25.7.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 197/1


Informace o dni vstupu v platnost Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o změně protokolů č. 1 a č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé

Výše uvedená dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, podepsaná dne 25. října 2018 v Bruselu, vstoupila v platnost dne 19. července 2019.