31994D0198Úřední věstník L 093 , 12/04/1994 S. 0026 - 0032


Rozhodnutí Komise

ze dne 7. dubna 1994,

kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Brazílie

(94/198/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že skupina odborníků Komise provedla inspekční návštěvu Brazílie, aby ověřila podmínky, za nichž se produkují, skladují a expedují do Společenství produkty rybolovu;

vzhledem k tomu, že ustanovení brazilských právních předpisů v oblasti hygienických kontrol a sledování produktů rybolovu lze považovat za rovnocenná ustanovením směrnice 91/493/EHS;

vzhledem k tomu, že Federální inspekční služba (SIF) je příslušným úřadem v Brazílii, který je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů;

vzhledem k tomu, že pravidla pro získání osvědčení o zdravotní nezávadnosti uvedeného v čl. 11 odst. 4 písm. a) směrnice 91/493/EHS by rovněž měla obsahovat definici vzoru osvědčení, minimální požadavky na jazyk nebo jazyky, v nichž musí být vypracováno, a status osoby zmocněné je podepsat;

vzhledem k tomu, že podle čl. 11 odst. 4 písm. b) směrnice 91/493/EHS je nutné připevnit na balení produktů rybolovu značku, která uvádí název třetí země a schvalovací číslo provozovny, ze které produkty pocházejí;

vzhledem k tomu, že podle čl. 11 odst. 4 písm. c) směrnice 91/493/EHS je nezbytné vypracovat seznam schválených provozoven; že tento seznam je třeba vypracovat na základě sdělení SIF Komisi; že za zajištění shody s ustanoveními, která jsou za tímto účelem stanovena v čl. 11 odst. 4 směrnice 91/493/EHS, proto odpovídá SIF;

vzhledem k tomu, že úřad SIF vydal oficiální ujištění, že budou dodržena pravidla uvedená v kapitole V přílohy směrnice 91/493/EHS a splněny požadavky na schválení provozoven, z nichž produkty pocházejí, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným uvedenou směrnicí;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příslušným úřadem v Brazílii, který ověřuje a potvrzuje, že produkty rybolovu a akvakultury splňují požadavky směrnice 91/493/EHS, je Federální inspekční služba (SIF).

Článek 2

Produkty rybolovu pocházející z Brazílie musejí splňovat tyto podmínky:

1. ke každé zásilce musí být přiložen očíslovaný originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti, který je řádně vyplněn, podepsán, opatřen datem a vyhotoven na jednom listu v souladu se vzorem uvedeným v příloze A tohoto rozhodnutí;

2. produkty musejí pocházet ze schválených provozoven uvedených v příloze B tohoto rozhodnutí;

3. s výjimkou volně ložených zmrazených produktů rybolovu určených ke konzervaci musejí být všechna balení nesmazatelně označena slovem "Brazílie" a schvalovacím číslem provozovny, ze které pocházejí.

Článek 3

1. Osvědčení uvedené v čl. 2 odst. 1 musí být vypracováno nejméně v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se provádějí kontroly.

2. V osvědčení musí být uvedeno jméno, kvalifikace a podpis zástupce SIF a úřední razítko SIF v barvě odlišné od barvy ostatních potvrzení.

Článek 4

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. června 1994.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 7. dubna 1994.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

OSVĚDČENÍ O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI

pro produkty rybolovu a akvakultury pocházející z Brazílie a určené pro vývoz do Evropského společenství, s výjimkou mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů v jakékoliv podobě

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

SEZNAM PROVOZOVEN

Schvalovací číslo | Provozovna | Adresa |

0002 | Ital Fish Indústria e Comércio Ltda | Barra do Itapemirim |

0017 | Belém Pesca S/A | Belém |

0020 | Itasul — Indústria e Comércio de Pescado S/A | Itajai |

0024 | Indústria de Pesca do Ceará S/A — Ipecea | Luis Correa |

0066 | Litoral Depósito Frigorífico Ltda | São Sebastião |

0096 | Pesca Alto Mar S/A Pam | Areia Branca |

0121 | Atlântica Pesca Ltda | Belém |

0123 | Mariscos Industrial de Cascavel Ltda | Cascavel |

0145 | Ciapesc Cia Amazônica de Pesca | Niterói |

0159 | S/A Alcyon Indústria da Pesca | Santos |

0198 | Ciapesc Cia Amazônica de Pesca | Belém |

0199 | Pesqueira Pioneira da Costa | Porto Belo |

0209 | Friesp — Frigorifico Espiritosantense de Pescado Ltda | Conceição da Barra |

0211 | Lins — Indústria e Comércio Ltda | São Bernardo do Campo |

0241 | Torquato Pontes Pescados S/A | Rio Grande |

0274 | Edemir Alexandre Camargo | Tijucas |

0295 | Mf Gomes Comércio e Indústria S/A | Macapá |

0314 | Quaker Alimentes Ltda | Itajai |

0327 | Serpa Comércio e Indústria de Pescados Ltda | Itajai |

0349 | Ipesca Indústria de Frio e Pesca S/A | Fortaleza |

0369 | Damm Produtos Alimentícios Ltda | Osasco |

0376 | Empesca S/A — Construções Navais, Pesca e Exportação | Acarau |

0378 | Atlantic — Industrial de Conservas S/A | Itaborai |

0442 | Pina Intercâmbio Comercial, Industrial e Pesca S/A | Belém |

0496 | Delmar Produtos do Mar S/A | Fortaleza |

0558 | Femepe Empresa de Pescados Ltda | Navegantes |

0563 | Pesqueria Tutóia Ltda | São Luis |

0569 | Caiçara Comércio e Exportação Ltda | Recife |

0574 | Mederiã Venâncio de Almeida Corumbá Júnior | Paranaguá |

0586 | Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasilieira | Guarujá |

0624 | Empresa Pesqueira da Barra de São João Ltda | Casimiro de Abreu |

0633 | Mantuano S/A Comércio e Indústria de Pesca | Niterói |

0634 | Empesca S/A — Construções Navais, Pesca e Exportação | Aracati |

0647 | Baía de São Marcos Pescados Ltda | São Luis |

0696 | Indústrias Alimenticias Beira Alla S/A | Rio de Janeiro |

0715 | Norte Pesca S/A | Natal |

0766 | Vivamar S/A Indústria e Comércio | Rio de Janeiro |

0770 | Barrapesca-Cia de Pesca de Conceição da Barra | Conceição da Barra |

0786 | Braslo — Produtos de Carne Ltda | Embú |

0802 | Fragata Comércio de Pescados Ltda | Santos |

0856 | Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasileira | Guarujá |

0864 | Crisal Exportação e Importação Ltda | Recife |

0886 | Infrapesca — Indústria de Frios e Pesca Ltda | Acaraú |

0948 | Leal Santos Pescados Ltda | Rio Grande |

0958 | Jahú Indústria e Comércio de Pescados Ltda | Rio Grande |

0961 | Pontal Pesca S/A | Aracati |

0971 | Icapel Icapui Pesca Ltda | Aracati |

0983 | Fridusa Frigoríficos Industrials de Alimentos S/A | Niterói |

1040 | Empesca S/A Construções Navais Pesca e Exportação | Óbidos |

1059 | Frigorificos Figueira Ltda | Manacapuru |

1061 | Promar S/A Indústria e Comércio de Pescados | Rio Grande |

1074 | São Tomé Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Campos |

1080 | Frigoríficos Santa Andréa Ltda | Campos |

1100 | Surubim Frigorífico da Amazônia S/A | Manaus |

1161 | Indústria de Frios e Pesca Ltda — Ifril | Maceió |

1176 | Comércio e Représentções Meso Ltda | Vitoria |

1214 | Aracati Comércio, Exportação e Représentações Ltda | Ravos |

1229 | Ranário Fujioka Nishi Ltda | Hidrolândia |

1246 | Frigorífico Calombé Indústria e Comércio Ltda | Duque de Caxias |

1257 | Pesqueira Pioneira da Costa S/A | Florianópolis |

1267 | Seabras Comercial Importadora e Exportadora Ltda | Iguape |

1275 | Icap Indústria e Comércio Catarinense de Pescado Ltda | Itajai |

1285 | Pescampello Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Touros |

1312 | Aurichio S/A Indústria, Comércio, Importação e Exportação | Ubatuba |

1354 | Ebbe-Empresa Barasileira de Beneficio de Pescados e Exportação Ltda | Fortaleza |

1406 | Irmãos Hoshina e Cia Ltda | Paranaguá |

1430 | Salseiros Indústria e Comércio Ltda | Itajai |

1681 | Miami — Comércio e Exportação de Pescados Ltda | Cananéia |

1745 | Embrapesca Empresa Brasilieira de Pesca S/A | Fortaleza |

1768 | Janasa Jan Produtos do Mar S/A | Camocim |

1786 | Produmar — Cia Exportadora de Produtos do Mar | Natal |

1801 | Souto Oliveira S/A Indústria de Alimentação | Pelotas |

1802 | Gomes Da Costa Alimentes S/A | Niterói |

1839 | Taiyo Indústria de Pesca S/A | Santos |

1858 | Quaker Alimentes Ltda | São Gonçalo |

1872 | Indústria e Comércio Figueiredo S/A | Rio Grande |

1889 | Comard S/A | Italai |

1910 | Nilmarsul Industrial Exportadora de Pescados Ltda | Rio Grande |

1926 | Frigorífico Rio PelS/A-IndústriadeCarnes, Derivadose Conservas | Capão do Leão |

1929 | Norte Pesca S/A | Recife |

1939 | Brafish Indústria e Comércio Ltda | Cabo Frio |

2028 | Furtado S/A Comércio e Indústria | Rio Grande |

2037 | Ibrac Indústria Brasileira de Alimenticios Congelados S/A | Rio de Janeiro |

2067 | União Brasileira de Pesca e Conservas S/A | São Gonçalo |

2072 | Inpel-Industrial e Comercial de Alimentos Ltda | Penha |

2076 | Primar S/A-Produtos Industrializados do Mar | Belém |

2082 | Atlântica Pescados Ltda | Rio Grande |

2083 | Pascal S/A | Rio Grande |

2087 | Mipesca Indústria e Comércio de Pescado S/A | Itajai |

2116 | Cia Industrial de Conservas Santa Iria | Niterói |

2119 | Worldwide Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda | Rio Grande |

2132 | Rio Grande Produtos Alimentícios Ltda | Rio Grande |

2141 | Empesca Norte S/A | Belém |

2154 | Ipecea — Indústria de Pesca do Ceará S/A | Fortaleza |

2167 | Sul Atlântico de Pesca S/A Indústria e Comércio | Itajai |

2169 | Albano de Oliveira, Sobrinho e Cia Ltda | Rio Grande |

2176 | Frimorite Frigorífico Ltda | São Gonçalo |

2214 | Alvarenga — Comércio e Indústria da Pesca Ltda | Vitoria |

2242 | Amasa — Amazonas Indústrias Alimentícias S/A | Belém |

2347 | Interfrios — Intercâmbio de Frios Ltda | Belém |

2359 | Liotécnica Química Ltda | Embú |

2369 | Franzese Indústria e Comércio da Pesca Ltda | Guarujá |

2370 | Interfrios Intercâmbio de Frios S/A | Fortaleza |

2383 | Protemar Proteínas Indústria e Comércio Ltda | Nova Iguaçu |

2400 | Acqua S/A Aquicultura | Bananal |

2413 | Transporte e Comércio de Pescados Magalhães Ltda | Cabo Frio |

2427 | Cetrim-Centrais Frigoríficas do Triângulo Mineiro S/A | Itajai |

2446 | Indústria e Comércio de Pescados Penha Ltda | Penha |

2503 | Koden Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda | Praia Grande |

2524 | Norte Pesca Maranhão S/A | Turiaçú |

2537 | Pescanave S/A Pesca e Exportação | Camocim |

2554 | Comércio de Pescados Cairçara Ltda | Santos |

2574 | Cefrinor Centrais de Estocagem Frigorificada do Nordeste Ltda | Simões Filho |

2592 | Pesqueira Santa Cruz de Cabrália Ltda | SantaCruzCabrália |

2605 | Comércio e Indústria de Pescado Kowalsky Ltda | Itajai |

2644 | Leal Santos Pescados S/A | Macapá |

2721 | Aliança Sociedade Comercial de Pesca Ltda | Santos |

2740 | Santa Bárbara Indústria de Pescados S/A | Salinas Margarida |

2759 | Pesqueira Nacional S/A | Rio Grande |

2786 | Maricultura da Bahia S/A | Valença |

2797 | Maripesca-Indústria, Comércio e Exportação de Pescado Ltda | Barra Itapemirim |

2834 | Cooperi-Cooperativa Mista dos Pescadores de Ilhéus | Ilhéus |

2840 | Rander-Agroindústria, Comércio e Exportação Ltda | Gama |

2908 | Freitas Lemos Ltda | Belém |

2935 | Irmãos Braga Exportadora Ltda | Belém |

2945 | Da Hora Indústria, Comércio e Exportação Ltda | Cabo Frio |

2953 | Golfinho Azul Indústria, Comércio e Exportação Ltda | Cananéia |

3010 | Atlantis Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Rio Grande |

3020 | Proculmar Importação e Exportação S/A | Santa Luzia Norte |

3087 | Alimar Pesca e Exportação Ltda | Ilhéus |

3088 | Empesca S/A-Construçóes Navais, Pesca e Exportação | Touros |

3093 | Atlântico Marinho Ltda | Recife |

3110 | Villepesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Guarapari |

3174 | Furtado S/A Comércio e Indústria | Itajai |

3187 | Solmar Exportadora Ltda | Tutóia/Ma |

3197 | Jardel-Exportadores de Produtos da Amazonia Ltda | Belém |

3208 | Pesca Alto Mar S/A | Natal |

3210 | Empesca S/A-Construções Navais Pesca e Exportação | Natal |

3237 | Compescal Comércio de Pescado Arcatiense Ltda | Aracati |

3289 | M. J. Couto de Abreu | Santos |

3291 | Capiatã Aquicultura Comércio o Exportação Ltda | Coruripe |

3303 | Braspesca — Indústria e Comércio Ltda | São Luis |

3307 | Surgelpesca Brasil Comércio e Exportação Ltda | Rio de Janeiro |

3373 | Infrapesca-Indústria de Frios e Pesca Ltda | Aracati |

3417 | Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importação e Exportação | Fortaleza |

3419 | Pesca Alto Mar S/A | Aracati |

3446 | Discapel Indústria e Comércio de Géneros Alimentícios Ltda | Itajai |

3454 | Odisseia Pesca Ltda | Lauro de Freitas |

3471 | Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importação e Exportação | Fortaleza |

3541 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no 58) | Santos |

3542 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no 85) | Santos |

3543 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no 1) | Santos |

3588 | Secom Aquicultura Comércio e Indústria S/A | Luis Correa |

3611 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-66) | Belém |

3612 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-111) | Belém |

3613 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-116) | Belém |

3625 | Soela — EK-0598 | Rio de Janeiro |

--------------------------------------------------