21.3.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 78/1


Oznámení o vstupu v platnost Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé

Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé (1) vstoupila v platnost dne 1. března 2018 poté, co byl dne 26. února 2018 dokončen postup stanovený v čl. 57 odst. 1 uvedené rámcové dohody.


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2017, s. 3.