21996A1115(01)Úřední věstník L 292 , 15/11/1996 S. 0029 - 0030


Dohoda ve formě výměny dopisů,

mezi Evropským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou, kterou se upravuje dovozní režim pro rýži pocházející nebo dováženou z Egypta do Společenství

Dopis č. 1

V Bruselu dne 4. listopadu 1996

Vážený pane,

mám tu čest odvolat se na Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou, kterou se upravuje režim pro dovoz rýže pocházející nebo dovážené z Egypta do Společenství.

V rámci této dohody jsou cla, která se použijí pro dovoz rýže (kód KN 1006) pocházející a dovážené z Egypta, cla vypočtená podle článku 12 nařízení (EHS) č. 1418/76, snížená o částku odpovídající 25 % hodnoty tohoto cla.

Pro použití přiznaného snížení není nadále nutné, aby Egypt vybral za daný produkt vývozní dávku.

Toto snížení cel se použije ode dne 1. května 1996.

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil Váš souhlas s obsahem tohoto dopisu.

Vážený pane, přijměte prosím výraz mé nejhlubší úcty.

Za Komisi Evropských společenství

+++++ TIFF +++++

Dopis č. 2

V Bruselu dne 4. listopadu 1996

Vážený pane,

Je mi ctí potvrdit příjem Vašeho dopisu z dnešního dne, který má toto znění:

"Vážený pane, mám tu čest odvolat se na Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou, kterou se upravuje režim pro dovoz rýže pocházející nebo dovážené z Egypta do Společenství.

V rámci této dohody jsou cla, která se použijí pro dovoz rýže (kód KN 1006) pocházející a dovážené z Egypta, cla vypočtená podle článku 12 nařízení (EHS) č. 1418/76, snížená o částku odpovídající 25 % hodnoty tohoto cla.

Pro použití přiznaného snížení není nadále nutné, aby Egypt vybral za daný produkt vývozní dávku.

Toto snížení cel se použije ode dne 1. května 1996.

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil Váš souhlas s obsahem tohoto dopisu.

Vážený pane, přijměte prosím výraz mé nejhlubší úcty."

Mám tu čest potvrdit, že vláda Egyptské arabské republiky souhlasí s obsahem Vašeho dopisu.

Vážený pane, přijměte prosím výraz mé nejhlubší úcty.

Za vládu Egyptské arabské republiky

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------