27.8.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 228/3


ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉHO VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ ZŘÍZENÉHO DOHODOU MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKOU KONFEDERACÍ O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY č. 2/2008

ze dne 24. června 2008

o úpravě příloh 1 a 2

(2008/692/ES)

SPOLEČNÝ VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty (dále jen „dohoda“), a zejména na článek 11 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda vstoupila v platnost dnem 1. června 2002 a obsahuje mimo jiné přílohy 1 a 2, které se týkají dvoustranných obchodních koncesí poskytnutých Švýcarskou konfederací a Evropským společenstvím (dále jen „strany“).

(2)

Dne 1. ledna 2007 došlo k rozšíření Evropské unie přistoupením Bulharska a Rumunska. Strany se dohodly, že upraví dvoustranné obchodní koncese v souladu se zásadou, podle které by měly být udrženy vzájemné obchodní toky na základě preferencí udělených v rámci dvoustranných dohod mezi těmito novými členskými státy Evropské unie a Švýcarskem. Strany přijaly autonomní a přechodná opatření, aby zajistily zachování obchodních toků v přechodném období.

(3)

Strany se rovněž dohodly, že v rámci dohody bude konsolidován dvoustranný preferenční obchod s uzenkami a salámy a některými masnými výrobky,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha 1 a příloha 2 dohody jsou nahrazeny přílohou 1 a přílohou 2 tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. ledna 2010.

V Bruselu dne 24. června 2008.

Za Společný výbor pro zemědělství

vedoucí delegace Společenství

Aldo LONGO

vedoucí delegace Švýcarska

Jacques CHAVAZ

tajemník Společného výboru pro zemědělství

Hans-Christian BEAUMOND


PŘÍLOHA 1

Koncese udělené Švýcarskem

Švýcarsko uděluje pro níže uvedené produkty pocházející ze Společenství tyto celní koncese, popřípadě v mezích stanoveného ročního množství.

Celní položka Švýcarska

Popis zboží

Platná celní sazba

(CHF/100 kg hrubé hmotnosti)

Roční množství v čisté hmotnosti

(tuny)

0101 90 95

Živí koně (kromě čistokrevných plemenných a jatečných zvířat) (počet kusů)

0

100 kusů

0204 50 10

Kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

40

100

0207 14 81

Prsa z drůbeže druhu kur domácí, zmrazená

15

2 100

0207 14 91

Dělené maso a poživatelné droby z drůbeže druhu kur domácí, včetně jater (kromě prsou), zmrazené

15

1 200

0207 27 81

Prsa z krocanů a krůt, zmrazená

15

800

0207 27 91

Dělené maso a poživatelné droby z krocanů a krůt, včetně jater (kromě prsou), zmrazené

15

600

0207 33 11

Kachny, nedělené, zmrazené

15

700

0207 34 00

Tučná játra z kachen, hus nebo perliček, čerstvá nebo chlazená

9,5

20

0207 36 91

Dělené maso a poživatelné droby z kachen, hus nebo perliček, zmrazené (kromě tučných jater)

15

100

0208 10 00

Maso a poživatelné droby králičí nebo zaječí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

11

1 700

0208 90 10

Maso a poživatelné droby ze zvěřiny, čerstvé, chlazené nebo zmrazené (kromě masa a poživatelných drobů ze zajíců a divokých prasat)

0

100

ex ex 0210 11 91

Kýty a kusy z nich, nevykostěné, z prasat (jiných než divokých prasat), solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené

osvobozeno

1 000 (1)

ex ex 0210 19 91

Kotleta, vykostěná, ve slaném nálevu a uzená

osvobozeno

0210 20 10

Hovězí maso, sušené

osvobozeno

200 (2)

ex ex 0407 00 10

Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená

47

150

ex ex 0409 00 00

Přírodní med z akátů

8

200

ex ex 0409 00 00

Ostatní přírodní med (kromě z akátů)

26

50

0602 10 00

Nekořenovité řízky a rouby

osvobozeno

bez omezení

 

Sazenice ve formě podnoží jádrového ovoce (ze setby nebo rostlinného rozmnožování):

osvobozeno

 (3)

0602 20 11

roubované, s obnaženými kořeny

0602 20 19

roubované, s hroudou zeminy

0602 20 21

neroubované, s obnaženými kořeny

0602 20 29

neroubované, s hroudou zeminy

 

Sazenice ve formě podnoží peckového ovoce (ze setby nebo rostlinného rozmnožování):

osvobozeno

 (3)

0602 20 31

roubované, s obnaženými kořeny

0602 20 39

roubované, s hroudou zeminy

0602 20 41

neroubované, s obnaženými kořeny

0602 20 49

neroubované, s hroudou zeminy

 

Sazenice, jiné než ve formě podnoží jádrového nebo peckového ovoce (ze setby nebo rostlinného rozmnožování), plodící jedlé ovoce nebo ořechy:

osvobozeno

bez omezení

0602 20 51

s obnaženými kořeny

0602 20 59

jiné než s obnaženými kořeny

 

Stromy, keře a keříky, plodící jedlé ovoce nebo ořechy, s obnaženými kořeny:

osvobozeno

 (3)

0602 20 71

jádrového ovoce

0602 20 72

peckového ovoce

0602 20 79

jiné než jádrového nebo peckového ovoce

osvobozeno

bez omezení

 

Stromy, keře a keříky, plodící jedlé ovoce nebo ořechy, s hroudou zeminy:

osvobozeno

 (3)

0602 20 81

jádrového ovoce

0602 20 82

peckového ovoce

0602 20 89

jiné než jádrového nebo peckového ovoce

osvobozeno

bez omezení

0602 30 00

Rododendrony a azalky, též roubované

osvobozeno

bez omezení

 

Růže, též roubované:

osvobozeno

bez omezení

0602 40 10

šípkové růže a stonkové šípkové růže

 

jiné než šípkové růže a stonkové šípkové růže:

0602 40 91

s obnaženými kořeny

0602 40 99

jiné než s obnaženými kořeny, s hroudou zeminy

 

Sazenice užitkových rostlin (ze setby nebo rostlinného rozmnožování); podhoubí:

osvobozeno

bez omezení

0602 90 11

rostliny zeleniny a kobercový trávník

0602 90 12

podhoubí

0602 90 19

jiné než rostliny zeleniny, kobercový trávník a podhoubí

 

Ostatní živé rostliny (včetně kořenů):

osvobozeno

bez omezení

0602 90 91

s obnaženými kořeny

0602 90 99

jiné než s obnaženými kořeny, s hroudou zeminy

0603 11 10

Řezané růže na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 1. května do 25. října

osvobozeno

1 000

0603 12 10

Řezané karafiáty na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 1. května do 25. října

0603 13 10

Řezané orchideje na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 1. května do 25. října

0603 14 10

Řezané chryzantémy na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 1. května do 25. října

 

Řezané květy a poupata (jiné než karafiáty, růže, orchideje nebo chryzantémy) na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 1. května do 25. října:

0603 19 11

dřevnaté

0603 19 19

jiné než dřevnaté

0603 12 30

Řezané karafiáty na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 26. října do 30. dubna

osvobozeno

bez omezení

0603 13 30

Řezané orchideje na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 26. října do 30. dubna

0603 14 30

Řezané chryzantémy na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 26. října do 30. dubna

0603 19 30

Řezané tulipány na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 26. října do 30. dubna

 

Jiné řezané květy a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, od 26. října do 30. dubna:

osvobozeno

bez omezení

0603 19 31

dřevnaté

0603 19 39

jiné než dřevnaté

 

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

osvobozeno

10 000

 

třešňová rajčata (cherry):

0702 00 10

od 21. října do 30. dubna

 

rajčata Peretti (podlouhlý tvar):

0702 00 20

od 21. října do 30. dubna

 

ostatní rajčata o průměru nejméně 80 mm (dužinatá rajčata):

0702 00 30

od 21. října do 30. dubna

 

ostatní:

0702 00 90

od 21. října do 30. dubna

 

Ledový salát bez vnějšího listu:

osvobozeno

2 000

0705 11 11

od 1. ledna do konce února

 

Čekanka salátová, čerstvá nebo chlazená:

osvobozeno

2 000

0705 21 10

od 21. května do 30. září

0707 00 10

Okurky salátové, od 21. října do 14. dubna

5

200

0707 00 30

Okurky ke konzervaci, o délce > 6 cm, avšak ≤ 12 cm, čerstvé nebo chlazené, od 21. října do 14. dubna

5

100

0707 00 31

Okurky ke konzervaci, o délce > 6 cm, avšak ≤ 12 cm, čerstvé nebo chlazené, od 15. dubna do 20. října

5

2 100

0707 00 50

Okurky nakládačky, čerstvé nebo chlazené

3,5

800

 

Lilek, čerstvý nebo chlazený:

osvobozeno

1 000

0709 30 10

od 16. října do 31. května

0709 51 00

0709 59 00

Houby, čerstvé nebo chlazené, rodu Agaricus (žampiony) nebo jiné, kromě lanýžů

osvobozeno

bez omezení

 

Papriky, čerstvé nebo chlazené:

2,5

bez omezení

0709 60 11

od 1. listopadu do 31. března

0709 60 12

Papriky, čerstvé nebo chlazené, od 1. dubna do 31. října

5

1 300

 

Cukety (včetně květů cuket), čerstvé nebo chlazené:

osvobozeno

2 000

0709 90 50

od 31. října do 19. dubna

ex ex 0710 80 90

Houby, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

osvobozeno

bez omezení

0711 90 90

Zelenina a zeleninové směsi, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodné ke spotřebě

0

150

0712 20 00

Cibule, sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

0

100

0713 10 11

Hrách (Pisum sativum), sušený, vyluštěný, celozrnný, nezpracovaný, k výživě zvířat

snížení o 0,9 z použitého cla

1 000

0713 10 19

Hrách (Pisum sativum), sušený, vyluštěný, celozrnný, nezpracovaný (kromě hrachu k výživě zvířat, pro technické účely nebo k výrobě piva)

0

1 000

 

Lískové ořechy (Corylus spp.), čerstvé nebo sušené:

osvobozeno

bez omezení

0802 21 90

bez skořápky, jiné než k výživě zvířat nebo k extrakci oleje

0802 22 90

bez skořápky, jiné než k výživě zvířat nebo k extrakci oleje

0802 32 90

Ořechy

osvobozeno

100

ex ex 0802 90 90

Piniové oříšky, čerstvé nebo sušené

osvobozeno

bez omezení

0805 10 00

Pomeranče, čerstvé nebo sušené

osvobozeno

bez omezení

0805 20 00

Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsuma); wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé nebo sušené

osvobozeno

bez omezení

0807 11 00

Melouny vodní, čerstvé

osvobozeno

bez omezení

0807 19 00

Melouny, čerstvé, jiné než vodní melouny

osvobozeno

bez omezení

 

Meruňky, čerstvé, nebalené:

osvobozeno

2 100

0809 10 11

od 1. září do 30. června

 

jinak balené:

0809 10 91

od 1. září do 30. června

0809 40 13

Švestky, čerstvé, nebalené, od 1. července do 30. září

0

600

0810 10 10

Jahody, čerstvé, od 1. září do 14. května

osvobozeno

10 000

0810 10 11

Jahody, čerstvé, od 15. května do 31. srpna

0

200

0810 20 11

Maliny, čerstvé, od 1. června do 14. září

0

250

0810 50 00

Kiwi, čerstvé

osvobozeno

bez omezení

ex ex 0811 10 00

Jahody, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, neupravené v maloobchodním balení, určené k průmyslovému zpracování

10

1 000

ex ex 0811 20 90

Maliny, ostružiny, moruše, ostružino-maliny, černý, bílý a červený rybíz a angrešt, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, neupravené v maloobchodním balení, určené k průmyslovému zpracování

10

1 200

0811 90 10

Borůvky, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

0

200

0811 90 90

Jedlé plody, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel (kromě jahod, malin, ostružin, moruší, ostružino-malin, černého, bílého a červeného rybízu, angreštu, borůvek a tropického ovoce)

0

1 000

0904 20 90

Plody papriky druhu Capsicum nebo druhu Pimenta, sušené, drcené nebo v prášku, zpracované

0

150

0910 20 00

Šafrán

osvobozeno

bez omezení

1001 90 60

Pšenice a sourež (kromě pšenice tvrdé), denaturované, k výživě zvířat

snížení o 0,6 z použitého cla

50 000

1005 90 30

Kukuřice k výživě zvířat

snížení o 0,5 z použitého cla

13 000

 

Olivový olej, panenský, jiný než k výživě zvířat:

 

 

1509 10 91

ve skleněných nádobách o objemu nejvýše 2 l

60,60 (4)

bez omezení

1509 10 99

ve skleněných nádobách o objemu vyšším než 2 l nebo v jiných nádobách

86,70 (4)

bez omezení

 

Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, avšak chemicky neupravený, jiný než k výživě zvířat:

 

 

1509 90 91

ve skleněných nádobách o objemu nejvýše 2 l

60,60 (4)

bez omezení

1509 90 99

ve skleněných nádobách o objemu vyšším než 2 l nebo v jiných nádobách

86,70 (4)

bez omezení

ex ex 0210 19 91

Kýta, ve slaném nálevu, vykostěná, zabalená v měchýři nebo umělém střevě

osvobozeno

3 715

ex ex 0210 19 91

Kotleta, vykostěná, uzená

1601 00 11

1601 00 21

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků ze zvířat pod čísly 0101 až 0104 s výjimkou divokých prasat

ex ex 0210 19 91

ex ex 1602 49 10

Vepřová krkovička, sušená na vzduchu, též ochucená, v celku, v kusech nebo jemných plátcích

 

Rajčata celá nebo kousky rajčat, upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou:

 

 

2002 10 10

v nádobách o obsahu více než 5 kg

2,50

bez omezení

2002 10 20

v nádobách o obsahu nejvýše 5 kg

4,50

bez omezení

 

Rajčata upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, jiná než celá rajčata nebo kousky rajčat:

osvobozeno

bez omezení

2002 90 10

v nádobách o obsahu více než 5 kg

2002 90 21

Rajčatové řízky, protlaky a koncentráty v hermeticky uzavřených nádobách, jejichž obsah sušiny je vyšší než 25 % hmotnostních, skládající se z rajčat a vody, též obsahující přidanou sůl nebo koření, v nádobách o obsahu nejvýše 5 kg

osvobozeno

bez omezení

2002 90 29

Rajčata upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, jiná než celá rajčata nebo kousky rajčat a jiná než rajčatové řízky, protlaky a koncentráty:

v nádobách o obsahu nejvýše 5 kg

osvobozeno

bez omezení

2003 10 00

Houby rodu Agaricus (žampiony), upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou

0

1 700

 

Artyčoky upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené, jiné než produkty čísla 2006:

 

 

ex ex 2004 90 18

v nádobách o obsahu více než 5 kg

17,5

bez omezení

ex ex 2004 90 49

v nádobách o obsahu nejvýše 5 kg

24,5

bez omezení

 

Chřest upravený nebo konzervovaný jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazený, jiný než produkty čísla 2006:

osvobozeno

bez omezení

2005 60 10

v nádobách o obsahu více než 5 kg

2005 60 90

v nádobách o obsahu nejvýše 5 kg

 

Olivy upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazené, jiné než produkty čísla 2006:

osvobozeno

bez omezení

2005 70 10

v nádobách o obsahu více než 5 kg

2005 70 90

v nádobách o obsahu nejvýše 5 kg

 

Kapary a artyčoky upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazené, jiné než produkty čísla 2006:

 

 

ex ex 2005 99 11

v nádobách o obsahu více než 5 kg

17,5

bez omezení

ex ex 2005 99 41

v nádobách o obsahu nejvýše 5 kg

24,5

bez omezení

2008 30 90

Citrusové plody, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

osvobozeno

bez omezení

2008 50 10

Meruňkové dřeně, jinak upravené nebo konzervované, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

10

bez omezení

2008 50 90

Meruňky, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

15

bez omezení

2008 70 10

Broskvové dřeně, jinak upravené nebo konzervované, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

osvobozeno

bez omezení

2008 70 90

Broskve, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

osvobozeno

bez omezení

 

Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu jiného citrusového ovoce, kromě pomerančové šťávy, grapefruitové šťávy a šťávy z šedoku (pomela), nezkvašená, bez přídavku alkoholu:

 

 

ex ex 2009 39 19

bez přídavku cukru nebo jiných sladidel, zahuštěná

6

bez omezení

ex ex 2009 39 20

s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, zahuštěná

14

bez omezení

 

Dezertní vína, speciality a mistely v nádobách o objemu:

 

 

2204 21 50

nejvýše 2 l (5)

8,5

bez omezení

2204 29 50

vyšším než 2 l (5)

8,5

bez omezení

ex ex 2204 21 50

Porto, v nádobách o objemu nejvýše 2 l, podle popisu (6)

osvobozeno

1 000 hl

ex ex 2204 21 21

Retsina (řecké bílé víno), v nádobách o objemu nejvýše 2 l, podle popisu (7)

osvobozeno

500 hl

 

Retsina (řecké bílé víno), v nádobách o objemu vyšším než 2 l, podle popisu (7), o obsahu alkoholu v % objemových:

ex ex 2204 29 21

vyšším než 13 % objemových

ex ex 2204 29 22

nejvýše 13 % objemových


(1)  Včetně 480 t parmské šunky a šunky San Daniele, podle výměny dopisů mezi Společenstvím a Švýcarskem ze dne 25. ledna 1972.

(2)  Včetně 170 t masného výrobku Bresaola, podle výměny dopisů mezi Společenstvím a Švýcarskem ze dne 25. ledna 1972.

(3)  V mezích celkové roční kvóty 60 000 rostlin.

(4)  Včetně příspěvku do záručního fondu na povinné skladování.

(5)  Vztahuje se pouze na produkty ve smyslu přílohy 7 dohody.

(6)  Popis: vínem „Porto“ se rozumí jakostní víno stanovené pěstitelské oblasti Portugalska (Oporto), které nese tento název ve smyslu nařízení (ES) č. 1493/1999.

(7)  Popis: vínem „Retsina“ se rozumí stolní víno ve smyslu právních předpisů Společenství uvedených v bodu A.2 přílohy VII nařízení (ES) č. 1493/1999.


PŘÍLOHA 2

Koncese udělené Společenstvím

Společenství uděluje pro níže uvedené produkty pocházející ze Švýcarska tyto celní koncese, popřípadě v mezích stanoveného ročního množství.

Kód KN

Popis zboží

Platná celní sazba

(EUR/100 kg hrubé hmotnosti)

Roční množství v čisté hmotnosti

(tuny)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Živý skot o hmotnosti vyšší než 160 kg

0

4 600 kusů

ex 0210 20 90

Hovězí maso, vykostěné, sušené

osvobozeno

1 200

ex 0401 30

Smetana, o obsahu tuku vyšším než 6 % hmotnostních

osvobozeno

2 000

0403 10

Jogurty

0402 29 11

ex 0404 90 83

Speciální mléko pro kojence, v hermeticky uzavřených přepravních obalech o čisté hmotnosti nejvýše 500 g, o obsahu tuku vyšším než 10 % hmotnostních (1)

43,8

bez omezení

0602

Ostatní živé rostliny (včetně kořenů), řízky a rouby; podhoubí

osvobozeno

bez omezení

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19

Řezané květy a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé

osvobozeno

bez omezení

0701 10 00

Brambory sadbové, čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

4 000

0702 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená

osvobozeno (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Cibule, jiná než cibule sazečka, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená

osvobozeno

5 000

0704 10 00

0704 90

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, kromě růžičkové kapusty, čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

5 500

0705

Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

3 000

0706 10 00

Mrkev, vodnice a tuřín, čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Řepa salátová, kozí brada, celer bulvový, ředkvička a podobné jedlé kořeny, kromě křenu (Cochlearia armoracia), čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

3 000

0707 00 05

Okurky salátové, čerstvé nebo chlazené

osvobozeno (2)

1 000

0708 20 00

Fazole (Vigna, spp., Phaseolus spp.), čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

1 000

0709 30 00

Lilek, čerstvý nebo chlazený

osvobozeno

500

0709 40 00

Celer, jiný než bulvový, čerstvý nebo chlazený

osvobozeno

500

0709 51 00

0709 59

Houby a lanýže, čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

bez omezení

0709 70 00

Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní, čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

1 000

0709 90 10

Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené

osvobozeno

1 000

0709 90 20

Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy)

osvobozeno

300

0709 90 50

Fenykl, čerstvý nebo chlazený

osvobozeno

1 000

0709 90 70

Cukety, čerstvé nebo chlazené

osvobozeno (2)

1 000

0709 90 90

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená

osvobozeno

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Houby, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

osvobozeno

bez omezení

0712 90

Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, též získaná z předem vařené zeleniny, avšak jinak neupravovaná, kromě cibule, hub a lanýžů

osvobozeno

bez omezení

ex 0808 10 80

Jablka, jiná než moštová jablka, čerstvá

osvobozeno (2)

3 000

0808 20

Hrušky a kdoule, čerstvé

osvobozeno (2)

3 000

0809 10 00

Meruňky, čerstvé

osvobozeno (2)

500

0809 20 95

Třešně, jiné než višně (Prunus cerasus), čerstvé

osvobozeno (2)

1 500 (2)

0809 40

Švestky a trnky, čerstvé

osvobozeno (2)

1 000

0810 10 00

Jahody

osvobozeno

200

0810 20 10

Maliny, čerstvé

osvobozeno

100

0810 20 90

Moruše, ostružiny a ostružino-maliny, čerstvé

osvobozeno

100

1106 30 10

Mouka, krupice a prášek z banánů

osvobozeno

5

1106 30 90

Mouka, krupice a prášek z ostatního ovoce kapitoly 8

osvobozeno

bez omezení

ex 0210 19 50

Kýta, ve slaném nálevu, vykostěná, zabalená v měchýři nebo umělém střevě

osvobozeno

1 900

ex 0210 19 81

Kotleta, vykostěná, uzená

ex 1601 00

Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků ze zvířat pod čísly 0101 až 0104 s výjimkou divokých prasat

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Vepřová krkovička, sušená na vzduchu, též ochucená, v celku, v kusech nebo jemných plátcích

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Prášek ze sušených rajčat, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

2003 90 00

Houby, jiné než rodu Agaricus (žampiony), upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou

osvobozeno

bez omezení

0710 10 00

Brambory, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené

osvobozeno

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené, jiné než produkty čísla 2006, kromě ve formě mouky, krupice nebo vloček

2005 20 80

Brambory, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazené, jiné než produkty čísla 2006, kromě úpravy ve formě mouky, krupice nebo vloček a úpravy na tenké plátky, smažené nebo pečené, též solené a ochucené, v hermeticky uzavřeném obalu, vhodné k okamžité spotřebě

ex 2005 91 00

ex 2005 99

Prášek připravovaný ze zeleniny a zeleninových směsí, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

ex 2008 30

Vločky a prášek z citrusových plodů, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

ex 2008 40

Vločky a prášek z hrušek, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

ex 2008 50

Vločky a prášek z meruněk, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

2008 60

Třešně a višně, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

osvobozeno

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Třešně a višně, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

0811 90 80

Třešně, jiné než višně (Prunus cerasus), též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel

ex 2008 70

Vločky a prášek z broskví, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

ex 2008 80

Vločky a prášek z jahod, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

ex 2008 99

Vločky a prášek z ostatního ovoce, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo škrobu (4)

osvobozeno

bez omezení

ex 2009 19

Pomerančová šťáva v prášku, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

osvobozeno

bez omezení

ex 2009 21 00

ex 2009 29

Grapefruitová šťáva v prášku, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

osvobozeno

bez omezení

ex 2009 31

ex 2009 39

Šťáva z jakéhokoliv jiného citrusového ovoce v prášku, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

osvobozeno

bez omezení

ex 2009 41

ex 2009 49

Ananasová šťáva v prášku, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

osvobozeno

bez omezení

ex 2009 71

ex 2009 79

Jablečná šťáva v prášku, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

osvobozeno

bez omezení

ex 2009 80

Šťáva z jakéhokoliv jednoho druhu jiného ovoce nebo zeleniny v prášku, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

osvobozeno

bez omezení


(1)  Při uplatňování této podpoložky se „speciálním mlékem pro kojence“ rozumějí produkty zbavené patogenních a toxických zárodků, obsahující méně než 10 000 aerobních aktivních bakterií a méně než dvě koliformní bakterie v jednom gramu.

(2)  Případně se použije specifické clo jiné, než je minimální clo.

(3)  Včetně 1 000 t podle výměny dopisů ze dne 14. července 1986.

(4)  Viz Společné prohlášení o sazebním zařazení zeleninových prášků a ovocných prášků.