19.11.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 302/2


Oznámení o vstupu v platnost Dohody mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se mění Dodatková dohoda mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

Postupy nezbytné pro vstup v platnost Dohody mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se mění Dodatková dohoda mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (1), podepsané v Bruselu dne 17. května 2011, byly dokončeny dne 21. října 2011. Tato dohoda tedy vstoupí v platnost v souladu se svým článkem 3 dne 1. prosince 2011.


(1)  Úř. věst. L 297, 16.11.2011, s. 49.