7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 202/53


Článek 8

(bývalý čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES)  (1)

Při všech svých činnostech usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy.


(1)  Tento odkaz je pouze orientační. Podrobnější informace naleznete ve srovnávacích tabulkách mezi bývalým a novým číslováním Smluv.