaux (CHOP) [14]

- Brie de Melun (CHOP) [15]

- Mont d’or ou vacherin du Haut-Doubs (CHOP)

ITÁLIE

- Canestrato Pugliese (CHOP) [16]

- Fontina (CHOP)

- Gorgonzola (CHOP)

- Grana Padano (CHOP)

- Parmigiano Reggiano (CHOP)

- Pecorino Siciliano (CHOP) [17]

- Provolone Valpadana (CHOP) [18]

- Caciotta d’Urbino (CHOP) [19]

- Pecorino Romano (CHOP) [20]

- Quartirolo Lombardo (CHOP)

- Taleggio (CHOP)

- Asiago (CHOP)

- Formai de Mut Dellalta Valle Brembana (CHOP) [21]

- Montasio (CHOP)

- Mozzarella di Bufala Campana (CHOP) [22]

- Murazzano (CHOP)

NIZOZEMSKO

- Noord-Hollandse Edammer (CHOP) [23] [24]

- Noord-Hollandse Gouda (CHOP) [25] [26]

PORTUGALSKO

- Queijo de Nisa (CHOP)

- Queijo de Azeitão (CHOP)

- Queijo de Évora (CHOP)

- Queijo de São Jorge (CHOP)

- Queijo Rabaçal (CHOP)

- Queijo Serpa (CHOP)

- Queijo Serra da Estrela (CHOP)

- Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (CHOP)

- Queijo Terrincho (CHOP)

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

- White Stilton cheese (CHOP)/Blue Stilton cheese (CHOP)

- West Country farmhouse Cheddar cheese (CHOP) [27] [28]

- Beacon Fell traditional Lancashire cheese (CHOP) [29]

- Swaledale cheese (CHOP)/Swaledale ewescheese (CHOP)

- Bonchester cheese (CHOP)

- Buxton blue (CHOP)

- Dovedale cheese (CHOP)

- Single Gloucester (CHOP)

Další produkty živočišného původu (vejce, med, mléčné výrobky s výjimkou másla atd.)

ŠPANĚLSKO

- Miel de La Alcarria (CHOP)

FRANCIE

- Crème d’Isigny (CHOP)

- Crème fraîche fluide d’Alsace (CHZO)

LUCEMBURSKO

- Miel luxembourgeois de marque nationale (CHOP)

PORTUGALSKO

- Mel da Serra da Lousã (CHOP)

- Mel das Terras Altas do Minho (CHOP)

- Mel da Terra Quente (CHOP)

- Mel da Serra de Monchique (CHOP)

- Mel do Parque de Montezinho (CHOP)

- Mel do Alentejo (CHOP)

- Mel dos Açores (CHOP)

- Mel do Barroso (CHOP)

- Mel do Ribatejo Norte (Serra d’Aire, Albufeira do Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabão) (CHOP)

Oleje a tuky

BELGIE

- Buerre d’Ardenne (CHOP)

Olivové oleje

ŘECKO

- Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (Viannos Iraklion Crete) (CHOP) [30] [31]

- Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou) (CHOP)

- Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεδύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymno Crete) (CHOP) [32] [33]

- Κροκεές Λακωνίας (Krokees Lakonia) (CHOP) [34]

- Πέτρινα Λακωνίας (Petrina Lakonia) (CHOP) [35]

- Κρανίδι Αργολίδας (Kranidi Argolidas) (CHOP) [36]

- Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Iraklion Crete) (CHOP) [37] [38]

- Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης (Archanes Iraklion Crete) (CHOP) [39] [40]

- Λακωνία (Lakonia) (CHZO)

- Χανιά Κρήτης (Hania Crete) (CHZO) [41]

- Κεφαλονιά (Kefallonia) (CHZO)

- Ολυμπία (Olympia) (CHZO)

- Λέσδος (Lesbos) (CHZO)

- Πρέδεζα (Preveza) (CHZO)

- Ρόδος (Rhodos) (CHZO)

- Θάσος (Thassos) (CHZO)

ŠPANĚLSKO

- Baena (CHOP)

- Les Garrigues (CHOP)

- Sierra de Segura (CHOP)

- Siurana (CHOP)

FRANCIE

- Huile d’olive de Nyons (CHOP)

- Beurre d’Isigny (CHOP)

- Beurre Charentes-Poitou - Beurre des Charentes - Beurre des Deux-Sèvres (CHOP)

LUCEMBURSKO

- Beurre rose de marque nationale Grand-Duché de Luxembourg (CHOP)

PORTUGALSKO

- Azeite de Moura (CHOP)

- Azeite de Trás-os-Montes (CHOP)

- Azeite de Ribatejo (CHOP)

- Azeites do Norte Alentejano (CHOP)

- Azeite da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (CHOP)

Ovoce, zelenina a obiloviny

ŘECKO

- Ακτινίδιο Σπερχειού(kiwi Sperchiou) (CHOP)

- Ελιά Καλαμάτας(olive de Kalamata) (CHOP)

- Κελυφωτό φυατίκι Φδιώτιδας(pistache de Phtiotida) (CHOP)

- Κουμ Κουάτ Κερκύρας(kumquat de Corfou) (CHZO)

- Ξερά σύκα Κύμης(figues sèches de Kimi) (CHOP)

- Μήλα Ζαγοράς Πηλίου(pommes Zagoras Piliou) (CHOP) [42]

- Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωιδίου(aubergine tsakonique de Léonidio) (CHOP)

ŠPANĚLSKO

- Arroz del Delta del Ebro (CHZO)

- Calasparra (CHOP)

- Cerezas de la Montaña de Alicante (CHZO)

- Espárrago de Navarra (CHZO)

- Faba Asturiana (CHZO)

- Judías de El Barco de Ávila (CHZO)

- Lenteja de La Armuña (CHZO)

- Nísperos Callosa d’En Sarriá (CHOP)

- Pimientos del Piquillo de Lodosa (CHOP)

- Uva de mesa embolsada "Vinalopó" (CHOP)

FRANCIE

- Ail rose de Lautrec (CHZO)

- Noix de Grenoble (CHOP)

- Pommes et poires de Savoie (CHZO)

- Poireaux de Créances (CHZO)

- Chasselas de Moissac (CHOP)

- Mirabelles de Lorraine (CHZO)

- Olives noires de Nyons (CHOP)

- Pommes de terre de Merville (CHZO)

ITÁLIE

- Arancia Rossa di Sicilia (CHZO)

- Cappero di Pantelleria (CHZO)

- Castagna di Montella (CHZO)

- Fungo di Borgotaro (CHZO)

- Nocciola del Piemonte (CHZO)

NIZOZEMSKO

- Opperdoezer Ronde (CHOP)

RAKOUSKO

- Wachauer Marille (CHOP)

PORTUGALSKO

- Amêndoa do Douro (CHOP)

- Ameixa d’Elvas (CHOP)

- Ananás dos Açores/São Miguel (CHOP)

- Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (CHOP)

- Castanha dos Soutos da Lapa (CHOP)

- Castanha Marvão-Portalegre (CHOP)

- Castanha de Pradela (CHOP)

- Castanha da Terra Fria (CHOP)

- Citrinos do Algarve (CHZO)

- Cereja de São Julião-Portalegre (CHOP)

- Cereja da Cova da Beira (CHZO)

- Maçã de Portalegre (CHZO)

- Maçã da Beira Alta (CHZO)

- Maçã Bravo de Esmolfe (CHOP)

- Maçã da Cova da Beira (CHZO)

- Maçã de Alcobaça (CHZO)

- Maracujá de São Miguel/Açores (CHOP)

- Pêssego da Cova da Beira (CHZO)

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

- Jersey Royal potatoes (CHOP)

Další produkty uvedené v příloze II

Mošty

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

- Herefordshire cider/perry (CHZO)

- Worcestershire cider/perry (CHZO)

- Gloucestershire cider/perry (CHZO)

B. POTRAVINY UVEDENÉ V PŘÍLOZE I NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2081/92

Pivo

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

- Newcastle brown ale (CHZO)

- Kentish ale and Kentish strong ale (CHZO)

- Rutland bitter (CHZO)

Přírodní minerální vody a pramenité vody

NĚMECKO

- Bad Hersfelder Naturquelle (CHOP)

- Bad Pyrmonter (CHOP)

- Birresborner (CHOP)

- Bissinger Auerquelle (CHOP)

- Caldener Mineralbrunnen (CHOP)

- Ensinger Mineralwasser (CHOP)

- Felsenquelle Beiseförth (CHOP)

- Gemminger Mineralquelle (CHOP)

- Graf Meinhard Quelle Giessen (CHOP)

- Haaner Felsenquelle (CHOP)

- Haltern Quelle (CHOP)

- Katlenburger Burgbergquelle (CHOP)

- Kißlegger Mineralquelle (CHOP)

- Leisslinger Mineralbrunnen (CHOP)

- Löwensteiner Mineralquelle (CHOP)

- Rhenser Mineralbrunnen (CHOP)

- Rilchinger Amandus Quelle (CHOP)

- Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (CHOP)

- Siegsdorfer Petrusquelle (CHOP)

- Teinacher Mineralquellen (CHOP)

- Überkinger Mineralquelle (CHOP)

- Vesalia Quelle (CHOP)

- Bad Niedernauer Quelle (CHOP)

- Göppinger Quelle (CHOP)

- Höllen Sprudel (CHOP)

- Lieler Quelle (CHOP)

- Schwollener Sprudel (CHOP)

- Steinsieker Mineralwasser (CHOP)

- Blankenburger Wiesenquelle (CHOP)

- Wernigeröder Mineralbrunnen (CHOP)

- Wildenrath Quelle (CHOP)

Pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky, sušenky

ŘECKO

- Κρητικό παξιμάδι(biscotte crétoise) (CHZO)

ŠPANĚLSKO

- Turrón de Jijona (CHZO)

- Turrón de Alicante (CHZO)

FRANCIE

- Bergamote(s) de Nancy (CHZO)

C. ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2081/92

Vonné silice

FRANCIE

- Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (CHOP)

[1] Ochrana názvu Γραβιέρα (Graviera) se nežádá.

[2] Ochrana názvu Γραβιέρα (Graviera) se nežádá.

[3] Ochrana názvu Γραβιέρα (Graviera) se nežádá.

[4] Ochrana názvu Chabichou se nežádá.

[5] Ochrana názvu Crottin se nežádá.

[6] Ochrana názvu Brebis Pyrénées se nežádá.

[7] Ochrana názvu Picodon se nežádá.

[8] Ochrana názvu Sainte Maure se nežádá.

[9] Ochrana názvu Tomme se nežádá.

[10] Ochrana názvu Camembert se nežádá.

[11] Ochrana názvu Emmental se nežádá.

[12] Ochrana názvu Emmental se nežádá.

[13] Ochrana názvu Tomme se nežádá.

[14] Ochrana názvu Camembert se nežádá.

[15] Ochrana názvu Tomme se nežádá.

[16] Ochrana názvu Brie se nežádá.

[17] Ochrana názvu Canestrato se nežádá.

[18] Ochrana názvu Pecorino se nežádá.

[19] Ochrana názvu Caciotta se nežádá.

[20] Ochrana názvu Canestrato se nežádá.

[21] Ochrana názvu Pecorino se nežádá.

[22] Ochrana názvu Caciotta se nežádá.

[23] Ochrana názvu Formai de Mut se nežádá.

[24] Ochrana názvu Mozzarella se nežádá.

[25] Ochrana názvu Noord-Hollandse se nežádá.

[26] Ochrana názvu Edammer se nežádá.

[27] Ochrana názvu Gouda se nežádá.

[28] Ochrana názvu Cheddar se nežádá.

[29] Ochrana názvu West country se nežádá.

[30] Ochrana názvu Lancashire se nežádá.

[31] Ochrana názvu Ηρακλείου (Iraklion) se nežádá.

[32] Ochrana názvu Κρήτης (Crete) se nežádá.

[33] Ochrana názvu Ρεδύμνης (Rethymno) se nežádá.

[34] Ochrana názvu Λακωνίας (Lakonia) se nežádá.

[35] Ochrana názvu Λακωνίας (Lakonia) se nežádá.

[36] Ochrana názvu Αργολίδας (Agrolidas) se nežádá.

[37] Ochrana názvu Ηρακλείου (Iraklion) se nežádá.

[38] Ochrana názvu Κρήτης (Crete) se nežádá.

[39] Ochrana názvu Ηρακλείου (Iraklion) se nežádá.

[40] Ochrana názvu Κρήτης (Crete) se nežádá.

[41] Ochrana názvu Κρήτης (Crete) se nežádá.

[42] Ochrana názvu Ρεδύμνης (Rethymno) se nežádá.

--------------------------------------------------