7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 202/337


4.   Prohlášení o složení Evropského parlamentu

Dodatečné křeslo v Evropském parlamentu bude přiděleno Itálii.