18.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/50


Oznámení o vstupu v platnost Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

Postupy nezbytné pro vstup v platnost výše uvedeného protokolu (1), podepsaného v Bruselu dne 28. února 2008, byly dokončeny dne 7. března 2011. Z toho vyplývá, že tento protokol vstoupil v platnost v souladu se svým čl. 9 prvním odstavcem dne 7. dubna 2011.


(1)  Viz strana 3 v tomto čísle Úředního věstníku.