7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 202/395


Článek 7

Respektování soukromého a rodinného života

Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace.