9.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/1


Oznámení o vstupu v platnost Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

Evropská unie a Spojené státy americké se vzájemně informovaly o dokončení postupů nezbytných pro vstup v platnost Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění (1). Následně tato dohoda v souladu s jejím článkem 8 vstoupila v platnost dnem 4. dubna 2018.


(1)  Úř. věst. L 258, 6.10.2017, s. 4.