7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 202/41


Článek 47

Unie má právní subjektivitu.